Home

Nif regnskap

Kom raskt i gang · Brukervennlig og enkelt · Nettbrett, mobil, PC/Ma

Alle NIF-medlemmer får 40 prosent rabatt på Visma.net, i tillegg til 10 prosent på alle ekstra brukere. Løsningen blir levert i partnerskap med Cloud Connection. Som et ledd i det pågående Moderniseringsprosjektet for norsk idrett, har NIF og Visma inngått en ny samarbeidsavtale for norske idrettslag om integrering av økonomiløsninger fra Visma, inn i økosystemet Vi gjør regnskap og fakturering enklere for idrettslag. Med Visma eAccounting og KlubbAdmin fra Norges Idrettsforbund kan du bruke mindre tid på kontorarbeid og mer tid på idrett. Visma eAccounting er det regnskapsprogrammet NIF anbefaler til alle mindre idrettslag Hovedsakelig vedrører endringene idrettslag som har mindre enn fem millioner kroner i omsetning. Lovteknisk er endringen løst ved at NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser oppheves, og bestemmelser tas inn i Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité (NIF-loven). Sticos Oppslag er det eneste oppslagsverket du trenger hvis du jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift. Hvilket regnskap skal jeg sende? Du skal sende regnskapet for den norske filialen. Hvis det utenlandske hovedforetaket har regnskapsplikt i hjemlandet, må du også sende det utenlandske regnskapet. Da skal du legge inn regnskapstallene for det utenlandske hovedforetaket i vedleggsskjemaet, og legge det norske filialregnskapet med som filvedlegg Min Idrett bukere med tilsvarende rettigheter kan logge inn. Mangler du tilgangsrettigheter må du kontakte NIF Support Telefon 21 02 90 90.NIF Support Telefon 21 02 90 90

Bruk tiden på det DU vil. Vi er et familieeid autorisert regnskapsfører-kontor som holder til på Olavsgaard. Du finner oss i bygget til Olavsgaard Hotell. Inngangen ved rundkjøringen helt til venstre når du står foran hotellet. Vi har kontor i 3. etasje Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. E-post: support@idrettsforbundet.no Telefon: 21029090 Man-tor: 08:00-19:00 Fre: 08:00-15:30. Om personver itINFO løsningen er bygd på MediaWiki, som er åpen og fri programvare. Løsningen brukes blant annet på Wikipedia. Se brukerveiledningen for informasjon om hvordan du bruker wiki-programvaren.. Nedenfor er snarveier til NIF Digital sine produkter og tjenester Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart. Les mer Anti-hvitvasking - har du kontroll på dine plikter? Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål Fiken er regnskapsprogrammet for små bedrifter: Vi gjør regnskap enkelt for deg som er ikke-økonom. Med oss fikser du alt fra faktura til selvangivelse selv. Prøv gratis i 30 dager - vi hjelper deg i gang

Søk etter møtenavn, sted og/eller idrett. Mest populære arrangementer. Regnskap og økonomistyring Forsikring Fundraising Kurs og kompetanseheving Kontakt oss Om KNIF I over 35 år har KNIF gjort hverdagen enklere for frivillige og ideelle organisasjoner . Bærekraft i KNIF KNIF er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av. Bli medlem Medlemskapet er gratis, les mer og søk om. NIF Digital support har mange henvendelser om dette, se om du kan løse det selv ved å bruke funksjonen Glemt passord før du ringer oss. NIF Digital Support. Åpningstider: 08.00 - 19.00 mandag til torsdag 08.00 - 15.30 fredag . Telefon: 21 02 90 90. E-post: support@idrettsforbundet.no KlubbAdmin godkjenner bruk av følgende konto-serier fra norsk standard kontoplan: 31xx Avgiftsfrie salgsinntekter fra kontonummer 3100 til 3199 Fordeler for deg Tilgjengliggjør resultater på din webside Lagre resultater til evig ti

