Home

Absorpsjonsspekter stjerne

Hei.Er det noen som vet hvordan man ut ifra et absorpsjonsspekter kan vite om en stjerne er kortbølget eller langbølget? Absorpsjonslinjene til stjernenenes absorpsjonsspekter har noe med stjernenes temperatur å gjøre. For eksempel så kan det være sånn at det er flere absorpsjonsslinjer (mørke li.. Alle stjerner sender ut EM-stråling av alle bølgelengder. Det er imidlertid forskjeller mellom intensiteten i de ulike bølgelengdene. Som figuren over viser, kan vi lage en graf som viser forholdet mellom bølgelengde/farge (x-aksen) og intensitet (y-aksen) Siden alle grunnstoffer har egne, karakteristiske absorpsjonsspektre kan vi ved å lese av absorpsjonsspekteret som en stjerne lager, finne ut hvilke grunnstoffer stjernen består av. Vi kan finne ut hva en stjerne består av ved å sende inn et absorpsjonsspekter som inneholder alle de synlige fargene (hvitt lys) Når man analyserer stjernelysets såkalte absorpsjonsspekter, vil plasseringen av de mørke linjene gi et entydig svar om sammensetningen av stjernens atmosfære. Les mer om hvordan stjerner oppstår

Absorpsjonsspekter - mørke linjer i solspekteret. Et glødende stoff, væske eller gass med stort trykk gir et sammenhengende spekter. Men spektroskopet vil vise at det er mørke linjer i spekteret. Stjerner beveger sin egne akse eller går i en bane med flere stjerner Absorpsjonsspekter. Når fotoner med en bestemt bølgelengde eksiterer elektroner, vil de bli absorbert (stoppet), og ikke passere gjennom gassen. Lysspekteret får da sorte striper, som er karakteristisk for denne gassen. Dette kalles et absorpsjonsspekter. Bruk simuleringen til å løse oppgavene under Et absorpsjonsspekter består av mørke linjer i et kontinuerlig spekter. Mønsteret av de mørke absorpsjonslinjene og de lyse emisjonslinjene er identiske for samme grunnstoff. Både emisjonsspekter og absorpsjonsspekter blir brukt til å identifisere grunnstoffene på en stjerne

Absorpsjonsspekter stjerner - naturfag - Skole og

 1. En stjerne er 45 lysår fra oss, hvor lang tid vil et romfartøy som har farten 30 000 km/h, bruke på den strekningen? Spekter: Dette spekteret skriver seg fra lyset fra en stjerne. Hvordan kan vi se at hydrogen må være ett av stoffene som har sendt dette lyset mot oss
 2. Det at alle stjernene beveger seg vekk fra oss, er en av de viktigste indikasjonene for «Big Bang»-teorien, siden vi kan observere at alle stjerner sprer seg fra et felles startpunkt. Ved å kikke på fargen til en stjerne kan en astronom altså se om stjernen er på vei mot oss eller bort fra oss, og hvor fort stjernen beveger seg i forhold til oss
 3. Absorpsjonsspekter: Hvis vi sender ut stråling fra en lyskilde bak for eksempel natriumgass, så vil natriumgassen absorbere en bestemt bølgelengde som vil se svart ut på absorpsjonsspekter. Vi kan finne ut nøyaktig hvilke grunnstoffer som finnes på en stjerne ved å se på absorpsjonsspekteret til stjernen
 4. Hvis stjernen beveger seg i sirkelbevegelser, f.eks rundt en an annen stjerne, eller bare rugger på seg fordi det går en stor planet rundt den, så kan man også måle endringer i dopplereffekten ved at rødforskyvningen varierer litt i faste perioder
 5. Vi sender fotoner mot et hydrogenatom Både emisjonsspekter og absorpsjonsspekter blir brukt til å identifisere grunnstoffene på en stjerne. Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode Fagstoff: Det var kjent at lysende gasser sender ut stråling med bestemte bølgelengder, som er karakteristiske for grunnstoffet
 6. Absorpsjonsspekter Bioingeniørutdanningen HiB. Loading... Unsubscribe from Bioingeniørutdanningen HiB? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 173. Loading.

