Home

Riksantikvaren trondheim

Du kan kontakte Riksantikvaren, telefonnummeret til sentralbordet er: 22 94 04 00. Telefonen er betjent 10-14 på hverdager. Du kan og kontakte oss på e-post: postmottak@ra.n Riksantikvaren har en veileder om energisparing i gamle hus og en nettside om bærekraft og kulturminnevern. Fortidsminneforeningen har laget heftet: Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Trondheim. Rådgiving om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger. Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus Veibeskrivelse til Riksantikvaren. Hent posisjon. Munkegata 2, 7013 Trondheim - Vis kart. Vis stort kart. Bransjer i Trøndelag. Søndre Gate I Trondheim Kirke Og Alter Arkeologisk utgraving av Klemenskirken. Området i Søndre gate ble vurdert som så viktig at Riksantikvaren stilte krav om en begrenset utgraving før området blir forseglet av et nybygg. I tillegg til høyalteret er det funnet en brønn inne i kirkerommet Kulturminner som er yngre enn 1537 er ikke fredet med mindre Riksantikvaren har fattet et vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven. Dette er i hovedsak bygninger og anlegg. Her finner du de freda kulturminnene i Trøndelag - www.kulturminnesok.no. Verna kulturminne. Et verna kulturminne er vernet ved lov eller andre virkemidler

Riksantikvaren . Riksantikvaren har mange ulike tilskuddsordninger. Se oversikt og informasjon hos Riksantikvaren. Norsk Kulturarv . Gjennomfører de landsomfattende aksjonene Ta et tak og Ryddeaksjonen. Ta et tak - aksjonene er ment som nødhjelp til forfallstruede bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi Statsarkivet i Trondheim. Velkommen til Statsarkivet i Trondheim. Arkivet dekker fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige når du skal besøke oss Byantikvaren har utviklet databasen sammen med Kart- og oppmålingskontoret i Trondheim kommune. Vi har også samarbeidet med Riksantikvaren. Data skal etter hvert utveksles mellom den nasjonale databasen Askeladden og Trondheims lokale kulturminnebase

Utstillingen av Klemenskirkeruinene i Trondheim åpnet. Politimester Nils Kristian Moe, ordfører Rita Ottervik og fylkesmann Frank Jenssen. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren. Klemenskirkeutstillingen Ruinene av Klemenskirken har fått et eget utstillingsrom i næringsbygget i Krambugata 2. Det er åpent for alle Liste over kulturminner i Trondheim er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Trondheim.Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.. ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk Riksantikvaren opprettet i forbindelse med direktoratets hundreårsjubileum en egen kulturminnepris. Den årlige prisutdelingen skal sette fokus på arbeid som gjøres lokalt i Norge for godt kulturminnevern, og utdeles til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for å ivareta kulturminner, kulturmiljø eller særskilte landskap

Riksantikvaren distriktskontor nord Kjøpmannsgata 1, 7013 Trondheim Vis kart Postboks 8196 Dep, 0034 Osl Om prosjektet og veien videre. Prosjektet Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen startet opp i april 2017 og gikk over tre år. Prosjektet ble ledet av Byantikvaren, i nært samarbeid med eiere og næringsdrivende. Viktige støttespillere ellers var Riksantikvaren, NTNU, Trøndelag Fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbyen Management, Visit Trondheim og Statens. Riksantikvaren står bak en rekke publikasjoner. Direktoratet er delt i fem hovedavdelinger: Informasjon, plan, kulturminne, utvikling og organisasjon. Disse er igjen delt i tre underavdelinger hver. Det finnes fire distriktskontorer: Øst, i Oslo (samlokalisert med hovedkontoret) Syd, i Tønsberg; Vest, i Bergen; Nord, i Trondheim

