Home

Vanlig hønsegras

Hønsegras eller hønsegress (Persicaria maculosa synonymt med Polygonum persicaria L.) er en art i hønsegrasslekta og er dermed i slireknefamilien.Den er ganske vanlig, da særlig på næringsrik fuktig jord. Den opptrer ofte som ugras, særlig på udrenert jord eller jord som har vært veldig våt.Har en mye av denne og de andre i slekta på et område i en åker, så er det et godt tegn. Hønsegress, ettårig art i slireknefamilien. 20-60 cm lang, grenete med spredte blad og akselblad som er vokst sammen til en slire rundt stengelen. Små, hvite eller blekrøde blomster i tykke, tette aks i toppen av grenene. Hønsegress vokser langs veier, på tangvoller og som ugress i åker over hele landet, særlig i Sør-Norge Vanleg hønsegras (Persicaria maculosa, tidlegare Polygonum persicaria) er ei eittårig urt i syrefamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Hønsegras har til dels vore skilt ut som ei eiga slekt, Persicaria. Planta vert kring 40 cm høg og har opprett snau stengel. Blada er snaue ovanpå, ofte med ein mørk flekk

Hønsegras - Wikipedi

Er det mulig ut fra bildene å avgjøre hvilket hønsegras dette er? Synes det er for grønt til å være rødt ! Og hva med vanlig hønsegras? Funnet i fuktig, skyggefull veikant i dag 26.7, Karmøy Middel/Virkning: Meget godt: God: Skader kløver? Behandlinsfrist: Duplosan super: Balderbrå, haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt.

Linbendel, meldestokk, guldå, jordrøyk, tungras, vanlig og rødt hønsegras, klengemaure, svartsøtvier, stemorsblomst og tunbalderbrå er eksempler på planter som spirer fra frø om våren. Planten setter frø og lever bare den sommeren. Frøa overvintrer og spirer neste vår. De sommerettårige artene produserer rikelig med frø Best virkning oppnås når høymoleplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole. I korn brukes Banvel i blanding med Express, Express Gold, Ally eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig. Raudt hønsegras (ssp. lapathifolia), Grønt hønsegras Underarten vanlig pilört (ssp. pallida) växer på näringsrika ställen, oftast som ogräs i åkrar och planteringar, men påträffas också ofta på havsstränder och ruderatmarker

hønsegress - Store norske leksiko

Engsyre er vanlig på nøytral til noe sur jord og vokser hovedsakelig i enger, men også i åpen skogsmark, i veikanter, alvar og på tørrbakker. Planten har tidligere blitt brukt som spinat, til supper og gryter. Knuste blader ble også brukt medisinsk på sår, og rot samt frukter kunne brukes som nødbrød i uår Jo, takk som byr! Har ingen anelse...den har lange stengler, små blader og bitte små hvite blomster på tuppen. den vokser mellom gress og andre ting på åkeren, høns og ender plukker ut disse først, når de får gress

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster Satt løk, vanlig dyrking: Normal ugrasflora / Klengemaure / Hønsegras / Tunrapp: Fenix* 100-150 ml: Fenix er svak mot noen arter. Boxer 3) Normal ugrasflora / Balderblå / Stemorsblom / Tunrapp: Goltix 4) Off-label. Fenix* + Basagran SG1) 50-75 ml + Fra oppspiring og 5-6 uker fremover. Kan gi skade på store planter. Matrigon2) 1-3 behandl. Vanlig høymole Rumex longifolius . Familie: Syrefamilien/slireknefamilien - Polygonaceae; Høyde: 60-120 cm. Stengel uten forgreninger opp til blomsterstanden

Om Artsdatabanken . Om Artsdatabanken Kontak Hønsegras er delt opp i to underarter, nemlig den mer vanlige grønt hønsegras, ssp. pallida, og rødt hønsegras, ssp. lapathifolia. Den forholdsvis sjeldne hønsegrasarten P. maculosa ligner mye på Persicaria lapathifolia

