Home

Helleristninger fra steinalderen

helleristninger - Store norske leksiko

 1. Helleristninger er bilder av mennesker, dyr, gjenstander og symboler av geometrisk eller mer abstrakt art som er hugd, skåret, slipt eller malt på bergflater, og av og til på løse steinblokker. Som regel finnes helleristningene på lokaliteter som ligger åpent i dagen, men mange forekomster - spesielt de malte - finnes også i huler eller under hellere.
 2. Helleristninger er en betegnelse på førhistoriske bilder, hugget, skåret eller slipt inn i stein og fjell. De kan finnes på løse steinblokker og på fast fjell. Helleristninger er en type bergkunst som ikke må forveksles med helle- og hulemalerier, men som gjerne kan sees som en parallell til disse. De har gjerne motiver fra jakt eller jordbruk, og antas å ha hatt en magisk betydning
 3. Helleristninger fra steinalderen På halvøya Gamnes i Finnmark finnes nærmere 50 dyrefigurer fra steinalderen, 5200-4200 f.Kr. Reinen er avbildet i flokker med små og større dyr, mens elgfigurene ser ut til å opptre enkeltvis
 4. Helleristningene på Bogge er veidekunst fra steinalderen, 5000-6500 år gamle. Dyremotiva ligg på de to øvre felta. Det tredje og nederste feltet har båtmotiv og er om lag 2500 år gamle (overgang mellom bronse-og jernalder). Helleristninger er tegn og symboler som er rissa inn i fjellet den tida da folk levde av jakt og fangst
 5. ner fra forhistorisk tid. Få andre steder finner vi en slik tetthet av godt bevarte kultur
 6. Helleristningene i Skogerveien, Drammen er et felt med veideristninger fra sen eldre steinalder, ca. 6000 før nåtid.. Feltet består av to bergpaneler rett ved siden av hverandre, vestvendt og ca. 60 meter over havet. Det antas at de har ligget i strandkanten da de ble laget
 7. Les også: Tegnefilm fra steinalderen Helskog mener det er vanskelig å definere helleristninger som enten rituelle eller ikke rituelle, for hva er et ritual? - Hvis man sier at et ritual er noe man gjør for å oppnå noe bestemt, er jeg enig i at helleristninger er rituelle

Helleristning - Wikipedi

De laget helleristninger med bilder av store og små dyr, fugl og fisk, båter og hjul. Vi deler helleristningene inn i to: Veideristninger og jordbruksristninger. Veideristningene er de eldste bildene, og de fleste veiderstningene er fra steinalderen. I denne boka kan du lese om helleristninger som ble laget i stein- og bronsealderen Steinalderen er en betegnelse på den forhistoriske tiden da stein var det dominerende redskapsmateriale ved siden av tre, horn og ben. Kronologisk er dette et langt tidsrom som mange steder har vart langt ned i historisk tid, til dels frem til det tjuende århundret. Metaller var for eksempel ukjent som redskapsmateriale i størstedelen av Amerika og Stillehavet, Australia og Sør-Afrika like. Det forteller Jan Magne Gjerde. Han jobber på Universitetet i Tromsø og forsker mest på helleristninger nord i Norge og i Russland. Helleristningene han jobber med er mellom 4000 og 7000 år gamle - fra steinalderen. Store dyr var viktige for folk i steinalderen. Derfor er det mye elg, hjort og rein i helleristningene deres Helleristninger kjenner vi fra mange tidsepoker i menneskehetens utvikling, og i alle verdensdeler. De eldste nord-europeiske og dermed også norske, er faktisk fra steinalderen, altså eldre enn bronsealderen. Denne type bergkunst er særlig funnet i Nord-Norge. Den kalles ofte for veideristninger ettersom det var ristninger fra veidekulturen I Norge startet steinalderen for omtrent 12000 år siden, Det finnes helleristninger over hele verden, også i Norge. Bilde fra Norge På bildet kan du se helleristning fra Moelv i Norge. Lag dine egne Tegn eller mal dine egne helleristninger. Tegn menneske, øks, pil og bue, båt, sol eller ville dyr.