Profesjonell administrasjon med håndtering av regnskap, lønn, medlemshåndtering, dialog og samarbeid med Nesodden kommune, Drift og vedlikehold av foreningenss bygninger, inkludert NIF-huset, klubbhuset og kiosken; Kompetansedeling ifm anleggsutvikling, klubb- og gruppestyring, søknader om midler til prosjekter, o.l NIF-regnskapet godkjent - under tvil. Det ekstraordinære idrettstinget vedtok fredag kveld regnskapet for idrettsforbundet for 2003 under sterk tvil NIFs regnskap- og revisjonsbestemmelser. Kapittel 1 Virkeområde § 1-1. Virkeområde (1) Særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag som har en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner (små organisasjonsledd) er regnskaps- og revisjonspliktige etter disse bestemmelsene

Regnskap - idrettsforbunde

 1. Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester
 2. [11] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag
 3. NIF har utarbeidet en forenklet versjon av NS4102 til bruk for små og mellomstore idrettslag - ta kontakt på okonomi@idrettsforbundet.no for å få tilsendt denne. Huskeliste grunnleggende bokføringsprinsipper RRB §2-2. 1. organisasjonsleddet må ha et tilstrekkelig regnskapssystem
 4. Faktura og regnskap. Lag og send fakturaer på den måten som passer best for deg og kundene dine. Få oversikt over hva som er betalt, med løpende oppdatert regnskap og enkel betalingsoppfølging. Inngående fakturaer kan betales og bokføres raskt og enkelt direkte i Tripletex
 5. st en avdeling var satt opp med hovedavdeling
 6. I 2013 ble det kjent at NIF brukte First House i jobben med å få OL til Oslo. 170 000 kroner ble brukt hver dag for å påvirke at Oslo velges som Norges kandidat til OL-by i 2022

Gå til Regnskap og Dimensjoner og Rediger gruppe for å endre navn på Dimensjoner. KlubbAdmin (Idrettens Medlemssystem) KlubbAdmin er Norges Idrettsforbund (NIF) sitt eget medlemssystem, som alle Idrettslag tilknyttet NIF har gratis tilgang til og kan bruke som sitt administrasjonssystem og fakturering av bl.a Medlems- og Treningsavgifter i klubben

Økonomi - idrettsforbunde

Nye regler for idrettslagene - Den norske Revisorforeninge

MEDLEMSSYSTEM MED GODKJENT NIF-INTEGRASJON. FORENKLING AV REGNSKAP OG BETALINGSLØSNINGER. En av de aller mest krevende administrative oppgavene en idrettsklubb har, er å håndtere regnskap og innbetalinger i form av kontingenter, treningsavgifter samt kurs og arrangement 1) I tilskuddsbrevet til NIF for 2017 stilles det nye krav om innsyn for allmenheten i regnskap ned på bilagsnivå for NIFs sentralledd. Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017. 2) Kulturministeren forventer at idretten vil praktisere åpenhet for allmenheten om blant annet anskaffelser, rammeavtaler og styrevervsregister Godkjent av NIF. Alle idrettslag er fra 1.1.2017 pålagt å benytte et godkjent medlemsregister som oppdaterer medlemsopplysninger i det sentrale medlemsregisteret hos Norges Idrettsforbund (NIF). StyreWeb er godkjent, og integrasjonsavtalen med NIF sikrer at alle oppdateringer skjer automatisk Tilskuddsordningen til utstyr administreres av NIF. Søknadsskjemaer, samt ytterligere informasjon om søknadsprosedyrer og retningslinjer for tildeling av midlene, finnes på hjemmesiden til NIF og hos det enkelte særforbund. Nettsiden til NIF. Kulturdepartementet. Til toppen Årsberetning, regnskap og eventuelt revisjonsberetning for de sameier som har revisjonsplikt etter § 65 (21 eller flere seksjoner) skal sendes ut minst en uke på forhånd, og også være tilgjengelig på møtet; Når styret ikke kaller inn

