Home

Nfi tilskudd

Fra og med 2020 vil all anmodning om utbetaling av tilskudd skje gjennom søknadsportalen: tilskudd.nfi.n Tilskudd og korona. NFI har i forbindelse med koronasituasjonen foretatt flere endringer i våre tilskuddsordninger. Det er viktig at du orienterer deg i disse før du søker tilskudd. Logg inn i NFIs søknadsportal. Innlogging via ID-porten skal benyttes av norske søkere

Oversikt over tilskudd vi har gitt til filmer, serier, spill og filmformidling. På grunn av overføring av data mellom nye og gamle nettsider vil oversikten over tildelinger en periode være noe mangelfull. En oversikt over tilskudd til utvikling og produksjon for 2012-2016 finner du under Statistikk, analyse og rapporte NFI har varslet at midler i filmfondet må omdisponeres. Dette for å sikre at produksjoner og lanseringer som har stoppet opp på grunn av koronasituasjonen kan gjennomføres senere. «Konsekvensene lar ikke vente på seg: Nå blir vedtak om tilskudd til filmer med stort publikumspotensial utsatt på ubestemt tid», heter det i pressemeldingen NFI vurderer å endre tilskuddsordning NFI-direktør Mo har tidligere uttalt til NRK at NFI kan holde tilbake de 27 millioner kronene Cinenord har fått tildelt i insentivmidler, dersom Arbeidstilsynet lykkes i å dokumentere brudd på Arbeidsmiljøloven ved produksjonen

Dersom du mottar tilskudd under tilskuddsordningen for filmfestivalen, vil du normalt ikke bli prioritert for tilskudd under andre ordninger NFI forvalter. Du kan få tilskudd på opptil 60 % av festivalens totale budsjett. Budsjettet skal omfatte alle aktivitetene som festivalen søker tilskudd til NFI-tilskudd til Joachim Triers neste spillefilm. Vilde Treimo. Publisert: 21.06.2019. Del på facebook Del på Twitter Del på epost. Norske filmer. Trier følger opp Reprise og Oslo 31. august med en kjærlighetshistorie Forskrift om tilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon av flere kinofilmer og pakkefinansiert utvikling av dokumentarfilmer som ikke er kinofilmer 2009-12-17-1752 opphevet.pdf; Samproduksjon. Forskrift om tilskudd til samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent 2009-12-17-1756 opphevet.pdf; Utvikling og produksjon av kortfil

Tilskudd for andre; Tilskuddsordninger . Du kan sortere tilskuddsordningene etter hvem du er ved å bruke menypunktene over. Fartøyvern - post 74. Istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537 - post 73. BarentsKult. Barentssekretariatet - Reisestøtte for journalister Hun sier at NFI i fjor gjorde en nettverksanalyse for å se hvem som samarbeider med hvem. - Analysen viser at det er mange gjengangere fra år til år blant de som får tilskudd til å produsere spillefilm, og at bransjen preges av noen store og dominerende aktører

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 31. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 7. oktober 2016 nr. 1196 om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk § 10. Endret ved forskrifter 2 april 2020 nr. 567, 3 juli 2020 nr. 1516 NFI gir 13.300.000 i tilskudd til Joachim Triers Louder Than Bombs. Av Redaksjonen. Til høsten går Joachim Trier endelig i gang med sin første amerikanske film, familiedramaet Louder Than Bombs, med Isabelle Huppert, Gabriel Byrne og Jesse 28. mars 2014. Erik Fosnes Hansens Løvekvinnen og fire andre prosjekter får NFI-tilskudd. Av.