Bare en liten gå- sykkel- eller biltur unna museet ligger helleristningene på Stykket. Her har fem store elgfigurer blitt risset inn i bergveggen, sannsynligvis i begynnelsen av yngre steinalder (år 4 000 - 2 000 f.Kr.) Elg er et vanlig motiv på ristninger fra steinalderen, både i hele Norge og østover i Russland Helleristninger fra jordbrukskulturer Vi finner bilder som er hentet fra bondens verden, for eks. hester, kyr, mennesker, fotsåler, skålgroper, solkors, skip, vogner etc. Menneskefigurene har ofte stor erigert penis og en må regne med at en fruktbarhetskult har vært lagt til grunn for disse helleristningene Flere felter med fantastiske helleristninger er kjent fra eldre steinalder. Slike felt er funnet i hele landet, og i tid dekker de mesteparten av perioden. Det vanligste motivet på bergbildene er hjortedyrene elg, hjort og rein. Det er i tillegg kjent ristninger av hval, svømmefugl og flyndrefisker Vi vet at steinaldermenneskene hugde bilder av mennesker og dyr inn i stein og fjell. Disse kaller vi helleristninger. Det kan godt være at helleristninger av dyr ble lagd for å få bedre jaktlykke eller til å markere gode jaktsteder. Det er funnet flere helleristninger fra steinalderen i Norge. Veideristning fra Stein, Ringsaker, Hedmark Det kanskje mest karakteristiske for bronsealderen er helleristninger. Av en eller annet grunn begynte de over hele Skandinavia på den tiden å lage et slags maleri på stein og bergflater. Hvorfor de begynte vet en ikke, men det er helleristinger over hele landet og det største feltet er faktisk i Alta. I alt er [

Norsk dokumentarserie. De første pionerene som kom til Norge etter istiden var noen tøffinger. Men livet i steinalderen var ikke bare slit. Arne Hjeltnes og Frode Iversen leter etter spor fra de som formet landet med stein, helleristninger og jern. De tester også bronsealderlurene i en søken etter fortidens musikkopplevelser. (3:8 Tilbake til episodelisten Helleristninger. Et møte med den 28 år gamle læstadianer-predikanten Nils Einar Samuelsen fra Lyngen. For første gang har Lyngen-læstadianerne sluppet fjernsynet inn i sin krets. Vi er til stede på forsamlinger og blir kjent med den unge predikanten Ved Mjøsa sør for Moelv finner du både helleristninger fra steinalderen og ruiner etter en borg fra 1200-tallet. Våren er tida for å ta denne turen, for det er bare når Mjøsa har lav vannstand at du når tørrskodd ut til den spennende historien om borgruinene.Fra parkeringen ved pizzeriaen i Moelv k Østfold har Norges største konsentrasjon av helleristninger. Omkring 450 felt er registrert i hele fylket. Helleristningene utgjør den nordlige delen av et stort og sammenhengende ristningsområde som strekker seg fra Onsøy i nord til traktene rundt Göteborg i syd. I hele dette området finnes det om

Helleristningene er et monument fra steinalderen. En av de få ristningene i Innlandet. steinen ble en gang lagt igjen av en isbre. Ristningene viser en flokk på 16 elg Det er funnet flere helleristninger fra steinalderen i Norge. 9. Menneskene bodde ikke et fast sted. De flyttet dit det var lettest å finne mat, og der det var best å bo for årstiden. 10 I Norge finnes det massevis av helleristninger fra steinalderen. Nå vil billedkunstner Sinikka J. Olsen fra Sarpsborg lage en haug med nye helleristninger, som et ledd i et nytt kunstprosjekt Steinalderen i Lofoten varte helt fram til Kristi fødsel. Det er 1500 år lengre enn i Sørskandinavia og 5000 år lengre enn i Midtøsten. Etter steinalderen går vi inn i jernalderen og fort over i vikingtid. Noe bronsjealder hadde man egentlig ikke i Lofoten Lær mer om tidlige samfunn og de første menneskene i Norge på NDLA Historie: http://ndla.no/nb/node/159323?fag=52253 (bokmål). Nynorsk: http://ndla.no/nn/nod..