Forklar sammenhengen mellom absorpsjonsspekter, Stjerner med kortbølget strålingstopp har høy overflate temperatur, og dette betyr at stjernen er liten. Stjerner med langbølget strålingstopp har lav overflatetemperatur og er en stor stjerne. Hva innebærer Hubbles lov. Hva er forskjellen på et emisjonsspekter og et absorpsjonsspekter? 05. oktober 2008 av Lodve (Slettet) Hei! Kan noen her gi meg av simpel forklaring på hva som er forskjellom på et emisjonsspekter og et absorpsjonsspekter? Brukbart svar (0) Svar #1 05. oktober 2008 av Clear. Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne Fargen på en stjerne avgjøres av overflatetemperaturen, og den kan variere fra en stjerne til en annen. Det finnes brune dvergstjerner som er noen få hundre grader Absorpsjonsspekter stjerner - naturfag. Okei20 publiserte et emne i Skole og leksehjelp. Hei. Er det noen som vet hvordan man ut ifra et absorpsjonsspekter kan vite om en stjerne er kortbølget eller langbølget? Absorpsjonslinjene til stjernenenes absorpsjonsspekter har noe med stjernenes temperatur å gjøre Et absorpsjonsspekter dannes når lys absorberes av stoffet som lyset går igjennom eller reflekteres fra. Dette stoffet absorberer bestemte bølgelengder av lyset og disse bølgelengdene vises som svarte linjer i et absorpsjonsspekter. Linjene ble først lagt merke til av den tyske optikeren Joseph von Fraunhofer, slik at linjene fortsatt kalles Fraunhoferske linjer

Absorpsjonsspektrumet til eit stoff syner brøkdelen av innkommande elektromagnetisk stråling som vert absorbert av stoffet over ei rekkje frekvensar.Eit absorpsjonsspektrum er på sett og vis det motsette av eit emisjonsspektrum.. Alle kjemiske stoff har absorpsjonslinjer ved visse bølgjelengder som samsvarar med skilnadane mellom energinivåa til atombanane Absorpsjonsspekter av stjerner forteller oss om en stjernes temperatur og sammensetning. Fra de heteste til de kuleste er det sju kategorier av spektraltyper O, B, A, F, G, K, M. Solen er en G2-stjerne Lyset fra en stjerne gir absorpsjonsspektrum når lyset fra stjernens indre passerer et ytre gjennomsiktig gasslag, og absorpsjonsspekteret forteller derfor noe om hvilke stoffer som er til stede i gasslaget omkring stjernen. Også i sollysets spektrum er det absorpsjonslinjer. De kalles fraunhofers linjer etter den tyske optiker J. Fraunhofer Tidligere har vi sett at vi kan lære mye om en stjerne og dens omreisende planeter på bakgrunn av lyset vi mottar fra stjernen. Som vi skal se i dette innlegget, viser det seg at vi også kan lære hvilke molekyler som finnes i atmosfæren til en slik planet, basert på lyset fra stjernen, når planeten er mellom oss og lyskilden Sola er en glødende kule av gass uten skarpt avgrenset fast overflate. Den er den nærmeste stjernen til Jorden, og er i størrelse og masse en gjennomsnittlig stjerne i Melkeveisystemet. I volum tilsvarer den over én million jordkloder. Sola er sentrum i vårt solsystem, og planeter, dvergplaneter og en rekke mindre himmellegemer går i bane rundt den

Naturfag Påbygg - Stoffer og temperaturer - NDL

Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut. Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter. Røntgenfluorescens (XRF) er en analysemetode til å bestemme kjemisk sammensetning til et sammensatt stoff. Emisjon betyr utsendelse, men i denne sammenheng: utstråling.. Når et stoff tilføres energi til det gløder, vil det avgi elektromagnetisk. For eksempel vet vi at tunge og varme stjerner sender ut relativt mer blått lys enn kjøligere og lettere stjerner. Grunnstoffet helium ble oppdaget ved å studere spekteret fra sola. Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogra

Prosjektoppgave: Stjernespektre - Naturfagsiden til 1ST

absorpsjonsspekter. 23. november 2016 av anon - Nivå: Vgs Hvordan kan absorbsjonsspektre fortelle oss noe om verdensrommet? Skriv et svar til: absorpsjonsspekter. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn. Har du ikke en bruker på. Stjerner som har tyngre materie enn jern er dannet etter supernovaeksplosjoner. Vår egen sol derimot er en andre- eller tredjegenerasjons stjerne. Ved hjelp av utstråling, radius og temperatur har forskerne anslått fordelingen mellom hydrogen og helium, og kommet fram til at sola vår ble dannet for 5 milliarder år siden, og at den ca har 5 milliarder år igjen Absorpsjonsspekter (styrke og mønster på absorpsjonslinjene). Deler dem inn i spektralklasser: O, B, A, F, G, K og M. Alle klassene er delt opp i ti underklasser. To-stjerne-system der den ene har blitt en hvit dverg og trekker masse fra den andre

Hvordan vet man hva stjernene består av? illvit

 1. Stjerner, planetar, galaksar, tåker og svarte hol. Dette er noko av det ein finn i verdsrommet, og som ein ofte kan sjå med det blotte auga. Objekt som dette har fascinert menneska til alle tider, men ikkje før dei siste hundre åra har vi funne ut kva desse lysande fenomena på himmelen er, og kvifor dei er her
 2. Les denne saken på UiOs nettsider. Tidligere har vi sett at vi kan lære mye om en stjerne og dens omreisende planeter på bakgrunn av lyset vi mottar fra stjernen.Som vi skal se i dette innlegget, viser det seg at vi også kan lære hvilke molekyler som finnes i atmosfæren til en slik planet, basert på lyset fra stjernen, når planeten er mellom oss og lyskilden
 3. For de fleste stjerner gjelder også: høy overflatetemp -> stor stjerne lav overflatetemp. -> liten stjerne. Emisjonsspekteret består av lysende linjer mot en mørk bakgrunn. Absorpsjonsspekter: Hvis vi studerer f.eks hydrogenspekteret mot en lys bakgrunn, dvs hvis det er en lyskilde som sender ut en kontinuerlig spekter, bak hydrogengassen
 4. Om stjernen er stor er temperaturen høy, dette gjør også at fargen er mer blå. Absorpsjonsspekter . Grunnstoffs absorpsjonsspekter viser hvilke bølgelengder som blir absorbert av grunnstoffet i gassform. Hvert grunnstoff har et unikt absorpsjonsspekter
 5. Absorpsjonsspekter får vi når vi lyset kommer gjennom gasser, emisjonsspekter kommer som regel fra gasser og sammenhengende spekter kommer direkte fra lyskilden. Stjerner er et himmellegeme som består av en gass og stråler ut selvprodusert energi i form av lys

Her ser vi hvordan astronomer setter sammen informasjon fra ulike kilder for å forstå ulike fenomener i verdensrommet. BM: http://ndla.no/nb/node/44794?fag=7.. Hele universet er fylt av mikrobølgestråling med en bølgelengde på 1,9 mm. Denne strålingen er en rest etter hendelser i universets tidligste historie, og studier av denne kosmiske bakgrunnsstrålingen blir brukt til å skille mellom ulike modeller for akkurat hva som skjedde like etter Big Bang Et linjespekter er et emisjonsspekter eller absorpsjonsspekter som dannes når et stoff sender. Stjerner er et himmellegeme som vanligvis består av veldig varm gass, og som stråler ut selvprodusert energi i form av lys. Absorpsjonsspekter får vi hvis vi ser på et lys som passerer gjennom en gass. Årsaken er at enkelte fotoner blir absorbert i gassen og sendt ut i alle retninger

Dopplereffekt er det fenomenet at frekvensen til en lyd- eller lysbølge avhenger av hvor fort observatøren og kilden beveger seg i forhold til hverandre. Et godt eksempel er lyden av et lokomotiv som fløyter. Når toget nærmer seg, mottar øret flere svingninger per sekund enn når det fjerner seg. Man hører derfor en høyere tone når toget beveger seg mot en, og idet lokomotivet. I en stjerne er temperaturen så høy at atomkjerner kan fusjonere og frigjøre energi. Som de fleste andre stjerner er sola bygd opp av hydrogegen, noe helium og litt av andre grunnstoffer. I sentrum av sola er temperaturen ca. 15 millioner grader og trykket svært høyt. Der blir det produsert energi ved fusjon av hydrogenkjerner Dannelse av absorpsjonslinjer i kontinuerlige spektrum. N dvendig, men enkel fysikk. Ethvert atom har ett eller flere elektroner som kan v re i en rekke helt bestemte og klart definerte energiniv er.For endre energiniv m atomet enten fange opp (absorbere) eller sende ut (emittere) en energimengde som akkurat tilsvarer forskjellen mellom to slike energiniv er Infrarød stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 0,7 μm (mikrometer) og cirka 1 mm (millimeter). Den kalles også IR-stråling eller varmestråling. Den er usynlig for det menneskelige øyet, men mange dyr kan oppfatte infrarød stråling og bruker den ved jakt på byttedyr. Alle legemer med temperatur over det absolutte nullpunkt sender ut infrarød stråling