Søk tilskudd. Tilskudds-, innkjøps- og stipendordninger for utvikling, produksjon, lansering og formidling. Se tildelinger. Oversikt over tilskudd vi har gitt til filmer, serier, spill og filmformidling. Dette gjør NFI. Vi styrker og fremmer norsk film og filmens plass i samfunnet Tilskudd til annengangslansering og endringene for distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm trer i kraft i dag, mens Produksjon 2 fortsatt er under arbeid, og vil bli iverksatt så fort som mulig. Ekstraordinære tiltak De nye tilskuddene fra NFI kommer i tillegg til allerede eksisterende krisepakker til kulturbransjen fra regjeringen Per 2013 bestod NFI til sammenligning av fem ulike avdelinger og om lag 100 ansatte, hadde et driftsbudsjett på over 100 millioner kroner og forvaltet ca 446 millioner kroner i tilskuddsmidler. Virkeområde. NFI gir tilskudd til norske filmer, samproduksjon av film med andre land, tv-serier og videospill - For oss i NFI er det viktig å bidra til et større mangfold i norsk film, De får 2,2 millioner kroner i tilskudd til dokumentarfilmen «Alt for Norge»,.

Utbetaling av tilskudd / NFI

NFI innfører endringer i tilskudd til langsiktig lansering . NFI innfører endringer i tilskudd til langsiktig lansering . På grunn av stor usikkerhet rundt gjennomføring av kommende festivaler og salgsmarkeder grunnet koro.. På dokumentarfilmfronten er det Daniel Høglund og Jo Vemund Svendsen som støttes av NFI i denne runden. De får 2,2 millioner kroner i tilskudd til dokumentarfilmen «Alt for Norge», en historie om Egil «Drillo» Olsen og det norske fotballeventyret på 90-tallet Tilskudd til profilering. Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Det kan gis tilskudd til nasjonale kampanjer, tidsskrifter og andre enkeltstående utgivelser som skaper offentlig oppmerksomhet om film av høy kulturell verdi eller kunstnerisk kvalitet Du må vanligvis betale skatt på tilskudd og stipender du får til bedriften din, men det finnes unntak også her. Det finnes en rekke tilskudd og stipendordninger til små og nystartede selskaper, og slike stipendordninger kan sikre din virksomhet nødvendig oppstartskapital

NFI Utbildning: Kontaktuppgifter tfn: 08-615 19 60(vx) epost: info@nfi.se Besöksadress: Götgatan 14 118 46 Stockhol NY TJENESTE: Tilskudd til kommersialisering - fase 2 Dette er en ny tjeneste hvor vi stiller større krav enn til Kommersialiseringstilskudd - fase 1. For å få Tilskudd til kommersialisering - fase 2 m å bedriften ha med en ekstern investor på laget. Les mer om dette. Oppstartlån M aksimalt lånebeløp økes fra 1, 5 til 2,4 millioner kroner

Søknadsportale

Insentivordningen gir tilskudd til produksjon av film, drama- eller dokumentarserier som er produsert helt eller delvis i Norge og som er ment for bred offentlig distribusjon. Produksjon av innhold som reklame, nyheter, reality- og underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer omfattes ikke - Bestemmelsen gjelder tilskudd til kompetansehevende tiltak for arrangører og formidlere av dataspill, herunder spillpedagogiske tiltak som bidrar til at lærere og bibliotekansatte får bedre innsikt i bruk av spill i undervisningen, eller utvikling av konsepter for spilltiltak i Den kulturelle skolesekken, skriver NFI Norsk filminstitutt (NFI) forvalter Kulturdepartementets tilskudd på filmområdet. NFI skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av Kulturdepartementet arbeide for å nå målene for den statlige filmpolitikken. NFI forvalter de statlige virkemidlene på følgende områder innen audiovisuelle produksjoner

Se tildelinger / NFI

1.4 Tilskudd til lansering i utlandet. NFI foreslår her å endre ordlyden slik at det kommer klarere frem av bestemmelsen at NFI ikke kan innvilge høyere tilskudd enn det som blir godkjent av kostnader i det enkelte tilfellet. Dette er etter departementets vurdering i tråd med gjeldende praksis Norsk filminstitutt (NFI) deler årlig ut cirka 600 millioner i tilskudd til utvikling av filmer, spill og TV-serier. Av disse går altså drøyt 70 millioner til incentivordningen. I dag er det cirka 100 ulike incentivordninger rundt i verden, ifølge NFI-direktør Kjersti Mo. - Disse er blitt en viktig del av finansieringen av film og serier Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon fastsettes av Norsk filminstitutt, med hjemmel i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. Det er i første rekke praktiske årsaker til at de to forskriftene høres samlet på Kulturdepartementets portal for høringer