Helleristninger ble brukt som oppslagstavl

Helleristninger på Bogge - Portal Nesse

i en steinalder vinterhule. Det er vått, det er kald, med mat er det skral En får snerre og tute og ule. 2. Men når sola står rund og blid over sund, er det slutt med å klage og syte. Det er mangt som er godt, av stort og av smått i havets bunnløse gryte. 3. Det går mange slags dyr i skog og på myr og gliser med grådige kjefter Sjamaner fra steinalderen. 27.10.2012 · 30 min. Programinformasjon Tidspunkter. Steinalderens bergkunst på Skavberget ved Tromsø. 7000 år gamle helleristninger viser sjamaner i transe. Ved Øyvind Arntsen. 05:54:17 Kenny Barron - Trio - The Only One; Mer informasjon Tilgjengelig fra: 27. oktober 2012 kl. 16:0 Forutsetter at elevene vet litt om helleristninger og bronsealderen fra før. Passer under flg. kompetansemål: Kompetansemål etter 4.årstrinn i historie: • fortelje om korleis jordbruket. Helleristninger fra bronsealderen. Leirfall i Stjørdal. Etter det dominerende redskapsmaterialet inndeles historien i disse hovedperiodene: steinalderen 10 000 til 1800 f. Kr., bronsealderen 1800 til 500 f. Kr., jernalderen 500 f. Kr til 1000 e. Kr., middelalderen 1000 til 1536 og deretter nyere tid fram til i dag

Østfold er det fylket som har flest helleristninger fra bronsealderen.De aller fleste ligger konsentrert til kystområdene mellom Glomma og Svinesund og henger sammen med helleristningene i Bohuslän.Bildene har sannsynligvis religiøs karakter, særlig virker soldyrkelsen å være sentral Slike helleristninger finnes i det nordlige Skandinavia, og i Norge fra Roms­dalen til Finnmark, men. Helleristninger finnes som kjent på en del steder i Norge, og like utenfor Vågan ble det i sin tid funnet helleristning av en elg i full skala. Denne stammer trolig fra samme periode som jeg startet med innledningsvis, altså er den cirka 8000 år gammel

FREDRIKSTAD & HVALER —Oldtidsveien Oldtidsruta FornminnerHelleristninger i NordenVerdensarven ved Tanumshede - Reiselykke

Det er første gang helleristninger fra steinalderen er påvist i Varanger. Helleristningene viser tydelige dyrefigurer, med detaljer som ribbein. Alle foto: Anja Roth Niemi / Tromsø Museum - Til tross for at arkeologer har lett etter helleristninger i dette området i mange tiår, har vi ikke funnet noen før nå Fra å være jaktbilder i Steinalderen, ble det nå bilder av mennesker (nesten bare menn), husdyr, båter, vogner, hjul og sirkler. Sirklene kunne være solen. Solen var viktig for menneskene, for de var avhengige av varmen den gav for at kornet skulle modnes og avlingene deres skulle bli gode Ti tusen år gamle helleristninger fra steinalder bosetninger langs kysten vitner om hvordan våre forfedre hyllet kveita. De kalte den «den hellige fisken» eller «gudefisken», og fiskerbefolkningen trodde kveita var en personifisering av den milde og vise norrøne guden Balder 2. trinn har jobbet med temaet steinalderen i det siste, og onsdag var vi i Torshovparken og dekorterte gangstien med helleristninger. Hver gruppe måtte lage en historie, og tegne den. Det ble mange flotte helleristninger, knyttet til jakt, fiske, landsbyliv og solguden Helleristninger. Oppgave for småskoletrinnet. Tredje trinn på Torpa barne- og ungdomsskole har laget bilder med motiver fra steinalderen. De har arbeidet tverrfaglig med samfunnsfag og kunst og håndverk. Tekst og foto: Maren Bergseng Øistad

Redskap fra steinalderen Denne filmen viser redskaper i steinalderen Jaktmotiver i helleristninger : Dette er en film som viser jaktmotiver i helleristninger. Film viser hva dem jaktet på og spiste i steinalderen. Lærer bør stoppe filmen underveis og forklare mer om helleristningene vi ser Helleristninger. Arkeologer mener at enkelte av helleristningene i Averøy er blant det eldste skiktet av helleristninger i fylket. Kulturhistorisk synes ikke overgangen fra eldre til yngre steinalder noe markant på våre kanter, men fra eldste til yngste dateringsmulighet er det 4000 år

Sem og Slagen bygdebok - annet bind, kulturhistorie

I dag er antallet fordoblet, med over 6000 registrerte figurer. Av disse utgjør hellemaleriene bare ti felt med ca. 50 figurer til sammen. Hovedmengden er altså helleristninger, og Hjemmeluft, hvor Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum ligger, er det største området. Dette er også det eneste området som er tilrettelagt for publikum Men fra helleristninger og hulemalerier vet vi at i steinalderen var mammuten en av de store pattedyr som menneskene jaktet på. Tyggeflater på mammutens kinntenner, fra den første, lille melketannen til den siste, store kinntannen. Kvartærperioden er det siste avsnittet av jordens historie