1881 gir deg treff på Direktorater og tilsynsorgan Trondheim, inkl. adresse, telefonnummer og kart Riksantikvaren Trondheim - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på riksantikvaren trondheim ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen. riksantikvaren trondheim ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen Derfor kommer miljøministeren og riksantikvaren til Trondheim i morgen. Regjeringen sikrer nå det videre arbeidet med å ta vare på og vise frem de sensasjonelle funnene ved Klemenskirken i Trondheim. torsdag 06.04 2017. Uaktuelt at staten tar over Klemenskirke-tomten Dette er info vi utveksler med Riksantikvaren og første overføring fra Trondheim var i juni 2019. Alle Trondheims bygninger med antikvarisk verdi, ble da en del av den nasjonale kulturminnebasen Askeladden og samtidig tilgjengelig for alle i kulturminnesok.no

Riksantikvaren, Oslo, Norge. 11 k liker dette. Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Riksantikvaren er et direktorat og en del av.. Mandag ble det klart at Riksantikvaren har bestemt seg for å utvide utgravningene på klosterruinene i Klostergata i Trondheim. Dette skjer etter at eksperter var samlet i en befaring på stedet i forrige uke, blant dem var også to representanter fra Riksantikvaren LES OGSÅ: Riksantikvaren skal se på Lade idrettspark. Lade idrettspark står foran en omfattende utbygging. Vernemyndighetene i kommunen og fylkeskommunen kan akseptere planene, men da må den alternative planen til Trondheim kommune følges Trondheim. Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.30. Finn oss på sosiale medier Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem (sørsamisk: Tråante), er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 205 163 innbyggere per 1. januar 2020, etter sammenslåingen med Klæbu kommune. Bysenteret ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden.Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu og Melhus, og mot Indre Fosen i.

Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.3 NIKU Trondheim hedres med Trondhjem Bys Vels pris. NIKU Trondheim har mottatt Trondhjems Bys Vels årlige pris for 2019, som går til noen som gjør en ekstraordinær innsats for byen - NIKU Trondheim er en bærebjelke i byens produksjon og formidling av historisk kunnskap, sier juryen

Kontakt oss - Riksantikvaren

Interessant seminar i Trondheim 15. november om arkitekturarven i endring. Hvordan kombinere vern av bygd kulturarv med dagens behov og moderne bruk? Arrangør er Institutt for arkitektur og.. Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Klima- og miljødeprtementet (KLD) og byantikvarene i Trondheim og Steinkjer kommuner til nasjonal konferanse om byutvikling, klima og bevaring. Konferansen åpnes av s tatssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn og riksantikvar Hanna K. Geiran, og et mangfold av innledere som arbeider innenfor forskning og forvaltning vil bidra Riksantikvaren har det overordnete, faglige ansvaret for kulturminneforvaltningen og fungerer som rådgiver og saksforbereder for Klima- og miljødepartementet. Riksantikvaren har først og fremst et ansvar for kulturminner, kulturmiljøer og landskap av nasjonal betydning Riksantikvaren Trondheim Og Omegn - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på riksantikvaren trondheim og omegn ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen

Byantikvaren - Trondheim kommun

 1. The download takes a while to process. If you do not want to wait, click on Continue working to have the files delivered to you by email
 2. Info » Museum » » Info » Museum » Oslo » Riksantikvaren. Byer. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand Troms.
 3. Riksantikvaren og Trondheim kommune må nå markere at nok er nok og at det menes alvor med et nasjonalt og lokalt vern av kulturlandskapet på Lade. Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel
 4. Riksantikvaren mener Trondheim kan være eldre enn først antatt. Nyheter: Høsten 2016 fant arkeologer det som trolig var restene av Klemenskirken til Olav den hellige. Nå starter siste fase av de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim, og forventningene er store
 5. Riksantikvaren sier det er en arkeologisk sensasjon, Slik ble de inspirert av både Vladimir og Klemens, og dette er nok grunnen til at den første kirken i Trondheim ble viet til St. Klemens. Linken til Roma, til St. Peter som den første pave og til Kristus selv,.
 6. Riksantikvaren, utgravningskontoret for Trondheim. Trondheim 1990. McLees, C. 1992: The ruin speaks : the church of the Benedictine Abbey of Nidarholm : report from excavations on the island of Munkholmen, Trondheim 1988-1989
 7. Etter godkjenning fra Riksantikvaren, skal arboristene nå igang med å felle og beskjære enkelte trær på Domkirkegården. Les mer . U-kirke: Visjon til Kirkelig fellesråd i Trondheim: Den norske kirke i Trondheim skal være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Artikkelsnarveger