NFI Spill, Oslo, Norway. 614 likes. Informasjon og nyheter til norske spillutviklere og andre interesserte NFI vurderer å endre tilskuddsordning NFI-direktør Mo har tidligere uttalt til NRK at NFI kan holde tilbake de 27 millioner kronene Cinenord har fått tildelt i insentivmidler, dersom Arbeidstilsynet lykkes i å dokumentere brudd på Arbeidsmiljøloven ved produksjonen

NFI utsetter tilskudd til markedsfilmer - Kulturplo

Norsk filminstitutt (NFI) gir tilskudd til tre nye dramaserier og fem dokumentarprosjekter. Totalt gis det 23,4 millioner kroner til norsk film, dokumentar og dramaserier. Viaplay får støtte til to nye dramaserier «R.I.P. Henry» og «Plan B» og NRK får tildelt 10 millioner kroner til julekalenderen «Kristianias Magiske Tivoli Theater» NFI støtter tre nye norske kinofilmer - hoteller og komedier i fokus. Av Steffen Edd Wikhaug. NFI meddeler i dag at de har delt ut produksjonstilskudd til tre norske komedier. I tillegg får fire dokumentarfilmer og åtte spill støtte fra filminstituttet. 28. mars 2014. Erik Fosnes Hansens Løvekvinnen og fire andre prosjekter får NFI-tilskudd Nye NFI tilskudd til Vikenprosjekter. Norsk filminsitutt ga i siste tildelingsrunde tilskudd til én ny norsk kinofilm, fire samproduserte kinofilmer, ni kortfilmer og åtte spill. Full oversikt over tildelingene finner du HER. Blant prosjektene finner vi flere kortfilmer som tidligere har fått tilskudd fra Viken Filmsenter NFI gir produksjonstilskudd til fem dokumentarfilmer. Av Truls Foss. I går ble det offentliggjort i en pressemelding fra Norsk filminstitutt (NFI) at fem dokumentarfilmer har fått innvilget produksjonstilskudd, deriblant Manifestofilms Dødsårsak: ukjent, regissert av Anniken Hoel, og Motlys' Punx, regissert av Thomas Robsahm. 31. januar 201 NFI gir produksjonstilskudd til fem dokumentarfilmer. Av Truls Foss. I går ble det offentliggjort i en pressemelding fra Norsk filminstitutt (NFI) at fem dokumentarfilmer har fått innvilget produksjonstilskudd, deriblant Manifestofilms Dødsårsak: ukjent, regissert av Anniken Hoel, og Motlys' Punx, regissert av Thomas Robsahm. 8. juni 201

NFI vurderer endring av tilskuddsordning etter Cinenord

 1. Med spillefilm menes fiksjonsbasert kinofilm, slik dette er definert i Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner eller tilsvarende fremtidig regulering. Filmarbeideren og produsenten benevnes i fellesskap Partene. Overenskomsten gjelder kun filmarbeidere som er arbeidstakere i arbeidsmiljølovens forstand. 2
 2. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse
 3. stitutt. Stesøstra og Filther ble nylig tildelt produksjonstilskudd fra Norsk fil
 4. stitutt (NFI). Annonse. Annonse. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 14 0179 Oslo. Kontakt Dagens Perspektiv. Kontakt Dagligvarehandelen
 5. stitutt (NFI) Vår referanse: 13/295-2 Publisert: 15. februar 2017 Vi har forstått henvendelsen til å gjelde om en statlig virksomhet som tilskuddsforvalter etter økonomiregelverket har adgang til å godkjenne (signere) en pantsettelse i eventuelle fremtidige tilskudd som en tilskuddsmottaker kan motta
 6. stitutt. Bedrifter som er valgt ut og er en del av programmet kan søke NFI om tilskudd til langsiktig lanseringstiltak internasjonalt. 3. Felles lanseringstiltak på internasjonale arenae
 7. Rådgiver/koordinator tilskudd +47 470 23 036 kaia.hoidalen@nfi.no. For spørsmål om ordningen. Anne Skistad. Utviklingsrådgiver +47 474 57 653 anne.skistad@nfi.no. Skjul