NIF - Vism

Logg inn til OneStop Reporting Skybasert Kunder som bruker skybaserte ERP- eller regnskapssystemer, kan bruke knappen nedenfor for å logge inn på OneStop Reporting Portal. Logg inn On-premise Kunder som bruker on-premise-systemer eller har installert OneStop Reporting på en lokal server, vennligst kontakt din bedrifts systemadministrator for logg inn informasjon Foreningen bør skrive protokoll (referat) fra årsmøte. Årsmøteprotokollen er et viktig dokument som viser hvilke saker som er diskutert og eventuelt vedtatt I mai besluttet et ledermøte i NIF til slutt å gi etter for presset om å offentliggjøre mer. Det er fra flere hold etterspurt kvitteringer fra perioden før 2015. Disse har forbundet bestemt seg for å legge fram etter råd fra ledermøtet. - Jeg er opptatt av at vi står for det vi har gjort Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Regnskapsprogram for idrettslag Prøv gratis - Vism

Starte NUF. NUF har samme rettigheter som AS, men ikke krav til 30.000 i aksjekapital og lavere avgift hos Brønnøysundregisteret. Du tar ikke personlig risiko, får et profesjonelt skatteregime, og kan ansette deg selv og få tilgang til alle sosiale goder OneStop Reportin Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge Stian Olsen Generalsekretær. Telefon: 92207271 / 21029744 stian.olsen@nif.idrett.no. Daglig ledelse, personalansvar, budsjett, regnskap; Virksomhetsplan.

Regnskapsprogram for lag og foreninger | Prøv gratis - Visma

Nye regnskaps- og revisjonsregler for små idrettslag fra 202

 1. Unit4 er en enterprise-programvare for bedrifter med økonomistyring, regnskap, ERP og talentledelse
 2. NIF Årsberetning m/regnskap og budsjett: 5/6-2013 Referat Generalforsamling NIF 23/5-13: 16/5-2013 NIF Beretning m/regnskap Sak: Fristillelse av Alpingruppen: 22/6-2012 Ny lover for NIF 2012: 30/3-2012 Protokoll fra Generalforsamling 20/8-2012: 2012: DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE 2012: NIF Beretning m/regnskap og budsjett Lovendring 1 Lovendring 2.
 3. Regnskap Norge er et speilbilde av regnskapsbransjen og må følge utviklingen tett. Størst gevinst får vi ved å dele erfaringer og samarbeide med medlemmer. Les mer Allmentilstanden til regnskapsbransjen var fremdeles god i uke 14. Flere.
 4. If hjelper deg med å velge riktig forsikring. Sjekk pris på forsikring hos Nordens største forsikringsselskap
 5. istrasjon Frigjør tid til aktiviteter - i stedet for betalings- og medlemsforvaltning. Buypass leverer ID og betaling rett i idrettens klubbløsning

Opplysningene har VG funnet under et innsyn i Norges idrettsforbunds (NIF) regnskap. 15. mai 2013 sendte Dæhlie en faktura på 12 500 kroner til NIF for en opptreden i det populære. Superinvite og NIF. I begynnelsen av 2019 har NIF kommer med en melding om at KlubbAdmin og alle integrerte løsninger skal avvikles innen sommeren 2019, og det skal bygges en ny infrastruktur rundt det sentral registre for medlemmer innen Norsk Idrett innen 2020

lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. NIF, særforbund, idrettskretser, og andre organisasjonsledd med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For øvrig NIF Basket regnskap 2018 - budsjett 2019. Regnskap-balanse. Regnskap-balanse - Lead 4 peace. Årsberetning 2018. Lek og bevegelse i fokus. Idrettskolen er for barn født 2011-2013. Her er barna velkomne til å ha det gøy med ulike idrettsaktiviteter Ny lovnorm gjeldende for Sandar Idrettslag fra 01.01.2020. Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019 Dermed ble det mest konkrete punktet i forslaget borte. Mange har tatt til orde for at Norges Idrettsforbund (NIF) burde gi innsyn i pengebruken i forbundet fra 2011 og 2015, men styret i Norges Fotballforbund ville ikke gå med på at fotballtinget skulle kreve dette - NIF vil bruke cirka tre årsverk på å kunne serve dette innsynet og de kravene til åpenhet som vi har fått fra omgivelsene, og som vi har valgt å følge, la han til