Stiftsgården er Nordens største trepalé med tilhørende prydhave i Midtbyen i Trondheim, på hjørnet av Munkegata og Dronningens gate.Det var det største av de store trepaléene i byen fra siste del av 1700-årene og er også blant de største trebygningene i Norden.. Paléet ble oppført i som privatbolig i 1774-78 av geheimerådinne Cecilie Christine von Schøller i en stilart i. Kommunefordeling nyere tid (kulturminner yngre enn 1537) Eline Meyer Størseth: Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal pluss ekstraressurs/vara for Orkland sammen med Monica. Monica Anette Rusten: Orkland, Skaun, Melhus, Røros, Holtålen, Tydal, Selbu, Rindal, Heim, Hitra, Frøya pluss ekstarressurs/vara for Trondheim sammen med Heike.. Heike Schmidtko: Trondheim, Ørlandet og Malvi Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon Utgravningen av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim fortsetter. Nå har arkeologene funnet flere kirker. Akkurat nå graves kirke nummer fire..

Derfor kommer miljøministeren og riksantikvaren til Trondheim i morgen. Grete Holstad; Uaktuelt at staten tar over Klemenskirke-tomten. Pål Sommerseth, bypatriot. Hvorfor i alle dager får Koteng bygge på Olav den helliges grav? Bård Sande; Vikingkonge ligger trolig begravd på veien mot Spektrum Riksantikvaren besøkte torsdag utgravningen av det som høyst sannsynlig er Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim sentrum. Restene av et mulig høyalter i kirken blir vurdert som en.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av. Plenum Trondheim AS Jarleveien 17 7041 TRONDHEIM. Det norske Oljeselskap ASA Munkegata 26 7011 TRONDHEIM. Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO. Trondheim kommune. v/Byantikvaren. Postboks 2300, Sluppen 7004 TRONDHEIM. Plenum Trondheim AS Jarleveien 17 7041 TRONDHEIM. Det norske Oljeselskap ASA Munkegata 26 7011 TRONDHEIM I 1963 overtatt av Trondheim kommune og disponeres av ordfører og rådmann til bruk i representasjon og andre arrangement som vedrører kommunen. Eksterne lenker (no) «Leangen gård». Kulturminnesøk. Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning 10. november 2016 kl. 11:02 Riksantikvaren besøkte utgravingene. Riksantikvar Jørn Holme beskriver funnet av det som kan være Klemetskirken og høyalteret til Olav Den hellige i Trondheim som. Riksantikvaren ønsker å bevare byers egenart i en tid da mange byer utfordres av fortetting. Trondheim, Tromsø, Bodø, Kristiansand og Oslo: - Hver by har sine kvaliteter og sin særegne stil. Det er disse særegenhetene som gjør byene attraktive og som gir dem et konkurransefortrinn, sier han

Skansen jernbanebru i Trondheim er en klaffe- eller vippebru med kontravekt opphengt i et bjelkeparallellogram med motorer og tannhjul for å løfte og senke klaffen på brua. Det bevegelige bruspennet har en lengde på 52 meter. Brua ble tatt i bruk 22. mars 1918. Den er konstruert av den amerikanske ingeniøren Joseph B. Strauss, med Strauss Bascule Bridge i Chicago som forbilde Riksantikvaren ønsket bevaring av de resterende husene, men på tross av dette vedtok Miljødepartementet i 1985 at området skulle forbli et industriområde. I 1998 vant beboerforeningen fram etter langvarig kamp og bystyret i Trondheim vedtok bevaring Riksantikvaren har utviklet denne metoden i et nordisk kulturmiljøsamarbeid. I analysen ser vi på hvilket kulturhistorisk særpreg det aktuelle stedet har, og hvordan dette kan brukes som et positivt bidrag i stedsutviklingen. Trondheim Tromsø Bergen.

