Home

Sparebank 1 gruppen årsrapport

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 6 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør SpareBank 1-alliansen er et samarbeid mellom 14 banker under felles merkevare SpareBank 1. Samarbeidet er organisert gjennom selskapet SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA og flere selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene. SpareBank 1 Utvikling DA har ansvar for nettstedet sparebank1.no

SpareBank 1 Factoring er en del av SpareBank 1-alliansen og et datterselskap av konsernet SpareBank 1 Gruppen. Vårt organisasjonsnummer er NO 948 396 882 MVA Foretaksregisteret SpareBank 1 Factoring AS tilbyr administrasjon, finansiering og kredittsikring av kundefordringer til kunder over hele Norge. Vi er en del av SpareBank 1-alliansen og et datterselskap av konsernet SpareBank 1 Gruppen. Vi har kontorer i Oslo, Drammen, Lillestrøm, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund (hovedkontor)

Årsrapport for 2019 - SpareBank 1 SR-Ban

SpareBank 1-alliansen - Årsrapport 201

 1. SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1 utgjør Alliansesamarbeidet. Hensikten med Alliansesamarbeidet er å levere attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser for å bidra til SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet, slik at de forblir sterke og selvstendige. Alliansesamarbeidets visjon er.
 2. Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS 1. Årsrapport 2013 SpareBank 1 Gruppen 2. SpareBank 1 Gruppen2 Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 14 Utvidet resultat 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Endring i egenkapital 18 NOTER Note 1 Generell informasjon 19 Note 2 Regnskapsprinsipper 19 Note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 29.
 3. 16 Årsrapport 2008: Regnskap og noter ENDRING I EGENKAPITALEN SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS Annen Annen Innskutt innskutt Fond for Risikout- opptjent Re- Total egen- Overkurs- egen- vurderings- gjevnings- egen- assuranse- Adm.- egen- NOK 1 000 kapital fond kapital forskjeller fond kapital avsetning avsetning kapital Egenkapital 31.12.2007 288 400 241 500 - - - 1 274 734 - - 1 804 634.
 4. SpareBank 1 Gruppen konsern oppnådde et resultat på 1.024 millioner kroner før skatt i 3. kvartal, og har dermed lagt bak seg sitt sterkeste kvartalsresultat noensinne

SpareBank 1 Gruppen AS er et holdingselskap eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Østlandet, Samarbeidende Sparebanker, Landsorganisasjonen (LO) og fagforbund tilknyttet LO.Administrerende direktør fra 2009 til 1. april 2015 var Kirsten Idebøen.. SpareBank 1 Gruppen ble etablert i 1996.SpareBank 1 Gruppen har et administrativt ansvar for. Beste digitale årsrapport Gull: Posten Norge Sølv: Evry Bronse: Innovasjon Norge Nominert: Moelven Industrier og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 2015. Børsnoterte selskaper Gull: AF Gruppen Sølv: Marine Harvest Bronse: DNB Nominert: Aker Solutions og SpareBank 1 Nord-Norge. Små og mellomstore børsnoterte selskaper Gull: SpareBank 1.

SpareBank 1 SMN har eierandeler gjennom SpareBank 1-alliansen i Odin Forvaltning, SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, BN Bank og SpareBank 1 Gruppen. Eierdialog rundt ansvarlige investeringer forenkles imidlertid her ettersom de andre eierne er sparebanker med liknende krav og forventninger som banken har Dette arbeidet er organisert i selskapet SpareBank 1 Gruppen AS, som eies av: SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nordvest - Årsrapport 2016. Pluss Boligkreditt AS og Sør Boligkreditt AS fusjonerte 4. mars 2014 og endret navn til Sør Boligkreditt AS. Fra 1. januar 2015 endret selskapet navn til Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Obligasjoner utstedt av begge selskaper er videreført med Sparebanken Sør Boligkreditt AS under foretaksnummer 992 467 002, som debitor SpareBank 1 Gruppen AS fra Oslo Sentrum, Oslo. Bank. Nordax Bank Vår fremgang er basert på lang erfaring, fleksibilitet og personlig engasjement. Vi er spesialister på å Bank2 ASA Vi i Bank2 ønsker å bidra til en ny økonomisk handlekraft og en bedre hverdag for de som oppsøker oss. Ta Cultura Sparebank Bank - Oslo; Aprila Bank ASA Bank - Osl

Logg inn Fremtind Forsikring . Fremtind Forsikring er eid av SpareBank 1 og DNB . Personvern og vilkår for bruk av nettsidene Fremtind Forsikrin SpareBank 1 Nordvest har indirekte eierposter i SpareBank 1 Gruppen AS gjennom sin aksjepost i Samarbeidende Sparebanker AS og i BN Bank ASA gjennom sin aksjepost i Samarbeidende Årsrapport 2014 Bank 1 Oslo AS ble i 2010 utfisjonert fra SpareBank 1 Gruppen AS. Banken har samme eiere som SpareBank 1 Gruppen AS. Samarbeidende Sparebanker samlet sin 19,5 % eierandel i selskapet Samarbeidende.