Filmfestivaler / NFI

NFI lanserer koronarelatert produksjonsgaranti. Norsk filminstitutt (NFI) lanserer en produksjonsgaranti-ordning på 25 millioner kroner som prosjekter som kan dokumentere avbrudd på grunn av Covid-19 kan søke på FOTO: Bjørnbakk,Jan-Morten / Scanpix 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt (NFI). Bildet er fra Tromsø Internasjonale Filmfestival i 2010. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB SCANPI NFI-tilskudd til Joachim Triers neste spillefilm Vogt klar for ny filmdyst - leter etter unge skuespillere 5 knallsterke filmer som har kinopremiere denne uka. Se det første undervannsbildet av Kate Winslet fra Avatar 2 Ville selge den nye Bond-filmen til Netflix for 5,5 milliarder

NFI-tilskudd til Joachim Triers neste spillefilm - Filmwe

 1. NFI har til sammen tildelt 36,5 millioner kroner til fem dramaserier og to spillefilmer - blant annet en ny sesong av Exit, I tillegg til «Exit» får fire andre dramaserier tilskudd
 2. stitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan på filmområdet, og underlagt Kulturdepartementet. NFI gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. NFI ad
 3. Søkeresultat for: Produksjonstilskudd fra NFI /v Nikolaj Frobenius 9. november 2011. Sønner av Norge. Av Gunnar Iversen «Aller mest virkningsfull er filmen når kameraet fanger inn Nikolajs runde barneansikt, som nysgjerrig stirrer ut mot en uforståelig verden som bare gjør vondt
 4. stitutt (NFI) tilbyr tilskudd gjennom insentivordningen. NFI hadde mottat ti søknader innen søknadsfristen 26. november i fjor. Da skrev Kampanje om Marvel-, HBO- og Netflix-produksjoner som kjempet om norske insentivmidler. Nå kan NFI røpe at de totalt tilbyr 103,3 millioner kroner i.
 5. I en fersk pressemelding kan NFI fortelle at de gjennom den nye insentivordningen har vedtatt å tilby tilskudd til to filmer: The Snowman (aka Snømannen, regissert av Tomas Alfredson) og Downsizing (Alexander Payne). Disse blir dermed de aller første filmene som får muligheten til å ta imot et slikt tilskudd
Svalbard / NFI

Dokumenter og maler / NFI

 1. stitutts (NFI) tildeling av tilskudd til audiovisuelle produksjoner over Kulturdepartementets budsjett, Kap 334 - Film- og medieformål
 2. Viken filmsenter bidrar til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i Viken-regionen og Oslo. Filmsenteret forvalter tilskuddsmidler og arrangerer bransjehevende tiltak
 3. En av produksjonene som har fått tilskudd er sesong to av den NRK-sendte serien «Lykkeland». Produsent Synnøve Hørsdal i Maipo Film er fornøyd med at NFI har gitt dem to millioner kroner i.
 4. Tilskudd etter kunstnerisk vurdering. Søknadsfrister. Kort dokumentar: 16. april 2020 kl. 12.00 Lang dokumentar: 14. sep. 2020 kl. 12.00. NB: NFI har foreslått å legge ned Nye veier-ordningen i sin nåværende form fra nyttår
 5. stitutt har sendt bekymringsmelding til Kulturdepartementet etter ledelsens kuttforslag 6 Norsk fil
 6. Tilskudd til 7 spill i årets siste søknadsrunde! Mye å glede seg til fremover