Veideristningene er de eldste bildene, og de fleste veiderstningene er fra steinalderen. I denne boka kan du lese om helleristninger som ble laget i stein- og bronsealderen Helleristninger er bilder av mennesker, dyr, gjenstander og symboler av geometrisk eller mer abstrakt art som er hugd, skåret, slipt eller malt på bergflater, og av og til på løse steinblokker Mars - Helleristninger Tema for månedens kulturminne i 2012 er ulike typer fornminner som finnes i Bærum. Med fornminner menes kulturminner fra før år 1537 e. Kr., det vil si før reformasjonen. Fornminnene representerer et tidsspenn på drøye 8000 år fra eldre steinalder til og med middelalder. Disse er automatisk fredet

Randi's lille hobbyverden: Bergbilder/helleristninger

Utstilling fra steinalderen. Steinalderen 2. trinn. Vi har lært om når steinalderen var, hvor de bodde, hva de levde av, hva de spiste og redskaper de brukte. Vi har også lært hvorfor det heter steinalderen Helleristninger Grille underveis i prosjektet Del av utstilling Nærbilde av bosted Skriv ut. Publisert.

Helleristningene i Skogerveien - Wikipedi

Det spesielle ved Bardalfeltet er at det består av helleristninger både fra steinalderen og bronsealderen. Helleristningsfelt i Steinkjer kommune, ved Bardal gård, 11 kilometer vest for Steinkjer langs Fylkesveg 285, ca. 400 figurer. Bergkunst fra to tidsperioder Bardalfeltet er en av Trøndelags største samlinger av helleristninger Feltleder på utgravningene på Gamnes, Erik Kjellman, oppdaget i midten av august et felt med helleristninger fra steinalderen på Gamnes/Geresválla vest for Kirkenes. Det er første gang helleristninger er påvist i dette området, og funnet betegnes som sensasjonelt. I forbindelse med planene for oljeomlastingsterminal på Gamnes/Geresválla er museet i gang med utgravninger av en Helleristninger fra mange tidsepoker som Hellemålingane og Munkeskrifta er noen av de eldste kulturminnene i Nissedal. Det er funnet mange anlegg for kullproduksjon fra jernalder og middelalder På Sandnesodden og Bakkebufjellet. Tømmer har vært viktig i kommunen og tømmerrenner fra denne virksomheten er fremdeles bevart Har du funne noko du trur kan vera eit kulturminne frå før 1537, eller ein mynt som kan vera frå før 1650, har du plikt til å melde i frå om funnet. Staten er eigar av alle slike kulturminne

Hva betyr helleristninger? - Forskning

Helleristningene ved Møllerstufossen – Wikipedia

Steinalderen i Norge UNDERVISNINGSMETODER - last ned

Helleristninger er figurer og symboler som ble hugget inn i fjellet i for-historisk tid. De eldste figurene i Skandinavia er mer en 9000 år gamle og skriver seg fra eldre steinalder, de yngste er fra bronsealder og ble hugget for mellom 2800 og 2500 år siden. De eldste ristningene viser vanligvis dyr som elg,. Gjorde funn av sjeldne helleristninger i Gaulfossen - kan være fra yngre steinalder Kjell André Brevik sier at de som har hogd ut helleristningene har vært mestere. Dette er selve funnstedet i Gaulfossen På Østlandet er det i dag registrert 11 helleristningsfelt fra eldre steinalder, og alle er oppdaget de siste 150 årene. - Elgen som er funnet i Lier er 8.000 år gammel, og siden 1970-tallet er det bare dukket opp et par nye ristninger fra denne perioden på Østlandet, fortsetter han. Ristninger i Buskeru Helleristninger er bilder av mennesker, dyr, gjenstander og symboler av geometrisk eller mer abstrakt art som er hugd, skåret, slipt eller malt på bergflater, Det er likevel trolig at mange av feltene med skjematiske bilder skriver seg fra yngre steinalder og enkelte fra bronsealderen