Stråling - Daria.n

Derfor er også prossesen der en stjerne dør forskjellig ut i fra størrelsen/massen til stjernen. Det blir delt opp i tre typer: liten stjerne, som består av alle stjerner opp til 0,5 solmasser, middels stjerne, som består av 0,5-15 solmasser, og store stjerner, som består av alt over 15 solmasser Et linjespekter er et emisjonsspekter eller absorpsjonsspekter som dannes når et stoff sender ut eller absorberer EM-stråling.Linjespekter blir altså en fellesbetegnelse for disse to spektrene Senere kan man bruke det som kalles et absorpsjonsspekter til å finne ut hvilke grunnstoffer, f.eks en stjerne, består av. Så hvis en stjerne er på vei bort fra oss, kan vi finne ut av det ved å se hvilken bølgelengde den absorberer på absopsjonsspekteret. Er linjene forskøvet mot den røde siden, så vet vi at det er rødforskyvning Absorpsjonsspekter; Emisjonsspekter; Fargespekter, den monokromatiske delen av det visuelle spekteret; Visuelt spektrum, den delen av det elektromagnetiske spekteret som kan oppfattes av det menneskelige øye; Frekvensspekter; Spektralklasse, for klassifisering av stjerner; Spekter (flere betydninger) Oslo Spektrum konsertaren Absorpsjonsspekter forekommer hvis vi ser på et lys som passerer gjennom en gass. Da kan vi se alle fargene, men med mørke streker. Sammenhengende spekter: Inneholder alle bølgelengdene og alle farger, når vi ser faste stoffer, Av stjerner er det bare veldig tunge,.

Et absorpsjonsspekter er et diagram tegnet mellom absorbans og bølgelengde. Noen ganger kan i stedet for bølgelengde, Kontinuerlige spektra dannes når varme gjenstander som stjerner, måner avgir elektromagnetiske strålinger ved alle bølgelengder. Linjespektrum Absorpsjonsspektroskopi refererer til spektroskopiske teknikker som måler absorpsjon av stråling, som en funksjon av frekvens eller bølgelengde, på grunn av dens interaksjon med en prøve.Prøven absorberer energi, dvs. fotoner, fra det utstrålende feltet. Absorpsjonens intensitet varierer som en funksjon av frekvens, og denne variasjonen er absorpsjonsspekteret Naturfagbloggen til Anett Videoen forklarer hvordan vi benytter emisjonsspekter og absorpsjonsspekter til å finne ut den kjemiske sammensetningen i stjerner. Link - Stoffer og temperatuer - NDLA: https://ndla.no/nb.

Naturfag Påbygg - Elektronsprang og absorpsjonsspekter - NDL

Stjerner er et himmellegeme som består av en gass og stråler ut selvprodusert energi i form av lys. Det finnes tre ulike spektre som vi kan se, disse spektrene er sammenhengendespekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Et sammenhengendespekter består av alle fargene, altså alle bølgelengdene Dersom vi forenkler noe og tenker oss at vi bare ser på absorpsjonslinjene av hydrogen i lyset fra en fjern stjerne, forteller (a) oss at stjernen beveger seg mot oss, og (b) at stjernen beveger seg bort fra oss. Det nederste absorpsjonsspekteret (c) viser den normale plasseringen av de mørke linjene i hydrogenets absorpsjonsspekter

b) Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne. Vi kan finne ut dette ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspektre med absorpsjonsspektre av ett og ett grunnstoff. 9.7.2 Se boka side 262-263. 9.7.3 Se side 279 i boka. 9.7.4 Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne 7. Ved å finne stjernebildet Svanen kan man finne veien til stjernen Vega. Vega er en av de mest lyssterke stjernene på himmelen, og har blitt brukt som utgangspunkt for skalaen for stjerners lysstyrke. Vega er en blåhvit stjerne, og den er faktisk tre ganger større en sola, selv om den er mye yngre. 8 Storebjørn (Ursa Majoris) er et stjernebildet som kan tydes på nattehimmelen. Storebjørn har en historie i romersk mytologi; Jupiter ble begeistret over datteren til kongen av Arcadia, som kalles Callisto. Juno som er Jupiters kone ble sjalu da hun fant ut om Jupiters følelser for Callisto. Hun ble så sjalu at hun valgte å forvandl Et absorpsjonsspekter er et diagram tegnet mellom absorbans og bølgelengde. Noen ganger kan i stedet for bølgelengde, Kontinuerlige spektra dannes når varme gjenstander som stjerner, måner avgir elektromagnetiske strålinger ved alle bølgelengder Rundt stjernen Vega er det observert gassplaneter, og det er til og med mulig at det finnes planeter der som ligner på jorden. Jeg skulle også finne stjernebildet Orion, noe jeg ikke klarte. Dette kan ha vært fordi det var en liten tåkesky på en liten del av himmelen, der jeg antar at Orion skulle vært synlig

Kontinuerlig spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Kontinuerlig spekter, den sammenhengende delen av et røntgenspektrum, se karakteristisk stråling. Et kontinuerlig spekter, er det vi kaller for hvitt lys, og er en sammensetning av lys i alle bølgelengder som varierer fra 4nm til 8nm. Kontinuerlig spekter er det vi kaller hvitt lys Stjerner har litt ulike farger, Noen ser rødlige ut, mens andre hvite. Den mest lyssterke fargen i spekteret forteller oss om overflatetemperaturen til stjerna. Jo kortere bølgelende på fargen, desto høyere overflatetemperatur. Solen sender ut lys med alle farger, men det er den gule fargen som dominerer. Sola er et eksempel på en gul stjerne Et emisjonsspekter, og et absorpsjonsspekter. Når ting som sender ut bølger (som stjerner) beveger seg, så vil doppler-effekten forskyve bølgene og dermed også de mørke linjene i absorpsjonsspekteret. Heldigvis er det sånn at vi kan se på avstanden mellom linjene for å se hvilke grunnstoffer som sugde opp lyset Absorption af vand. Pulvere og geler benyttes til opsugning af vand og andre væsker. Stoffernes nanostruktur gør processerne mulige. Den kunstige polymer natrium polyakrylat bruges som superabsorberende stof i babybleer osv.. Absorbering af farlige væsker. Der er visse lovgivnings og miljøstandarder såsom ISO14001 der kræver ansvarlig håndtering af farlige væsker

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Stråling fra verdensrommet

Naturfag Påbygg - Øvingsoppgaver om stråling fra

Naturfag Påbygg - Bevegelsesretning - NDL

Her på planetoverflaten vår er himmelen opp, og bakken er ned. Men hvis du er ute i verdensrommet så har du plutselig ikke lengre en bakke. Da blir himmelen både opp og ned. Og til siden for den saks skyld. Det blir som å være på innsiden av en kule, hvor kuleflaten har masse lysende dotter (stjerne) på seg Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne. Vi kan finne ut dette ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspektre med absorpsjonsspektre av ett og ett grunnstoff. 9.3.7 Se i boka øverst på side 251. 9.3.8 Se figuren i margen på side 251. 9.3.9 Se i boka på side 252 og 253. 9.3.1 Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstempraturen på jorda vært minus 19 c, men siden vi har atmosfæren er det faktiske gjennomsnittet faktisk 15 c. Økt energiforbruk gir økt utslipp av klimagasser i atmosfæren Rigel er en ung stjerne som er den mest lyssterke stjernen i hele universet, og hvis vi ser på lysspekteret ser vi at blåhvitt er en veldig varm farge. Absorpsjonsspekter: får vi hvis vi ser på et lys som passerer en gass. Årsaken er at enkelte fotoner blir absorbert i gassen og sendt ut i alle retninger