Norsk Filminstitutt (NFI) har avslørt hvilke norske spill som denne gangen har gjort seg fortjent til støtte gjennom den nyeste runde med tildelinger. Totalt har instituttet delt ut 10,1 millioner kroner til åtte spillprosjekter. I en pressemelding forteller NFI at 29 søknader om støtte ble behandlet i denne runden unge. NFI utbetaler, kontrollerer og følger opp midlene som går til regionale filmsentre og filmfond. Nytt av året er utarbeidelsen av felles forskrifter både for NFI og de regionale filmvirksomhetenes offentlige tilskudd, som gjelder fra januar 2017. Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse NFI ble i 2016 bedt om å gjennomgå virkemidlene.

Tilskuddsordninger - Nordland fylkeskommun

Søker. Fylke. Sakstittel. Tilskudd. Tidsskrift: Bevegelsen for sosialisme. HORDALAND. Sosialistisk framtid 2012. 20000. Biblioteket. OSLO. Biblioteket 2012. 30000. Klipp fra begrunnelsen til NFI: «Festivalarrangørene er alle solide aktører med høy kvalitet på sitt kunstneriske program og betydningsfulle bidragsytere til mangfold i filmtilbud og geografisk spredning. Tilskudd til filmformidling er viktig for å stimulere en god filmkultur i Norge NFI-tilskudd til tre samproduksjoner. Spol til {{anchor.label}} Tuva Novotny skal regissere spillefilmen Diorama for Nordisk Film Production, Kristine Knudsen skal produsere den andre filmen om Richard Storken mens norske Hummelfilm skal samprodusere den svenske filmen Så jävla easy going The 9 daughters of RAN. Åtte prosjekter er tildelt totalt 5,9 millioner kroner i produksjonstilskudd fra NFI denne uka. Dokumentarfilm Regissør Halkawt Mustafa og Hene Film AS får 1.400.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen Hiding Saddam Hussein. Her har Halkawt Mustafa sporet opp bonden som i 235 dager gjemte Iraks diktator Saddam Hussein NFI har gitt tilskudd til en flott bukett dokumentarer - en dokumentarserie og sju dokumentarfilmer, som handler om alt fra elgjakt i Engerdal til homofili i Sudan. I disse tøffe tider er de gode filmene ekstra viktige, og vi vil gjøre vårt for at de kan fortsette å lages også på andre siden av korona

Tilskudd til tre spillefilmer og fire dokumentarer 10.09.2020. Nye tilskudd fra NFI: Eventyret om Kvitebjørn blir helaftens animasjonsfilm - og dokumentarfilmen om Trond Giske får produksjonsstilskudd. Edith Carlmar hedres på amerikanske TCM 10.09.2020. I oktober vises Edith Carlmars Fjols til fjells på amerikanske TCM (Turner Classic Movies) Tilskudd kan gis til lansering av audiovisuelle produksjoner på festivaler eller salgsmarkeder. Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal NFI legge vekt på fremlagte lanseringsplaner, filmens forventede salgspotensial og festivalen/salgsmarkedets internasjonale stilling. NFI kan fastsette satser for lanseringstilskuddet

Filmprodusent ut mot NFI: - Vi vandrer i skyggen til

Norsk filminstitutt har utarbeidet et forslag til ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Nå åpner vi for høringsuttalelser med frist 15. september. Bli med å.. I alt tre nye spillefilmer og en dokumentarfilm fikk fredag produksjonstilskudd, ifølge en pressemelding fra NFI. Der går det fram at det var i alt 27 søkere om tilskudd til å lage spillefilm Norsk filmindustri styres fortsatt av gutteklubben grei, ifølge filmarbeider Sigrun Norderval. Hun mener ansvaret ligger hos Norsk filminstitutt (NFI), som først håper på full likestilling i 2020 Erfaringen vår viser at de fleste søknader om tilskudd inneholder en stor mengde opplysninger som NFI har taushetsplikt om som for eksempel forretningshemmeligheter