Riksantikvaren, Trondheim - 1881

Funnet av Olav den helliges kirke i Trondheim er så spennende at Riksantikvaren satser store penger på finne mer. Lenger ned i jorda kan de nemlig nå ha funnet Olav Tryggvasons kirke Alle kirker i Trondheim tilbyr dåp. Dåpen er for alle, uansett alder. Les mer og se video her. Les mer . Bli med i barnekor? Lade menighets barnekor heter BALLADE og ønsker flere gutter og jenter velkommen. Les mer . Konfirmant 2021. Påmelding til konfirmasjon starter 13. mai

Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren startet opp et prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner ble oppfordret til å registrere og formidle kulturminner fra andre verdenskrig. 21 Satsingen omfattet blant annet økonomisk støtte til istandsetting, skilting og skjøtsel av krigsminner. 22 Kartleggingen av krigsminner førte til at ti lokaliteter ble vedtaksfredet, og at 1700. Riksantikvaren, Oslo, Norway. 9.7K likes. Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Riksantikvaren er et direktorat og en del av.. Riksantikvaren vil frede bru Framdrifta for nordre avlastningsveg i Trondheim er trua. Årsaka er at Riksantikvaren vil frede jernbanebrua på Skansen. Publisert 30.07.2005, kl. 14.22 Oppdatert 30.

File:Grønninggården, Stenbrogården, Sør-Trøndelag

Siste nytt fra de spennende utgravingene ved Klemenskirken i Trondheim - les mer her. Arkeologene har funnet en svært godt bevart stolpe som nå er datert til år 1009 + 5 år Riksantikvaren - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Betong Consult AS www.betong-consult.n www.riksantikvaren.no VÅR REF. 17/01524 - 11 DERES REF. ARK . B - Bygninger GML 324 (Trondheim) Trondheim - ST Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 7631 Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus Postboks 2560 7735 Steinkje

Arkeologisk sensasjon i Trondheim - Riksantikvaren

Kongens gate (Trondheim) Metadata Denne filen inneholder tilleggsinformasjon, sannsynligvis lagt til av digitalkameraet eller skanneren som ble brukt til å lage eller digitalisere det. Hvis filen har blitt forandret fra utgangspunktet, kan enkelte detaljer være unøyaktige Riksantikvaren vil undersøke om Trondheim kommune kan gjennomføre den planlagte rivingen av tre bygårder i Elgesetergate. Politikerne ønsker å fjerne bygårdene for å utvide hovedfersåra.

Freda, verna, verneverdig - Trøndelag fylkeskommun

 1. Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebru i Trondheim, melder Adresseavisen
 2. Riksantikvaren og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være norsk pilot for et EØS-finansiert prosjekt med formål å utvikle rutiner for utvendig tilsyn av kirkebygg ⛪️. Prosjektet er i gang, og vi gleder oss til å følge med videre
 3. Riksantikvaren og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomh... eter har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være norsk pilot for et EØS-finansiert prosjekt med formål å utvikle rutiner for utvendig tilsyn av kirkebygg ⛪️ Prosjektet er i gang, og vi gleder oss til å følge med videre See Mor
 4. Vi viser til fylkesmannens brev av 22. mai 2013 og kommuneplanens arealdel for Trondheim 2012-2024. Fylkesmannen, Riksantikvaren og Malvik kommune har innsigelser til flere nye boligområder. Saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd
 5. Nå er Bandakkanalen i Telemark fredet! Med 15 sluser og en samlet løftehøyde på 57 meter fra Norsjø til Dalen, er Bandakkanalen det største anlegget av sitt slag i Norge. I dag ble både fredningen og..
 6. net
Harmonien (Trondheim) – lokalhistoriewiki