Trenger du leksehjelp, leter du etter noe til et prosjekt, eller lurer du kanskje på hvordan et fag er? Alt skolerelatert kan diskuteres her Et spekter eller spektrum er en oppdeling av elektromagnetisk stråling eller annen type bølgebevegelse , med henseende på bølgelengde/frekvens. Uttrykket er mest kjent fra optikken, hvor det står for oppdeling av lys i ulike farger som kan observeres når lyset brytes, for eksempel i en prisme Stjerner med stor masse forbruker masse hydrogen til fusjon (smelting av to lette atomkjerner til en tyngre atomkjerne) og vil bruke opp brenselet. Da vil stjernen få ett kortere livsløp enn stjerner med mindre masse, som bruker mindre hydrogen. Hvit dverg er en gammel stjerne som har liten radius og høy temperatur Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne. Vi kan finne ut dette ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspektre med absorpsjonsspektre av ett og ett grunnstoff. 5.3.7. Se i boka øverst på side 145. 5.3.8. Se figuren i margen på side 145

Linjespekter og rødforskyvning DET UENDELIGE UNIVER

Forklar begrepene kontunuerlig spekter, absorpsjonsspekter og emissjonsspekter, gjerne med utgangspunkt i hvordan de er dannet. En stjerne er et himmellgme som består av meget varm gass og som stråler ut selvproduserende energi Hvordan oppstår solenergien Absorpsjonsspekter: Leting etter planeter Gravitasjonslinse Ekstrasolare planeter Hvor kan man finne de? (stjerner) Oppgaver i kapittelet: Oppgaver i kapittelet: Når støv og gass i verdensrommet trekker seg sammen, øker temperaturen. Diskuter hvorfor temperaturen øker. Kan dere komme på hverdags fenomener som er eksempler på det samme

Stråling som kan forandre på molekyler, Når en atomkjerne omdannes til en annen ved at det sendes ut alfa eller betastråling, Lungene blir bestrålt av alfapartikler når vi puster dette inn, Uran 238 --> He + Thorium ( Hjernen er stjernen fredrikstad Alle arrangementer i hele landet Find billetter Atikko . Atikko AS - Prinsens Gate 2B, 0152 Oslo. Org.nr.: 919 678 178 - [email protected ; Zoom til treff. Firmasøk Adressesøk Kjørerute. IO.no Kart Flyfoto Hybri ; Ekko er et samfunnsprogram som sendes mellom 09-11, mandag til lørdag, i NRK P2

Emisjon definisjon. Krise emisjon: krise er selvsagt et sterkt ord. Dog er det dessverre slik at noen selskaper går med kraftig underskudd og sliter med både sitt marked og drift Hva er absorpsjonsspekter. 400. Når en stjerne dør kan den bli til en av disse tre typene. Hvit dverg, nøytronstjerne, svart hull. 400. Bortsett fra CO2, karbondioksid, er disse tre de viktigste drivhusgassene. Vanndamp (H2O), metan (CH4), lystgass (N2O) 400 Detektimen vera. Br. krimserie.Vera Stanhope etterforsker et brutalt mord på den unge fysioterapeuten Lizzie Faulkner som ferierte på en luksusresort. Saken utvikler seg til å bli et mareritt for Veras assistent Joe

Absorpsjonsspekter. Et absorpsjonsspekter dannes når lys absorberes av stoffet som lyset går igjennom eller reflekteres fra. Ny!!: Frekvensspekter og Absorpsjonsspekter · Se mer » Bodø Spektrum. Bodø Spektrum er kombinert badeland, fotballhall og idrettshallanlegg i Bodø kommune. Ny!!: Frekvensspekter og Bodø Spektrum · Se mer. DNA MED SEIGMENN OG SALTE SILD Hensikten med forsøket var å forstå hvordan oppbyggingen av protein/DNA-tråder fungerte. Dette skulle vi gjøre ved å lage et protein med DNA-tråden TAATACTGGTACCAA, ved hjelp av seigmenn i ulike farger og salte sild Elektromagnetisk stråling Sammensatte spekter Ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspekter med spekter fra ett og ett grunnstoff for å finne ut av hvilke stoffer f.eks en gassky består av. Kan også fortelle oss hvor mye det er av de ulike stoffene Undersøkelser viser at d Med absorpsjonsspektre kan man finne ut hva en stjerne består av. (Forskjellige grunnstoffer absorberer bestemte bølgelengder etter stjerna har sendt ut hvitt lys med alle bølgelengderm kan man finne ut av hvilke stoffer en stjerne består av. via absorpsjonsspekter ret. Vi får et absorpsjonsspekter. 74 % hydrogen 25 % helium 1 % andre grunnstoffer Ved hjelp av linjespektre har astronomene fun-net ut mye om solas sammensetning av grunn-stoffer. Kss F FIGURER KAPITTEL ˜: Stråling fra sola og universet Figur s. 280 Rød stjerne me