Innsendingsplikt for NUF Brønnøysundregistren

 1. Ber NIF granske forbundet. Det er et ting hvert andre år, hvor man har én dag til å diskutere alt fra regnskap til forslag som har kommet inn. Og skal man ta opp noe,.
 2. lister og tabeller, både dagsaktuelle og historisk
 3. NMF er en sammenslutning av lag/klubber som organiserer motorsport i Norge og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund
 4. Vi anbefaler deg å lese denne guiden som viser hvordan du kommer i gang og setter opp innstillinger tilpasset foreninger. Kom i gang med Visma eAccounting Første gang du skal ta i bruk programmet må kontoen aktiveres og et passord opprettes. Dette gjør du ved å klikke på aktiveringslinken i eposten.
 5. Billag til regnskap (Månedsrapporten) Billag / Månedsrapporten tar du ut under Innstillinger og Månedsrapport. Videre velger du hvilken måned du ønsker oversikt over, og trykker Last ned månedsrapport. Prissetting Superinvite og NIF GDPR / Personvern i Superinvite
Tallene NIF ikke vil vise deg

Årsrapport, regnskap og budsjett . Aarsrapport-regnskap-budsjett-NIF-2019.pdf. Last ned. Aarsrapport-regnskap-budsjett-NIF-2018.pdf. Last ned. Årsmøtereferater. Referat fra årsmøte i norsk indremedisinsk forening 2019.pdf NIF: Medlemmer januar 2018 Alder 1: Godkj spes. 2: Ikke spes. 3: Pensj<75 år 4: Pensj 75 år + Total 2: 20 -29 år - 120 - - 120 3: 30 - 39 år 145 942 - - 1087 4: 40 - 49 år 602 201 - - 803 5: 50 - 59 år 465 29 2 - 496 6: 60 - 66 år 315 19 4 - 338 7: 67 - 69 år 109 2 18 - 129 8: 70 - 74 år 75 3 88 25 191 9: 75 og eldre 1 1 - 243 24 NIF Regnskap fra og med 1.1.18 etter en anbudsprosess med flere aktører. Vi er meget godt fornøyd med overgangen fra tidligere regnskapsfører. Vi opplever menneskene i KNIF Regnskap som kompetente, proaktive, fleksible og meget hyggelige. Anbefales! See More. May 16, 2018 For Norske utøvere, Velkommen til MITA. MITA står for Stevne- og Administrasjonssystem, Norges Motorsportforbunds eget lisens og konkurransesystem velkommen til folkefest og gratis inngang 11. mars! velkommen til folkefest og gratis inngang 11. mars

Regnskap 2016 Kostnadsart WI Aktivitetsavgift Medlemsavgift Sponsorinntekter CX)5 Andre inntekter Dugnadsinntekter Grasrotstøtte Kommuna støtte 011 Tilskudd NIF 013 Momskompensasjon 014 Kiosksalg Sum 016 Cuper og skirenn 017 serieavgift 018 Kurs 019 ganeleie vinter 021 Sesongavgift fotball 022 Arrangementkostnader 023 Reiser og samlinge Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt. Dersom ordinært resultat er høyt og / eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett Mottakere som har økonomisk virksomhet, og hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, skal ha separate regnskap for virksomhetene. Mottakerne må ha interne retningslinjer som sikrer at felleskostnader fordeles på en forholdsmessig måte mellom den delen av virksomheten som rammes av statsstøtteforbudet og den øvrige virksomheten

KlubbAdmin logg inn - sts

BDO bidrar til økt verdiskapning, forenkling og forbedring, og er en samarbeidspartner for utvikling og modernisering. Vi er en løpende sparringspartner for ledelsen og styret i klubber, særforbund, kretser og NIF, med over 200 kunder innen topp- og breddeidretten og et tyvetalls særforbund og idrettskretser NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen. Se her. Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. håndterer krav til internkontroll og fører regnskap via idrettens regnskaontor eller i et godkjent regnskapssystem regnskap. III. ØKONOMI § 12 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. (1) NIHF er regnskaps- og revisjonspliktig, utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Derso Kort fortalt Tønsberg kommune ønsker å stimulere til et bredt frivillig kultur- og idrettsliv i kommunen og til et mangfold av kulturaktiviteter. Under finnes retningslinjer for tilskudd til kultur-, idrett- og friluftsformål. Søknadsfrist for alle ordninger er 15. november hvert år. Det kan også søkes om løpende arrangementetstilskudd gjennom hele året. Klikk her. § 13 Regnskap, revisjon, NHF er medlem av NIF, er tilsluttet det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) og det Europeiske Håndballforbundet (EHF), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NHF uavhengig av hva som måtte stå i NHFs egen lov