Organiseringen av SpareBank 1 Gruppen og Banksamarbeidet

 1. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sparebank 1 Gruppen AS, 975966372. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer
 2. 8 SpareBank 1 Gruppen. 9. De sa det ikke lot seg gjøre. 2007 ble begivenhetsrikt for SpareBank 1 Gruppen. Resultatene ble rekordgode. Samtidig tok SpareBank 1-alliansen flere nye steg fremover. Mye har modnet siden. SpareBank 1 ble etablert i 1996. Alliansen ble den gang dømt nord og ned av flere. såkalte eksperter
 3. Sparebank 1 Gruppen har benyttet en enkel kontantstrømmodell med flere forenklinger ved verdsettelse av investeringseiendommene per årsslutt 2007, 2008 og ved første halvår 2009. Å benytte en enkel modell kan være et godt og tilfredsstillende utgangspunkt, men det forutsetter at modellen hensyntar individuelle forhold knyttet til den enkelte eiendom

Selskapsinformasjon SpareBank 1

 1. SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.n
 2. Formålet med innsamlingen av opplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av sidene for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte cookies
 3. SpareBank 1 Factoring - SpareBank 1 Gruppen Finans. Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 Ålesund Vis kart. Postboks 1347, 6001 Ålesund 70 11 36 00; Telefon : 70 11 36 00 SpareBank 1 Factoring AS : 909 82 247 SpareBank 1 Factoring AS : 910 04 689.
 4. istrerende direktør for Sparebank 1 Forsikring inntil det fusjonerte selskapet er en realitet. Blir styreleder. Finn Haugan leder interimstyret for det nye selskapet. Han er i dag konsernsjef for Sparebank 1 SMN
 5. SpareBank 1 er en av årets klatrere blant IT-studentene. Sponsor SpareBank 1 heier på e-sport - blir hovedpartner for eSerien. Banktjenester SpareBank 1 lanserer «Personlig klient»: Nå kan du skreddersy din egen mobilbank. Organiseringen av SpareBank 1 Gruppen og Banksamarbeidet

SpareBank 1 Gruppen subsidiaries: SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Gruppen Finans AS Conecto AS SpareBank 1 Medlemskort AS. Head office address: Storgata 65 Tromsø, 9008, Norway Phone number: 47 09020 Website: www.sparebank1.no SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1-alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet Det regionale finanskonsernet SpareBank 1 BV består av om lag 345 ansatte med hovedkontor i Tønsberg og avdelinger i Kongsberg, Mjøndalen, Drammen, Lier, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. I dette inngår også datterselskapene EiendomsMegler 1 BV og SpareBank 1 Regnskapshuset BV SpareBank 1 gruppen er en samarbeidsallianse som omfatter 14 sparebanker eller sparebanksammenslutninger. Samarbeidet ble etablert i 1996 gjennom opprettelsen av det felleseide selskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Dette selskapet eies av den såkalte Sparebank 1-alliansen. Sparebank 1-alliansen bestod ved utgangen av 2017 av sparebanksammenslutningene SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge.

Factoring - SpareBank 1 • SpareBank 1 Factorin

Sandnes Sparebank ønsker å opprettholde og videreutvikle bankens gode forhold til alle aktører i kapitalmarkedet. Grunnpilaren i dette arbeidet er en åpen informasjonspolitikk som sikrer Egenkapitalbeviseierne og kapitalmarkedet samtidig, korrekt og relevant informasjon om vår økonomiske utvikling. Alle økonomiske rapporter samt presse- og børsmeldinger tilgjengeliggjøres derfor på. SpareBank 1-alliansen: De banker som til enhver tid inngår i samarbeidet om SpareBank 1 som merkenavn, samarbeid om ulike områder, herunder eierskap i SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, Bank 1 Oslo Akershus, BN Bank o.l., samt datterselskap av alle de involverte. Tilrettelegger: DNB Bank ASA, DNB Market SpareBank 1 SR-Bank, tidligere Sparebanken Rogaland, er den største banken tilknyttet SpareBank 1 Gruppen.Banken har hovedkontor i Bjergsted i Stavanger.. SpareBank 1 SR-Bank har mer enn 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Banken har 36 kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sparebank 1 Bilplan AS, 979945108. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Årsrapport 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal. 2013. Klikk på knappen for å laste ned kvartals- eller årsrapport Årsrapport 1.kvartal 2 , E-post: post@aasen-sparebank.no. instagram; Om oss. Org.nr: 937903502, SWIFT: AASANO21 . Vi er tilknyttet agent av Eika Kapitalforvaltning, Forsikringsagent for Eika Forsikring, distributør.