Riksantikvaren har stoppet all tungtransport knyttet til bygging av ny storhall på Nidarø i Trondheim, av frykt for skade på uerstattelige kulturminner Interessant seminar i Trondheim 15. november om arkitekturarven i endring. Hvordan kombinere vern av bygd kulturarv med dagens behov og moderne bruk?.. Riksantikvaren. 9. februar 2018 · Kjersti og Per Idar Vingebakken driver Grøna skysstasjon i Oppland. De vil sette stasjonen i stand slik den så ut da den hadde sin storhetstid på 1800-tallet. På Grøna vil de gi besøkende en reise tilbake i tid og en pause fra hverdagens kjas og mas Skjelettene i biblioteket. Olavskirken, Folkebiblioteket, Trondheim. Rapport om den antropologiske undersøkelsen av skjelettfunnene fra 198 Pilegrimsleden, St. Olavsvegene til Trondheim. Merkehåndbok 2015-2018. Book. Åpn

Tilskudd til kulturminnevern - Trondheim kommun

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Publication type. Rapporter 6. Report 6; Studentarbeider 1. Student paper, others 1; Year Issue Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning er fagleg rådgjevar i utviklinga av den statlege kulturminnepolitikken, og arbeider for at viktige kulturminne, kulturmiljø og landskap blir tekne vare på. Direktoratet ligg under Klima- og miljødepartementet. Riksantikvaren har ansvar for at den statlege kulturminnepolitikken blir gjennomført og har eit overordna fagleg ansvar. Riksantikvaren vil følge Trondheim - NRK Trøndelag - Lokale Marienlyst i Trondheim - Bygg og Bevar. Arkitektur & Miljøteknologi: Ikonisk industribygg skal rives. Byantikvaren - Trondheim kommune. Marienlyst i Trondheim - Bygg og Bevar. Byantikvaren kritisk til nytt boligprosjekt i.

Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for et utvalg kulturminner, blant annet middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim. Kulturminnene Riksantikvaren har forvaltningsansvar for står på en egen liste. Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av kulturminneverdiene knyttet til kirkene, og et særlig ansvar for stavkirkene Riksantikvaren vil følge utviklingen av Trondheim Torv nøye, skriver riksantikvar Jørn Holme. NTB. Trondheims politikere skal i løpet av våren vedta nye planer for opprustning av Trondheim Torv. Men riksantikvar Jørn Holme vil også ha et ord med i laget Riksantikvaren, Oslo, Norway. 11K likes. Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Riksantikvaren er et direktorat og en del av.. Riksantikvaren » 5 unike treff Riksantikvaren. Dronningens gate 13, 0152 Oslo. 22 94 04 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Wiels Møbeltapetsererverksted. Koloniveien 18, 1954 Setskog. 928 94 433. Mer info · Hjemmeside · Kart. Bergen by 0 Oslo by 3 Stavanger by 0 Trondheim by 0. Alle kategorier

TRONDHEIM Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og Riksantikvaren om godkjenning av planer/tiltak. 8.4 Gravplasser eller deler av gravplasser som er automatisk fredet eller for øvrig ansees som verneverdig, underlegges spesielle restriksjoner Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) driver forskning på kulturminner og tar oppdrag for offentlig forvaltning og private aktører Jan Voigts vei 12, Trondheim, 7040 Solheim - Gamlebutikken . Posåsvegen 506, Åsnes Finnskog, 2283. Les mer... Åpne i google maps! Posåsvegen 506, Åsnes Finnskog, 2283 Spontak Fossen. Setesdalsveien 3182 , Rysstad, 4748. Kurs i legging av spontak på løe, Valle. Pallen Ved Klemenskirken ligger gravene veldig tett på muren. Alle gravene er fra middelalderen, men etter kirken gikk ut av funksjon. Det kan tyde på at kirkemurene har vært viktige for folk. Arkeologi Arkeologer i arbeid på utgravningen ved Klemenskirken i Trondheim Klemenskirkeruinene Utgravningeområdet tidlig i mars 2017. Grav Arkeologene graver frem et av mange skjeletter rundt. Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) er et norsk statlig direktorat med ansvar for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Direktoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet Historie. Arbeidet med å ta vare på Norges nasjonale.