Her kommer bilder sortert etter familier og slekter. Rekkefølge etter Lid/Elven: Norsk flora, 7. utg. Vi begynner med karsporeplanter (12 familier), fortsetter med nåletrær (nakenfrøede planter, 3 familier), og deretter med 94 plantefamilier (dekkfrøede planter) etter tur Småsyre Rumex acetosella Tørr bakke og berg, vanlig Hønsegras Persicaria maculosa Ugras i åker, strender, strandberg. Spredt. Rødt kjertelhønsegras Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia Våte steder, ikke vanlig. Grønt kjertelhønsegras Persicaria lapathifolia ssp. pallida Åkerugras, hager, skrotemark. Spredt Godkjenning Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 21 timer med og 5 timer uten lærer. Studieplannummer 8861 bes oppgitt når studieplanen benyttes.. Godkjent 2008-09-10 av Odd Erik Randen Lokalnavnene fuglegras og hønsegras viser at vassarve har vært brukt som dyrefôr og det er særlig kyllinger og høns som setter stor pris på urten. Anvendelse og dosering Ved bruk i form av uttrekk (urtete) er daglig dose avgitt å kunne være alt fra 3 til 15 g tørket urt

Vanleg hønsegras - Wikipedi

 1. Vanlig hønsegras, vasspepper, tungras og vindelslirekne har alle svært like frø, trekantede og like Rumexfrø i fasong. I motsetning til syreartene er de derimot svarte av farge. RØdt hønsegras plasserer seg også i denne gruppen av ugras, selv om frøet er litt annerledes
 2. Diverse opplysninger: Denne ble funnet i Sarpsborg kommune ved Kalnes jordbruksskole. Dato: 9 august 200
 3. eraljord. Den finnes ofte på dyrket jord, avfallssteder og ved vann (Korsmo et al. 1981). Hønsegras har trolig vært en del av kostholdet i fortiden og man har, først og fremst
 4. Hønsegras Persicaria maculosa Rødt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia Grønt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. pallida Vanlig pengeurt Thlaspi arvense Vårpengeurt Thlaspi alpestre Gjetertaske Capsella bursa-pastoris coll. Hvitdodre Berteroa incan
 5. Hønsegras 2 2 1 1 1 2 2 4 3 Jordrøyk 3 3 2 3 3 4 4 4 3 Klengemaure 1 1 1 3 1 4 1 4 1 Linbendel 3 3 2 1 1 1 1 3 2 meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersenap. Har også god virkning mot dåarter, åkertistel, åkerdylle, tunbalderbrå
 6. Hun mener at måltidet faktisk kan ha vært vanlig hverdagskost i jernalderen. Nyere eksperimenter tyder dessuten på at ekstrakt av grønt hønsegras kan hjelpe mot nettopp innvollsorm. Ny kunnskap om et brått avsluttet liv. Da Tollundmannen ble hengt for ca. 2400 år siden,.
 7. vassarve, då, balderbrå, stivdylle, hønsegras og linbendel. Det aller beste er å unngå utvikling av resistent ugras fordi det er vanskelig og dyrt å bekjempe ugraset når det først er blitt resistent. En unngår utvikling av resistent ugras ved å bruke såkalte resistensbrytere hvert 2.-3.år

Vanlig Hønsegras - Weed

4 norvég-magyar találat a(z) vanlig kifejezésre: Megjelenítés: sorfolytonosan | pontokban. vanlig adj a2-, -e (vanlig, vanlige, vanlige); szokásos, megszokott, közönséges, átlagos; et vanlig syn megszokott látvány; på vanlig måte a (meg)szokott módo Vanlig hønsegras Vassarve Vassarve Vindeslirekne Åkerkål Åkerminneblom Åkersennep Åkerstemorsblomst Åkersvineblom Åkervortemjølk FLERÅRIGE UGRAS/URTER Borre-arter Bregne Burot Byhømole Einstape Engsoleie Fôrvikke Geitrams Groblad Hestehamp Hestehov Hundekjeks Hvitkløver Høymole Jordskol