NFI Spill, Oslo, Norway. 560 likes. Informasjon og nyheter til norske spillutviklere og andre interesserte Tilskudd til produksjon skal bidra til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskuddene skal også bidra til at det produseres audiovisuelle verk med potensial til å nå et stort publikum i Norge og i utlandet, bidra til økt profesjonalisering av bransjen og bidra til en likestilt audiovisuell bransje med sunn økonomi

Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon - Lovdat

Søk: NFI Montage

Norsk filminstitutt NFI

Nye tiltak fra NFI Dramatikerforbunde

NFI gir 5,6 millioner kroner til nye kortfilmer / NFI

Norsk filminstitutt - Wikipedi

Derfor varslet NFI endring: «Innsynsbegjæringer i søknader om tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk og filmkulturelle tiltak (som ikke er lansert) vil bli avslått med. Vi har i dag gitt tilskudd til 25 filmfestivaler i Norge. Tilskuddene skal styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum Regissør Tonje Hessen Schei og UpNorth Film AS har fått tilskudd til iHuman. Motlys AS og regissør Emil Trier har fått tilskudd til dokumentaren Stol på meg. Spætt Film AS og regissør Jon Vatne har fått tilskudd til dokumentarfilmen Polyfonatura. Les mer on filmene her

Disse spillene får støtte fra NFI i denne runden - Gamer

- Det er positivt at vi får noen flere midler til filmtidsskriftene, sier seniorrådgiver Rolf Engelsen i Kulturrådet. - Flere av tidsskriftene som i dag støttes av NFI har også mottatt tilskudd fra Kulturrådet, så dette vil styrke satsingen vår på denne delen av feltet NFI: Tilskudd til kortfilm og dokumentar; NFI: The 9 Daughters of RAN; Kosmorama: Trondheim Superstory Lab: Fremtiden er virtuell! Berlin Baltic Nordic: - I came up with this story when my niece was born with six air bubbles in her brain beskrivelsen av krav og prosedyrer for tildeling av tilskudd. Forskriftene er utformet på to nivåer, hvor Kulturdepartementet definerer overordnede formål, forvaltningsorgan, klageordninger og lignende, mens NFI nærmere definerer ordninger, krav til søkere, vurderingskriterier og lignende. Forvalteren har med andre ord NFI støtter forslaget. 1.2 Krav til erfaring i lanseringsarbeidet. NFI er enig med departementet i at det er nødvendig å stille krav til nøkkelmedarbeideres erfaring i lanseringsarbeidet. Departementet har foreslått følgende ordlyd i ny § 4-1 4. ledd. «For å motta tilskudd til lansering av kinofilm må nøkkelmedarbeidere i foretaket h • budsjettoppsett tilsvarende krav fra Norsk filminstitutt (NFI) For arkivprosjekt forutsettes det avlevering av arkivmaterialet til en arkivinstitusjon og publisering på Arkivportalen. § 7 - Utmåling av tilskudd/Beregning av tilskudd . Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekt, og det er en forutsetning at søker budsjetterer me

Norsk filminstitutt utsetter tilskudd til spillefilm etter konsulentvurdering på ubestemt tid - dette for å kunne bistå de produksjonene som er hardest rammet av koronakrisen. - Dette vil ramme.. Ikke før har filmskaperen Håvard Bustnes fått millionstøtte til sin Trond Giske-dokumentar «Makta rår», så vanker det stipend til å fortsette arbeidet med en film om apacheindianere Selv om kvinneandelen blant dem som faktisk får tilskudd er høyere enn søkerbunken, så er den fortsatt for lav. I 2017 var kvinneandelen i spillefilmer med forhåndstilskudd fra NFI 40,6 prosent Norsk filminstitutt (NFI) informerer om at Kulturdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, med virkning fra 1. juli 2015. NFI har samtidig foretatt endringer i forskrift om etterhåndstilskudd til kinofilm og forskrift om tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm etter kunstnerisk vurdering