Statsarkivet i Trondheim - Arkivverke

Norsk bokmål: Sjøbod i Trondheim, Sør-Trøndelag. Dette bildet på crowdsourcingstjenesten Fotodugnad. Dato: Ukjent dato. Kilde: T324_01_0821 / Kulturminnebilder. Riksantikvaren. Trondheim kommune bes utforme et endelig plankart med tilhørende bestemmelser i samarbeid med Riksantikvaren, basert på vedtaket her. Kommunen og Riksantikvaren er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Med hilsen. Jan Tore Sanner . Kopi: Klima- og miljødepartementet Riksantikvaren Trondheim kommune Sør-Trøndelag. Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 25. september 2014 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII. Tilføyd hjemmel: Forskrift 15. februar 2019 nr. 127 om fastsetting av myndighet mv. Riksantikvaren . Riksantikvaren 1.0. pakke. Beskrivelse: Viser treff 1 - 19 av 19. Lagre som: Lagre. Kulturminner - Brannsmitteområder produktspesifikasjon. Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i.

Slik blir din gamle vedovn renere - Tu

Aktsomhetskart kulturminner - Trondheim kommun

Utstillingen av Klemenskirkeruinene i Trondheim åpnet

Det ble en mangeårig drakamp mellom Riksantikvaren, Trondheim kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om å finne løsning før planen om å henge på gang- og sykkelbaner på jernbanebrua måtte legges bort i 2010. Den nye brua er som følge av dette fullfinansiert av Staten og inngår hverken i Nordre Avlastningsveg eller Miljøpakken Marinen ligger innenfor grensene til kulturminnet middelalderbyen Trondheim, og er dermed automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner. Alle tiltak som kan skade eller påvirke kulturminnet er søknadspliktig, og må dermed avklares med Riksantikvaren. Jf. vedtak i formannskapet av april 2008

Liste over kulturminner i Trondheim - Wikipedi

Riksantikvaren, Oslo, Norway. 11k likar. Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Riksantikvaren er et direktorat og en del av.. Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Publication type. Rapporter 18. Report 18; Year Issued. 1992 2; 1990 2; 1989 8; 1988 2; 1987 1; 1986 2; 1985 1; Show al Fylket skal bygge 1500 meter med ny gang- og sykkelvei i Trondheim. En bit av fylkesveien skal også legges om. Bjørn Olav Amundsen Ny ringmur og fundament kan ikke etableres før disse undersøkelsene er frigitt av riksantikvaren, og frist for frigjøring av gårdstunet er satt til 1. september 2021. Trondheim kommune forbereder seg nå til siste runde i kampen om Ner-Lamo'n. Mektig motstander er Riksantikvaren, og så langt i den seige drakampen er de fleste odds mot kommunen. Dommer er nemlig Miljøverndepartementet, og derifra er det signalisert sympati med Riksantikvaren - Skulle Trondheim Spektrum ha blitt et signalbygg på linje med Operaen og Et helt spesielt problem oppstod midt under byggeperioden da selveste Riksantikvaren grep inn og forlangte full stans i transport langs Klostergaten som er den viktigste transportåren inn til messehallen. Årsaken var at riksantikvaren fryktet at tungtrafikk.

Slik blir den nye kaféen på biblioteket

Riksantikvaren - Wikipedi

Trondheim: Hovedfagsoppgave i arkeologi, NTNU. Bjørdal, E. (2006). Å leve med byen-trekk ved framveksten av det urbane Trondheim. Trondheim: Masteroppgave i arkeologi, NTNU. Cadamarteri, J. P. (2011). Lås og nøkler som aktanter i middelalderens Trondheim, Disiplinering og tillitsbygning belyst gjennom materiale fra middelalderens Trondheim Brua har tre spenn, lengde 32 meter.Bura har en seilingshøyde på 4,5 meter og den er hevbar. Brattørbrua ble fredet av Riksantikvaren i 2008. Trondheim havn bestyrer åpningen av bruene. Du finner mer informasjon om bruåpningstider på deres nettsted. Kontaktinformasjon: Trondheim havn. Tlf. 73991700. Havnevakta: 911 12 60 Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 23. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII. Tilføyd hjemmel: Forskrift 15. februar 2019 nr. 127 om fastsetting av. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Fredag 23. oktober ble det holdt et møte på Hegra festning mellom Forsvarsbygg, Riksantikvaren og Fylkesmannen. På det samme møtet deltok en stjørdaling som var i arrangørstaben. Stjørdalingen ble trolig smittet på det aktuelle møtet, og det var her det pågående smitteutbruddet i Stjørdal startet