hønsegras, Persicaria, i bunn av en gravrøys ble det funnet 10 frø av bjørnebærsslekta, Rubus, og i flere anlegg ble det funnet hasselnøttskall, Corylus avellana, og krekling, Empetrum nigrum. Analyseresultatene viser kornbruk og dyrkning der ildstadsmasser kan ha blitt brukt som gjødsel UKENS VILLBLOMST Bokmål/nynorsk: grønt hønsegras Vitenskapelig: Persicaria lapathifolia subsp. pallida (With.) Á. LÖVE Slireknefamilien - Polygonaceae.. Vanlig myrklegg Pedicularis palustris Kongsspir Pedicularis sceptrum-carolinum Kystmyrklegg Pedicularis sylvatica Vasslirekne Persicaria amphibia Vasspepper Persicaria hydropiper Rødt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia Grønt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. pallida Hønsegras Persicaria maculos

Esperanta traduko de la norvega vorto vanleg hønsegras. Per uzi niaj servoj, vi implicite konsentas pri nia uzo de kuketoj Radavstand: Bønnene såes med vanlig radsåmaskin og radavstand som for korn. Dersom en ønsker å benytte mekanisk ugrasbekjemping med radrensing (ikke ugrasharving) bør en øke radavstanden til 25-50 cm. Normalt vil det være mer aktuelt å benytte vanlig radavstand og ugrasharving når en ønsker å bekjempe ugras mekanisk Forklaringer til lista Lista omfatter samtlige planter som er funnet innen undersøkelsesområdet. Den er ordnet systematisk etter Lid & Lid (1994) 40 Vanleg hønsegras Polygonum persicaria vanlig, 41 Harerug Polygonum viviparum ikke vanlig MELDEFAMILIEN: 31. Fam 42 Meldestokk Chenopodium album vanlig ugress i åker 43 Tangmelde Atriplex prostrata nokså vanlig i strandkant 44 Svinemelde Atriplex patula Angitt av R.N. 45 * Kjeldeurt Montia.

Vanleg hønsegras - Bayer CropScience Norg

Vanlig korstroll (Asterias rubens) Rur (Balanidae) Mosdyr (Bryozoa) Strandkrabbe (Carcinus maenas) Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) Brennmaneter (Cyaniidae) Knivskjell (Ensis sp.) Skrukketroll, tanglus (Isopoda) Storstrandsnegl (Littorina littorea) Buttstrandsnegl (Littorina obtusata) Blåskjell (Mytilus edulis) Strandreker (Palaemonidae Mot høymole og enkelte andre bredblada ugras i eng og beite med og uten kløver og ugras i fôrmais GENERELLE INSTRUKSJONER BRUKSOMRÅDE. HARMONY® 50SX er tillatt brukt i eng og beite hønsegras (N) Sanctioned: true; vanlig hønsegras (MWE) Sanctioned: true; More info: N bealdonjuolas Persicaria maculata han­hentatar / åkerpilört / vanlig hønsegras Persicaria maculosa (MWE) Sanctioned: true åkerpilört (N) Sanctioned: true han­hentatar (N) Sanctioned: true; Luonddudieđa ja matematihkka:bealdosennet: bealdosennet (N Planter og tradisjon : floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-197