nfi.no Søk tilskudd Tilskudds- innkjøps- og stipendordninger for utvikling produksjon lansering og formidling Se tildelinger Oversikt over tilskudd vi har gitt ti Riksrevisjonen påpeker «betydelige habilitetsutfordringer» hos Norsk filminstitutt, som deler ut over 600 millioner offentlige kroner i året. Kulturdepartementet stiller ikke strenge nok krav. Vatn blir en av to NFI-konsulenter som skal jobbe med spillefilm og dramaserier, og overtar jobben etter Ståle Stein Berg, som er blitt ny seksjonsleder for kunstnerisk vurdering. Filmkonsulentene vurderer innkomne søknader og innstiller på tilskudd til spillefilm og dramaserier

Ninjatvillingene / NFIVirgins4Lyfe / NFI

Tilskudd til kortfilm etter konsulentvurdering. Flere nyheter. Møt de fagansvarlige for Springbrett. Inn i kaos og ut igjen! Master of the Universe. Vis alle. Motta nyhetsbrev. Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter. Subscribe to our mailing list NFI gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. Vi administrerer insentivordningen og gir tilskudd til samproduksjoner med andre land. Vi arrangerer kurs, verksteder og seminarer og deler kunnskap som er nødvendig for å videreutvikle den audiovisuelle bransjen i Norge Norsk filminstitutt (NFI) har tildelt totalt 49 millioner kroner i tilskudd til fem spillefilmer og to dokumentarfilmer. - Det er en glede å kunne gi tilskudd til flere svært sterke filmprosjekter i denne runden

Film / NFI

NFI skal innenfor de prioriteringer, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet, arbeide for å nå målene for den statlige filmpolitikken. Kulturdepartementet fastsetter forskriftene for tilskudd til audiovisuelle produksjoner, mens NFI Denne uka har NFI tildelt 10,1 millioner kroner i tilskudd til nye norske spill - tre splitter nye prosjekter, fem som har fått tilskudd før - og for en.. Sørfond-tilskudd til seks nye prosjekter / NFI. Bergen kommune med eget tilskudd til kulturlivet. - De Tilskudd til håndball-integrering - Stjørdals-Nytt. Tilskudd til svømming i barnehage - Fylkesmannen i Nordland. Tilskudd til studentboliger for 2016 - regjeringen.no

NFI gir tilskudd til er for øvrig rettet mot kun et voksent publikum, det vil si at NFI ikke gir tilskudd til spill som forventes å ha 18 års aldersgrense. Det ble også gitt.

Show me your original face before your mother and fatherSeablip / NFIKunsten å være syndig / NFI
 • Nbc haslev job.
 • Taco tilbehør kryssord.
 • Samson sæter.
 • Vanlig hønsegras.
 • Photoshop bild einfügen in ebene.
 • Html fa icons.
 • Operant betinging eksempel.
 • Mannsidealet i norrøn tid.
 • Center image in div.
 • Gasthaus zur gis.
 • Nike air max 90 herre.
 • Reise i tid lysets hastighet.
 • Giro mal.
 • Fortuna camping am neckar binau.
 • Digitalt museum nordland.
 • Horoskop krepsen 2018.
 • Oreo cake pops oppskrift.
 • Inspirasjon forlag no.
 • Hvordan sy strikk i livet.
 • Glasbilder.
 • Thüringer landespokal handball.
 • The anatomy of the human body.
 • Den gamle kommandant.
 • Høyeste fjellovergang i norge.
 • Youtube eventyr for barn.
 • Wellnesshotel emden.
 • Europa park mapa.
 • Miss sophie meny.
 • Strikket bunadsveske.
 • Cengiz al opprinnelse.
 • Vesener i norsk folketro.
 • Kellan lutz filme.
 • Fikentre pris.
 • Tidsregning kryssord.
 • Resultater birkebeinerrittet 2017.
 • Oppskrift påskekaker.
 • Real time environment.
 • Hvordan ser ømme bryster ut.
 • Isabell horn facebook.
 • Stadtsilhouette dresden.
 • Wot rezepte.