Nibe Regnskap A

 1. st kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 2. Årsmøte i NIF Fotball 27. februar Sist oppdatert 01.02.2019 kl.17.00 Vi innkaller med dette til Årsmøte i Fotballgruppa onsdag 27/2 kl. 19-20 i møterom Engasjement i Nordstrand Arena
 3. Regnskap med drøfting ses også på som nødvendig da det er et behov for å avstemme eventualiteter ved regnskap og økonomistyring som ikke er godt nok belyst før regnskap overleveres NIF til godkjenning. Basert på dette ønsker styret at det behandles regnskap og tilhørende beretninger, i tillegg valg, på det ekstraordinære tinget
 4. st innkommende saker. Pga Covid-19 situasjonen må årstinget gjennomføres på Teams. Dette medføre noen begrensninger med tanke på de store diskusjonene
 5. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig

Medlemsadministrasjon - Forsid

itINF

Nå har også medlemmer varslet forbundet inn til Norges idrettsforbund (NIF). - Vedrørende regnskap 2019 har det blitt brukt enormt mye tid på hvordan det skal presenteres på tinget Vi er det fjerde største særforbundet i Norge, med over 100.000 medlemmer og 420 lag. Se oversikt over arrangementer, regler, utdanning, klubber og mer Vi har flere samarbeidsavtaler som gir deg som medlem gode betingelser. Finn din organisasjon, og se de gode medlemsfordelene

Kontakt ossRapport 1

StartSide - Regnskap Norg

Bruktmarked for sportsutstyr - NesoddguidenDag 1 – Nytt fra grenspesialitetene ved Høstmøtet 2015

Godkjent av NIF [dato] og vedtatt av Forbundstinget 09.06.2018. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline hockey og paraishockey i Norge, og representere disse idrettene internasjonalt. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsli NUF eller AS fordeler og ulemper. NUF var en fantastisk mulighet for Norske gründere på 2000 tallet fordi man fikk samme rettigheter som AS, men til en betydelig lavere inngangsbarriere SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP. Norges idrettsforbund har utarbeidet en informasjonsside om seksuell trakassering og overgrep. En veileder med retningslinjer viser hvordan en går frem hvis en har opplevd seksuell trakkasering og overgrep i idretten

 • Sandvik camping tysvær.
 • Fakturaprogram.
 • Facebook benachrichtigungen verbergen.
 • Bødler kryssord.
 • Immobilien kassel mieten.
 • Uren mat bibelen.
 • Vhs backnang öffnungszeiten.
 • Hvor mange prøverørsforsøk får man.
 • Overtrekk bil.
 • Utgåtte euro sedler.
 • Army bukse dame.
 • Doxylin mot urinveisinfeksjon.
 • Abc design viper 4 erfaring.
 • Nortraship mannskapslister.
 • Kinopolis bonn.
 • Hva er en spørreundersøkelse.
 • Monatshoroskop dezember 2017 viversum.
 • Miele no.
 • Eplehuset kontakt.
 • Zumba zug loreto.
 • Leipzig stadtviertel.
 • Yrkesfaglig utdanningsprogram.
 • Rob porter.
 • Lady diana hochzeit.
 • Follo museum seiersten.
 • Spanish i.
 • Super moon december 2017.
 • Tanzen ab 3 jahren bielefeld.
 • Debattartiklar.
 • Kreftforeningen håvard.
 • Siri android norsk.
 • Das parfum hörbuch spotify.
 • Citratrør.
 • Betablokker idrett.
 • Orkneyöarna sevärdheter.
 • C more.
 • Psykologi 2 eksamen 2015.
 • Kjærlighetsspråk quiz.
 • Temperatur agadir mai.
 • Ccl langenhagen verkaufsoffener sonntag 2018.
 • Interiør nyheter.