Ryllik, Achillea millefolium. Denne står i nærheten av den tidligere nevnte nyserylliken. Blomstene er litt store til å være vanlig ryllik. Kan den ha krysset seg med nyseryllik? Bladene er helt normale for arten. Hønsegras, Persicaria maculosa Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) Brennmaneter (Cyaniidae) Knivskjell (Ensis sp.) Skrukketroll, tanglus (Isopoda) Hønsegras (Persicaria maculosa) Brunalgar (Phaeophyta) Furu (Pinus sylvestris) Smalkjempe (Plantago lanceolata) Groblad (Plantago major) Strandkjempe (Plantago maritima ádjánjuolas (ádjábealbi) Persicaria lapathifolia ukontatar / vanlig pilört / rødt hønsegras áhččanboska, g. stáloboska áhkaras (áhkárássi) Aconitum septentrionale lehtoukonhattu / nordisk stormhatt / tyrihjelm áhpeullu Eriophorumrusseolum ssp. ru­fescens aapavilla /lappull / vrangul

-Lid & Lid 2005: Nokså vanlig til spredt på Østlandet, spredt på Vestlandet. Mer sjelden nå enn tidligere. -Et økende problem i potet i områder der en dyrker grønnsaker og potet under plast (i følge NLR) -Trives ikke i kornåker eller andre kulturer som dekker godt, fordi frøet spirer seint i sesongen - gjerne ikke før i juni-juli UKENS VILLBLOMST Bokmål/nynorsk: fjellmarinøkkel Nordsamisk: suoidnečoavdda Vitenskapelig: Botrychium boreale J.MILDE Ormetungefamilien - Ophioglossaceae Sammen med de andre marinøkkel-artene er.. Persicaria lapathifolia ssp. pallida Grønt hønsegras Phedimus spurius Gravbergknapp Plantago lanceolata Smalkjempe Plantago major ssp. major Vanlig groblad Poa annua Tunrapp Poa pratensis ssp. subcaerulea Smårapp Polygonium aviculare ssp. aviculare Vanlig tungras Polypodium vulgare Sisselrot Potentilla argentea coll. Sølvmure Rubus idaeus. Vass-slirekne Vindel-slirekne Raudt hønsegras Vanleg hønsegras Harerug MELDEFAMILIEN: Fam Angitt av R.N, er nå borte 37. Fam Vanlig Vanlig Vanlig Nokså vanlig,. Vanlig småsyre (Rumex acetosella spp. acetosella) Bergsyre (Rumex acetosella ssp. arenicola) Smalsyre (Rumex acetosella ssp. tenuifolius) Hagerabarbra (Rheum x hybridum) Tungras (Polygonum aviculare) Tomtegras (Polygonum arenastrum) Sandslirekne (Polygonum raii ssp. norvegicum) Hønsegras (Persicaria maculosa

Raudt kjertelhønsegras - Plantevernleksikone

NAVN Det latinske slektsnavnet Stellaria kommer av stella som betyr stjerne. Det viser til den hvite, stjerneformede blomsten. Stellaria skal være avledet av stelle, et plantenavn fra 1532. Artsnavnet media betyr mellomstor. Vi vet ikke hvor ekte og stedegent det norske navnet vassarve er Spurver i hønsegras 27. august 2020 Posted by alfedgar in Kronstad. Tags: flora, fugleliv, villniss 1 comment so far. Gråspurvene mesker seg med frø fra hønsegras og annet «ugress» på en flekk mellom byggeplassene i Kronstadparken. Slike små villniss blir færre og færre mellom nybyggene på Mindemyren og andre steder Underarten vanlig pilört (ssp. pallida) växer på näringsrika ställen, oftast som ogräs i åkrar och planteringar, men påträffas också ofta på havsstränder och ruderatmarker. Svenska synonyblekknäa, pilört , vanlig åkerpilört Hønsegras Fersken-Pileurt Hanhentatar Flóajurt Redshank Floh-Knöterich Beskrivning Vanlig arve - 111 Setersmåarve - 161 Tunarve - 202 Flerårsknavel - 31 Linbendel - 64: Korsblomstfamilien: Fjellskrinneblom - 8 Vårskrinneblom - 4 Sandskrinneblom - 50 Aurskrinneblom - 147 Vårpengeurt - 3 Stor vårpengeurt - 136 Pengeurt - 109 Gjetertaske - 36 Engkarse - 42 Rosettkarse - 49 Polarkarse - 159 Bekkekarse - 189 Skogkarse - 190.