Man må over vann - for å nå lykkens land! - Nordmøre museum

Steinalderen - Store norske leksiko

Helleristningene ved Holtås er karakteristiske ristninger fra steinalderen, det er rundt hundre dyrefigurer på flatt berg. Gravplasser- og hauger er en annen type fornminner som finnes flere steder i regionen, men på Skeifeltet i Sparbu sør for Steinkjer, Helgefeltet ved Byafossen øst for Steinkjer og Hegstadmarka og Hallemsmarka i Verdal er det samlet flere graver i større gravfelt Et grovkornet stykke fra steinalderen By Torkel Johansen. Noen ganger finner vi gjenstander i samlingene og lurer på om noen tøyser med oss. På flere forhistoriske helleristninger finner en også temmelig eksplisitte fremstillinger av mannlige lem,. I yngre steinalder skjer det i Midt-Norge en endring i råstoffbruk. Den skarpe flinten som har preget den eldre steinalders redskaper, viker til fordel for bruk av skifer. Gjenstander som pilspisser og kniver lages nå av skifer, til tross for at dette materialet skiller seg drastisk fra flinten, dens materiale og produksjonsteknikk Flere tusen år gamle helleristninger fra steinalderen viser at våre forfedre har fanget og spist laks. I dag fisker over hundre tusen laksefiskere etter laks i en av våre 400 små og store lakseelver. Hvis du ønsker å lære mer om villaks, så har du kommet til rett sted. Vi har lagt til rette for en helhetlig opplevelse både over og. Disse ristningene stammer trolig fra en tidlig del av yngre steinalder (ca. 4000-1800 f.Kr.). Feltet ligger ca. 3,5 km vest for fergeleiet ved Rørvika. Helleristningene på Stykket. Foto: Henny Stokseth . Stykket 1. Elgen er et av de vanligste dyr som er avbildet på helleristninger fra steinalderen i Norge

Helleristningsfeltene i Stavanger Sandalsand Norg

Helleristninger og hulemalerier ST2F elevene har jobbet med å gjenskape helleristninger og hulemalerier fra steinalderen. I flere uker har ST2F jobbet med kunsthistorien til steinalderen. I denne forbindelse har de jobbet med formpråket i helleristninger og hulemalerier, for så og utforme sine egne bilder på 2012 To boplasser/leirplasser fra steinalder ble påvist på vestsiden av fossen. Under bakken på den største boplassen lå det brente dyrebein fra et lite pattedyr. Beina er nylig datert til en gang mellom 5650 og 5480 f.Kr., det vil si i siste del av eldre steinalder

Steinalderen - Leseklode

HELLERISTNINGER FRA BRONSEALDEREN, 1500 -500 F.KR. ved T.Au Bronsealderens helleristninger er av en annen karakter enn veideristningene fra steinalderen (- de fremstiller dyr og fangst). Disse ristningene fører oss inn i bondens forestillingsverden, og karakteristisk nok finnes de nesten utelukkende Steinalder og helleristninger. 2. trinn jobber videre med steinalderen og har malt helleristninger Maler opp helleristninger. Helleristningene på Ekeberg er byens eneste kjente felt med figurer fra eldre steinalder. Det antas at figurene ble hugget ut cirka 5000 år f. Kr. Ifølge Sørgård ble helleristningene oppdaget rundt 1913. De ble malt opp siste gang i 1999

Helleristningene på Stykket - Kystens Ar

På gården Bardal i Sør-Beitstad er det funnet fem felt med bergkunst fra stein- og bronsealder. Å finne bergkunst fra disse ulike tidsepokene på nærliggende felt er ikke uvanlig i området. Det som gjør helleristningene på Bardal I så unike, er at bergkunstfigurer fra bronsealderen er hogd over figurer fra steinalderen. Lokalitet I ble undersøkt Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms. Det er også avdekket flere menneskefigurer på en bergside i Kvænangsbotn. Hvis I slet ikke synes, der er noget interessant ved helleristninger, så gå alligevel turen for at nyde det skønne landskab!! Se mer Han tror figuren kan stamme fra siste del av eldre steinalder, det vil si perioden fra 6.800 til 6.000 år før Kristus. Ukjente helleristninger avdekket i Stjørdal

Helleristninger i Norden - Arild Haug

Fra steinalderen (ca. 10 000 - 1 800 f.Kr.) er det gjort flere gjenstandsfunn i området du nå står i. Helleristninger på Fykan. Den unike slipte bergkunsten ved Fykanvatn har vært sterkt skjemmet av til dels ekstrem lavvekst slik at bergkunsten ikke har vært synlig Du finner også en bjørn- og sjøfuglfigur, samt boplasser fra steinalderen, en flere turstier med flott utsikt over Snåsavatnet og sommerkafé. Bardalfeltet består av over 400 helleristninger både fra yngre steinalder og bronsealder