Hvordan kan elektromagnetisk stråling gi informasjon om

Dersom lys går igjennom gass kan vi se enkelte sorte linjer i spektret, som kalles et absorpsjonsspekter. Dette kommer av at gassen absorberer enkelte fotoner og enkelte bølgelengder blir svakere. Dette kan eksemplifiseres ved at sollys går igjennom gass i atmosfæren, og vi kan derfor oppfattet sollyset som et absorpsjonsspekter i et spektroskop Denne artikkelen handler om de astronomiske objektene. For annen bruk, se Comet (disambiguation) Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter, Nordlys (Sola har med jevne mellomrom utbrudd --> høy aktivitet på sola --> partikler fra sola (elektroner, protoner og heliumkjerner) slynges ut i verdensrommet - solvind (solstorm) -kastes solvinden riktig vei kan den treffe jorda på sin vei utover i verdensrommet, Norges forskning sentral plass i nordlysforskningen, -er emisjon av lys fra atomer og.

Absorpsjonsspekter ndla — simulering av elektronspran

Naturfag Påbygg - Stoffer og temperaturer - NDLA

EM-stråling fra verdensrommet Flashcards Quizle

 1. Hva er forskjellen på et emisjonsspekter og et
 2. Hva kan et absorpsjonsspekter fortelle oss - koop nú kan
 3. Okei20 - Diskusjon.n

Absorpsjonsspekter - Wikipedi

Spektrallinjer - AST2000 - Høst 2017 - Universitetet i Osl

 1. Sola - Store norske leksiko
 2. Emisjonsspekter - Wikipedi
 3. naturfag.no: Spekteret fra ulike lyskilde
 4. absorpsjonsspekter - Naturfag - Skolediskusjon
 5. Utnytting av elektromagnetisk strålin
 6. Fysikk 1 Flashcards Quizle

Universet - Kva strålinga fortel - Studienett

 1. Universet i Nexus (naturfag) - Daria
 2. Verdensrommet - Naturfagsiden til 1ST
 3. Naturfag med Mari: Elevøvelse- Spekte
Naturfag - Sammendrag – Stråling fra verdensrommet - NDLAEn innføring i kosmologi - universet i rom
 • Smart glass pris.
 • Bordeaux dogge.
 • Sparebanken øst hokksund.
 • Freunde finden aargau.
 • Det bor en baker chords.
 • Eigentumswohnung marchtrenk mit garten.
 • Wohnungen geyer.
 • Hodepine kvalme svimmelhet.
 • Lil kim 2017.
 • Er teoriprøven vanskeligere enn teoritentamen.
 • Karpaltunnelsyndrom schiene krankenkasse.
 • Koblenz.
 • Nordby shoppingcenter åpningstider.
 • Atv gården klepp.
 • Treffen in tirol.
 • Tanzen ab 3 jahren bielefeld.
 • Barbie film lista.
 • Feuergefährlich kreuzworträtsel.
 • Tale begravelse eksempel.
 • Tourist information warnemünde kommende veranstaltungen.
 • Kleinbildfilm schwarz weiß.
 • Svane zefir bruksanvisning.
 • Angstdempende naturmedisin.
 • Børgefjell bemanning.
 • Statsløshet.
 • Restaurant münsingen.
 • Naturfreunde oberösterreich.
 • Miele no.
 • Gaststätte waldfrieden in frauenwald.
 • Eric clapton son died.
 • Verkaufsoffener sonntag nrw.
 • Foxhound als familienhund.
 • Demokrati mellomkrigstiden.
 • Cipollini norge.
 • Sølv elg statue.
 • 50 talls pynt.
 • Megabyte megabit.
 • Whiskey seminar.
 • Zeitungsarchiv hamburg.
 • Samson sæter.
 • Krakatoa 1883.