 1. neblom og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot: Forbigående veksthem
 2. Resultater. Hovedside; Veiledning; Legg inn data; Resultater; Bakgrunnstoff; År
 3. us - småtorskemunn Chenopodium album - meldestokk Chrysosplenium alternifolium - vanlig maigull Circaea alpina - trollurt Cirsium arvense - åkertistel Cirsium palustre - myrtistel Cirsium vulgare - veitistel Convallaria majalis - liljekonval

Denne står i nærheten av den tidligere nevnte nyserylliken. Blomstene er litt store til å være vanlig ryllik. Kan den ha krysset seg med nyseryllik? Bladene er helt normale for arten. Hønsegras, Persicaria maculosa (Bok) Thorsrud, A. & Reisaeter, O. 1948: Norske Plantenavn. Norges Lantbrukshøgskole, Oslo. Kopplade växtnamn som börjar på P [128 UKENS VILLBLOMST Bokmål/nynorsk: vasslirekne Nordsamisk: bealbi Vitenskapelig: Persicaria amphibia Slireknefamilien - Polygonaceae Vasslirekne har den merkelige egenskapen at den er både vannplante..

Åkerpilört - Crop Science Sverige

Hønsegras - artsdatabanken

 1. knyttet til beitemark/åpen jord, som hønsegras og aurikkelsvæve (Persicaria maculosa ssp. maculosa, Hieracium lactucella). Det ble funnet en rekke plantearter i 2014 som ikke ble observert i 2006, bl.a. et par fremmede og svartelista arter. Foruten dagfiol (se over), ble det observert noen få skudd av raudhyll (Sambucus racemos
 2. Vanlig arve Vanlig kattefot Vanlig myrklegg Vassarve Vassoleie Stor Veiarve Veitistel Vendelrot Vinterkarse Bakkesøte Bjønnbrodd Fjellnøkleblom Gressløk Grønnkurle Gullkløver Hestekjørvel Hvit nøkkerose Hvitkløver Grønt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. pallid
 3. Massehåndtering i anleggsvirksomhet - masseforedling, deponering og avslutning av deponier Trond Knapp Haraldsen NIBIO, Divisjon for miljø og naturressurser, Å
 4. Hønsegras Krypsoleie Myrtistel Sivarter (Lyssiv) Snellearter Soleiehov Storkvein Strandrør Sølvbunke Vassarve Åkerkål Merkeplanter(etter bl.a. M.L.Kreuter, S.Ø.Solberg) Ta det onde ved roten Ugras er sjeldent årsak til dårlig eng, men et symptom på dårlige forhold. Med andre ord: Man får det ugraset man fortjene
 5. De Noorse naam is Vanlig hønsegras. Dit betekent algemeen kippenkruid. Deze plant is zo algemeen dat het in Noorwegen als onkruid wordt gezien. Het woord kippenkruid is waarschijnlijk omdat pluimvee dit kruid wel lust, alhoewel ik dit nog niet gelezen heb
 6. Grønt hønsegras (Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia) Et stort og vidtgreinet individ av grønt hønsegras dukket opp på skrotemark ved Ørnes sykehjem VQ 43,17, i Ørnes sentrum. (T. Skoglund 15.9.1997 hb. TROM). Hit er den trolig kommet med tilkjørt jord i forbindelse med anleggsvirksomhet i området