Den livgivende elgen - Norgeshistori

Mennesker kom da langs kysten, fra sør og øst, kanskje i båter.Steinalderen i Norge deles inn i eldre steinalder (10.000-4000 f.Kr.) og yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.). Mennesker i denne historiske epoken brukte hovedsakelig redskaper av stein, tre og bein fordi fremstilling og bruk av metaller ikke var kjent.Helleristningene i Alta ble laget over en lang periode fra ca. 5200 f.Kr. Av andre smykker var det vanlig med halsringer, armringer og såkalte brillespenner, sistnevnte finner vi ofte igjen på helleristninger. Dette er et smykke som kunne brukes til å holde kappen igjen, eller kanskje pynte opp blusen. En annen ting som ofte finnes i graver fra bronsealderen er såkalte rakekniver og pinsetter I Danmark er det funnet en rekke stokkebåter fra steinalderen. De eldste av disse er over 6000 år gamle. Helleristninger på Austre Åmøy Fra Stavanger går båtturen over til Austre Åmøy, hvor Bitten Bakke fra Arkeologisk museum vil fortelle og vise helleristninger fra bronsealderen med båtmotiv

Ismumien Ötzi lå skjult i en isbre i 5300 år, før han dukket opp i 1991. Siden har han gitt forskere verdifull kunnskap om livet i steinalderen - blant annet om verktøy, spisevaner og bruken av sko. Men Ötzis største hemmelighet har ennå ingen klart å avdekke Helleristninger er blant våre eldste kulturminner. I Vestfoldområdet er funnet få eksempler, men Telemark har mange, og de er spredt fra nord til sør. På denne siden presenterer vi noen av dem i 3D, lenker til andre artikler om bergkunst finner du under Det vanligste motivet på skandinaviske helleristninger er skålgroper. Bare i Bohuslän finnes det mer en 30 000. De er runde, skålformede fordypninger som kan være fra 1-2 cm og opp til 10-15 cm i diameter. Gropene kan opptre alene, i grupper eller sammen med andre motiver. Skålgroper er sannsynligvis den eldste typen helleristning, og d Men fra helleristninger og hulemalerier vet vi at i steinalderen var mammuten et av de store pattedyrene som menneskene jaktet på. Publisert 30. jan. 2009 16:53 - Sist endret 18. mai 2018 13:46 Del på e-pos På Agder finner vi slike ristninger på Lista - så i Vest-Agder har de sine helleristninger. I Østfold og Bohuslen er jordbruksristningene svært tallrike. Veideristningene med dyremotiv er eldre - man antar at de fleste er fra yngre steinalder. De avbildede dyrene er oftest rein, hjort, elg, hval og kveite

 • Blickkontakt flirt.
 • El chapo doku stream.
 • Espresso martini kahlua vodka.
 • Royal bone china.
 • Whey explode tommi nutrition.
 • Parkhaus modepark röther schwäbisch gmünd.
 • Vädret i gran canaria.
 • Tesla model s feil.
 • Studere psykologi i utlandet på norsk.
 • Google maps gps.
 • Take screenshots in windows 10.
 • Rubellavirus.
 • Adas matkasse.
 • The hunter call of the wild money cheat.
 • Grønnsåpebad hvor lenge.
 • Venta windows montering.
 • Yamaha mt 125 skiltoppheng.
 • Hvor mye veier et traktordekk.
 • Hvorfor hms kort.
 • Tiger telefon.
 • Passer andre hvitevarer i ikea kjøkken.
 • New york klima.
 • Chateau neuf utested.
 • Darell mia.
 • Sulzer engine.
 • Lenovo yoga 720 test.
 • Familienhotel brandenburg schwimmbad.
 • Prince live.
 • Terraria followers.
 • Skam sesong 4 nrk.
 • Lost places hamburg 2017.
 • Best halloween movies 2017.
 • Cerclage graviditet.
 • Gsg oldenburg.
 • Electric light orchestra, oslo spektrum, 14. september.
 • Facebook profilbild aktualisieren ohne benachrichtigung.
 • Landemerker norge.
 • Patologisk effekt.
 • Plastglass med egen logo.
 • Avkolonisering sør afrika.
 • Brun larve inne.