Riksantikvaren distriktskontor nord, Trondheim - 1881

Kjære Riksantikvaren, kjære venner av jubilanten! Universitetsmuseene i Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim hilser Riksantikvaren på 100-årsdagen. Vår første Riksantikvar var Herman Schirmer. Han var arkitekt og overlærer ved Den Kongelige Tegneskole i Kristiania Ønske fra Riksantikvaren var å begrense skadene på kulturlaget til et minimum. I den forbindelse så man på muligheten for å benytte jetpeler i kombinasjon med foringsrør gjennom kulturlaget. Denne løsningen ville begrense antall peler i forhold til alternativet med betongpeler, da kapasiteten til hver jetpel er større enn en betongpel Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for utvalgte kulturmiljø av nasjonal verdi. Dette gjelder inntil videre blant annet de fire store middelalderbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tønsberg samt enkelte fredete statlige eiendommer. Riksantikvaren er rådgiver for Slottet i spørsmål som gjelder kongelig eiendom Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Publication type. Rapporter 33. Report 33; Studentarbeider 1. Student paper, others 1; Year Issue

Årstadposten - Nytt fra Årstad siden 1993Olav den helliges alter i Trondheim — Norsk institutt forSommerens opplevelser i Trondheim - MidtbyenSkansen Bru i Trondheim | Reisemegleren

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Publication type. Rapporter 33. Report 33; Annet 1. Others 1; Studentarbeider 1. Student paper, others 1; Year Issue Smedene på ørene. Metallverksteder i middelalder-Trondheim. Rapport fra utgravningene i Mellager-kvartalet 198 Jobbmuligheter - Kulturminneforvaltning - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim Tidligere studenter har funnet spennende jobber hos en rekke ulike arbeidsgivere, og du finner dem ved museer, hos Riksantikvaren, i fylkeskommuner, i kommuner, ved universiteter, i departementene,. BLY I SENTRUM: I over 70 prosent av 290 bygninger i Midtbyen i Trondheim som ble undersøkt i 2009, ble det påvist til dels svært høye konsentrasjoner av bly. Blyet fantes i alle de 11 fargene som ble undersøkt - hvit, grå, rød, grønn, gul, brun, beige, oker, blå, lilla, svart og sølv

 • Kilian jornet trollveggen video.
 • Battlefield 3 servers.
 • Venom 2018.
 • 3 retters middag bryllup.
 • Erdbeben italien 2016 karte.
 • Statens senter for epilepsi kontakt.
 • Hc parkering størrelse.
 • Pendaftaran s2 undip gelombang 2 2017.
 • Happy price norge.
 • Off balance stade.
 • Luftfuktighet inne.
 • Inspirasjon forlag no.
 • Snoop dogg cordell broadus.
 • Ratskeller 12 rostock.
 • Http www allkunne no.
 • Ephorus gratis.
 • Stavanger diamonds klær.
 • Forvaltningshonorar odin.
 • Cand mag på engelsk.
 • Sarpsborg stadion utbygging.
 • Rabattkode fitbit.
 • Medaljens baksida revers.
 • Lina larissa strahl egal.
 • Kleinbildfilm schwarz weiß.
 • Skjevdeling arv barn.
 • U4 fotos heartbreak hotel.
 • Jacuzzi på hytta.
 • Når redder man et foster.
 • Kjøpesenter skien.
 • Media markt doğum günü 2018.
 • Johanniter haus pflege ggmbh bremen.
 • Torres strait islander peoples of australia.
 • Kringsjå studentby postnummer.
 • Fana camping.
 • Utelampe med støpsel.
 • The winds of winter episode.
 • Hometrainer fahrrad gebraucht.
 • Inderøy kommunestyre.
 • Oktant sekstant.
 • Hytte til leie trysil.
 • Serbere i norge.