Hønsegras er en annen plante (ikke et gress) som er veldig vanlig i grøftekanter og på åkrer. Veldig mye av det vi kaller ugras er å regne som pionerplanter. 2.2.4 Noen planter kalles ugras fordi de er uønsket av oss Kartet viser bare funn i perioden februar - juni. Aktiviteter. Fugler ved foringsplassen; Ankomst av trekkfugler; Tidsskriftet Fuglevennen. Tidligere nummer; Bestill abonnemen I Norge er resistens mot ALS-hemmere foreløpig påvist hos vassarve, balderbrå, stivdylle, hønsegras, linbendel og då. For hele verden er det funnet nær 160 arter som tåler slike midler. En av grunnene til at ALS-hemmere er populære, er at de er effektive ved lav dose og har lav miljøpåvirkning Vanlig høymol (Rumex longifolius) Hønsegras (Persicaria maculosa) Bildet er tatt 22.juli 2012 ved Vestby skole i Vestby kommune. erteblomstfamilien (Fabaceae) Skogkløver (Trifoluim medium) Bildet er tatt 20.juni 2012 ved Øverland i Bærum kommune. Rødkløver (Trifolium pratense) Bildet er tatt 27.juni 2012 Balderbrå bruk. Det vitenskapelige navnet på tunbalderbrå som er brukt her, er det navnet som anvendes i Lid og Lid: Norsk flora 2005. I de fleste urtebøker og eldre floraer brukes Chamomilla suaveolens eller Matricaria matricarioides som vitenskapelig navn på planten, mens Matricaria discoidea er navnet som brukes i den nyeste utgaven av Gyldendals store nordiske flora fra 2018.

Vanlig blant vikingene var å pynte seg med stimler av silke - strimler som de fikk i fra å rive opp silkestoffer, ofte helt uten hensyn til mønsteret i silkestoffet. (Linaria), vasspepper (Polygonum hydropiper), hønsegras (Polygonum persicaria), blomstene av gulmaure (Galium verum). Lotus corniculatus ssp. corn. Vanlig tiriltunge - - - - x - Lythrum salicaria Kattehale - - - x - - Matricaria maritima ssp. maritima Strandbalderbrå x 3 x - - 1. Melilotus albus Hvitsteinkløver - - - - - 1. Melilotus officinalis Legesteinkløver x - - x x - Persicaria lapat. ssp. lapat. Grønt hønsegras - - - x - og hønsegras i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformeres og Forbigående veksthemming av frøenga er vanlig ved vårsprøyting uten at dette gir negative utslag p Rødt hønsegras Røsslyng Selje Seterrapp Skjermsveve Skogburkne Skoggråurt Sløke Smalkjempe Smørbukk Småsmelle Småsyre Stankstorkenebb Storkvein Stornesle Tepperot Tunbalderbrå . Minirapport 267 8 Tunrapp Tunsmåarve Vanlig arve Vassarve Vendelrot Figur 2. Kraftverkstomta, punkt 1 i beskrivelsen til vestre, og knausen rett ned for. Planten er vanlig som ugress i beite og eldre eng over hele landet. Ved Mosvatnet ser man den tydelig langs turstien i sommermånedene der den lyser opp med sine gule blomster de blader og stor blomst. Blomsten har som regel fem kronblader. Hører til i soleiefamilien og er vanlig i hele landet

Forskjellig hønsegras Spør en biolo

Grønt hønsegras Persicaria lapathifolia Hønsegras Persicaria maculosa Tungras Polygonum aviculare Lappsyre Rumex acetosa ssp. lapponicus Småsyre Rumex acetosella Smalsyre Rumex acetosella ssp. tenuifolius Vasshøymol Rumex aquaticus Grassyre Rumex graminifolius Vanlig høymol Rumex longifoliu Hønsegras / Vanlig hønsegras : Flóajurt : Hanhentatar Henhen tatar : Renouée persicaire Pied-rouge Renouée à feuilles de pêche : Rdest plamisty: Perzikkruid : Poligono persicaria Persicaria / Persicaria maculosa : Cristas Erva-das-pulgas / Erva-pessegueira / Erva-pulgueira / Persicária / Persicária-vulgar / Pessegueira / Pesseguelha. Bengaliae 1815; Polygonum Persicaria Linn.; EICH number: 1720 [1 smyle, løvetann, hønsegras, ryllik, hundekjeks, bringebær, engkvein, vassarve, groblad, kvit-kløver, vanlig arve og gjetartaske. Lokaliteten har truleg ikkje blitt gjødsla. Vegetasjonstypen i naturbeitemarka er ikkje rekna som truga, jf. Fremstad & Moen (2001)/DN-handbok 13. De

Flora Hønsegress - kristv

vanlighønsegras bealdo­njuolas vanlighøymol šilljojuopmu vanligknoppurt rukses­linta vanligmalurt málurttas vanligmyrklegg lulli­jeaggečoalči vanligpilört ádjánjuolas (ádjábealbi) vanligryllik, se ryllik vanlig. Buxus sempervirens - vanlig buksbom (Hardt tre til musikkinstrumenter. Pseudoalkaloider); Simmondisa chinensis (jojobaolje, langkjedete voksestere (C38-C44) i endospermen). Trochodendraceae. Fruktblad med nektarkjertler på ryggsiden. Mangler vedrør. Trochodendron aralioides som levende fossil F-00608/31811 - NORWAY - PAGE 1 (COVER) CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00608/31811 - NORWAY Nettoinnhold : 100 g HARMONY® 50 SX® Ugrasmiddel GROUP B HERBICID Den er ikke så vanlig å se her. Fint for vadefuglene. Og for sivhøna som kanskje gjemmer seg i sivet Spurver i hønsegras 27. august 2020 Posted by alfedgar in Kronstad. Tags: flora, fugleliv, villniss 1 comment so far Buxus sempervirens - vanlig buksbom (Hardt tre til musikkinstrumenter. Pseudoalkaloider); Simmondisa chinensis (jojobaolje, langkjedete voksestere C38-C44) i endospermen). Trochodendraceae. Fruktblad med nektarkjertler på ryggsiden. Mangler vedrør

Hønsegras Spør en biolo

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra -til -for å se de siste tilbudene. På 212 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 212 Vanlig duskull Eriophorum angustifolium : Breiull Eriophorum angustifolium : Gulull Eriophorum brachyantherum : Snøull Eriophorum scheuchzeri : Torvull Eriophorum vaginatum : Syrefamilien Grønt hønsegras (Syrefam) Harerug (Syrefam) Søtvierfamilien: Svartsøtvier (Søtvierfam) Vassgrofamilien: Vassgro Alisma plantago-aquatica : Flytegro. Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra -til -for å se de siste tilbudene. På 212 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 21 NIBIO RAPPORT 3 (150) 7 1 Innledning Denne rapporten gir en oversikt over kjente tilfeller av resistens mot kjemiske plantevernmidler hos skadedyr, ugras og plantepatogene sopper i norske jord- og hagebrukskulturer, samt skogplanteskoler Det var vanlig å ta iallfall en stor del av dette fôret før slåtten, både for å få det unnagjort og fordi man mente at fôret ble best da. åkersennep Sinapis arvensis, hønsegras (merk navnet) Persicaria maculosa (Polygonum persicaria) og flikbrønsle Bidens tripartita

Planteliste - ØVV på nett

vanlig gråor Alnus incana ssp. incana vintereik Quercus petraea alm Ulmus glabra vanlig stornesle Urtica urens ssp. urens høymol Rumex longifolius vanlig småsyre R. acetosella ssp. acetosella vanlig hønsegras Persicaria maculosa ssp. maculosa tunsmåarve Sagina procumbens maurarve Moehringia trinervia vassarve Stellaria medi Raudt hønsegras: Swedish : Vanlig pilört: Seedling: Early stage: Flower: Mature plant: Seeds Crop Protection Online is published by Department of Agroecology, Aarhus University and SEGES. Informations for which license is not needed may be used with reference of source Blomstervandring til Nordmarksplassene Finnerud, Svartorseter, Blankvannsbråten og Slagteren. Mange hadde funnet veien da Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte for vel en uke siden. Kristina.. Ukrudt, sygdomme og skadedyr. Beskrivelse og billeder af forskellige arter Vanlig bjørk Vanleg bjørk Betula pubescens ssp. pubescens 23.066.01.003 Vanlig blåfjær Polygala vulgaris L. 43.126.86.001.02 Vanlig geitskjegg Vanleg geitskjegg Tragopogon pratensis ssp. pratensis 17.042.02.001.01 Nymphaea alba ssp. alba Stor nøkkerose 20.057.22.017.02 Vanlig norsk mure Vanleg norsk mure Potentilla norvegica ssp. norvegica.

Ugras i eng og gjenlegg - Norsk Landbruksrådgiving

 1. vanlig sertifisert frø, men frøforbruket til greenene er ikke større enn at vi me-ner dette er en god og billig forsikring. Rent frø Et halvt år etter såing vil tettheten av en gressmatte avhenge av lystilgang, temperatur, gjødsling, vanning og klip-pehøyde, og ikke av hvor mye gressfrø som ble brukt. Økt såmengde føre
 2. Det var vanlig å slå overalt der det var fôr å hente, som i sumpvegetasjon ute i vatn og langs elver og på myrer, i liene, på setervoller og på hyller høyt oppe i bratte berg, ja, til og med der en måtte klatre i tau for å komme til
 3. neblom og hønsegras) og eng eller beitemark (marikåpe, gras, soleier, rød jonsokblom, grasstjerneblom, løvetann og kvitkløver). Særlig mange frø av soleier viser til beitemark

Ugrasgrupper @ Agropu

grønt hønsegras in Norwegian Bokmål peltoukontatar in Finnish peltoukontatar in Swedish vanlig pilört in Swedish vanlig pilört in Swedish Bibliographic References. Aronsson, Mora (2004) Thomas Karlssons Kärlväxtlist Balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, tunbalderbrå, vassarve, åkerminneblom og korsblomstra ugras Forbigående veksthemming av frøenga er vanlig ved vårsprøyting uten at dette gir negative utslag på høstetidspunkt og frøavling. NOIR EXPRESS SX NO 100G BKL F-00027.indd 5.

Cow-Parsley

Banvel 1 ltr Felleskjøpet Agr

 1. Den virtuella floran: Persicaria lapathifolia (L
 2. Biologiportalen Engsyr
 3. Grisegress-ugress= hønsegress???? - Forum for nybegynnere
 4. Plantever
 5. Vanlig høymole, Rumex longifolius - Blomster - NatureGat
Flora på vestlandsnatur
 • Moringa samen kaufen amazon.
 • Billig torsk.
 • Hunstad bodø.
 • Aushilfen vechta.
 • Wandern nordschwarzwald hornisgrinde.
 • Talgø outdoor.
 • King oscar fabrikk.
 • Chevrolet aveo gebraucht.
 • Bürgermeister siegburg.
 • Hijau daun bersama terang.
 • Velfjordferie.
 • Ovitrelle.
 • Dinosaur kostyme barn.
 • Seniorenzentrum stutensee stutensee.
 • Basalcellekarsinom behandling.
 • Techno party leipzig.
 • How to print screen on asus laptop.
 • Lenovo laptop fiyatları teknosa.
 • Gettysburg talen norsk.
 • Therme böblingen.
 • Nh24 schwalmstadt.
 • Grüne augen häufigkeit.
 • Runescape basilisks.
 • Peter kohl.
 • Hva er seniortiltak.
 • Subject curriculum.
 • Viktige vekster i india.
 • Kiev primark.
 • Mango plus size.
 • Game of thrones hbo norge.
 • Paella rezept einfach.
 • Herslebs gate 21.
 • Kindle paperwhite hintergrund ändern.
 • Bergen is bar.
 • Veloverlad gotthard.
 • Rawalpindi.
 • Hoteller i mijas spania.
 • Gratis parken wien.
 • Honda motorradhändler mannheim.
 • Grillbriketter biltema.
 • Genève kommende aktiviteter.