SpareBank 1 Gruppen AS - Cisio

Årsrapport 2011 - SpareBank 1 gruppen - Yump

Finansiell rapportering for Sparebanken Sør Sparebanken Sø

 1. Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2015 utgjør 67,2 millioner kroner hvorav det er avsatt 18,1 millioner kroner til skatt. Av resultatet etter skatt på 49,1 millioner kroner, er det foreslått avsatt 2 millioner kroner til gavefond mens 47,1 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning
 2. Sparebank 1 Gruppen er en stor bank med mange tilbud og tjenester, og en av disse er selvfølgelig også sparing. Med denne banken har du mange måter å gjøre dette på. Du kan spare på konto eller spare i fond. Du kan investere pengene dine eller få hjelp til å spare til pensjon
 3. Hva skiller Skue Sparebank fra andre - og hvorfor skal du være kunde hos oss? Vi er stolte av historien vår som startet i Hallingdal og på Ringerike midt på 1800-tallet. Nå viderefører vi historien, og driver en moderne bank på 11 steder i Buskerud
 4. Kvartalsrapport (1. kvartal) Fremtind Livsforsikring AS 2020 Årsrapport Fremtind Livsforsikring AS 2019 Rapporter SpareBank 1
 5. SpareBank 1 | 20,478 followers on LinkedIn | Vi skaper overlegne kundeopplevelser Vi har laget Norges mest brukte mobilbank, Nordens første klokkebank og vi var først ute med digital og.
 6. SpareBank 1 Gruppen AS. Bank, finans og forsikring. SpareBank 1 Nord-Norge er på jakt etter en ny sparerådgiver til vårt Spare- og plasseringssenter. Avdelingen består av meget kompetente og engasjerte autoriserte finansielle rådgivere og vi bistår våre kunder med rådgivning på sparing og plassering

Årsrapport 2011 - SpareBank 1 - Yump

5 ÅRSRAPPORT - 2016 Meldal Sparebank - Årsrapport 2016 Meldal Sparebank har lagt det 123. driftsåret bak seg, og styret konstaterer at året 2016 føyer seg inn i rekken av år med god oppslutning om banken. Årets resultat etter skatt ble på 22,5 mill. kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 6,6 % SpareBank 1 - Hammersborggata 2, 0106 Oslo, Norway - Rated 3 based on 189 Reviews |The best.....ok superr 3 ÅRSRAPPORT - 2015 Meldal Sparebank - Årsrapport 2015 Meldal Sparebank Siden starten 1894 har Meldal Sparebank vært en selvstendig bank, som i løpet av sin funksjonstid har opparbeidet en kundekrets som går utover Meldal kommunes grenser. Det er ingen andre banker som har kontor i kommunen. Kommunen har ca. 3900 innbyggere Årsrapport 2010 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Årsberetning 2010 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obliga-sjoner med fortrinnsrett - nedskrivninger på grupper av utlån -567 -217 NETTO UTLÅN TIL KUNDER 6 3.007.244 1.037.817 FORSKUDDSBET

SpareBank 1 Markets anbefaler ti aksjer Alle aksjene SpareBank 1 Markets har i sin anbefalte portefølje hadde en positiv avkastning i forrige uke. SITTER STILLE: Denne uken gjør ikke Petter Kongslie noen endringer i den anbefalte porteføljen fra SpareBank 1 Markets Se regnskapstallene til SpareBank 1 Gruppen AS her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. Kjøp betalingsanmerkninger, årsregnskap, firmaattest, vedtekter og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Sparebank 1 Gruppen AS 97596637

SpareBank 1 Gruppen AS har levert et historisk sterkt halvårsresultat på 1.434 mill. kroner før skatt. Det svært gode resultatet skyldes i all hovedsak.. Sparebank 1 Gruppen AS viser i brevet til at de sparebankene som eier Sparebank 1 Gruppen AS ikke står i konsernforhold til denne. Videre anføres det at vilkåret om at tillatelse til å opprettholde virksomhet/portefølje i Oslo og Akershus for disse banker skal være midlertidig, oppfattes som problematisk og kan ha konsekvenser for gjennomføringen av det omsøkte ervervet SpareBank 1 Gruppen fikk et tap på 942 millioner før skatt i første kvartal. Noe som var langt dårligere enn 284 millioner de gikk i pluss i samme periode i fjor. - Coronakrisen og situasjonen i rente- og aksjemarkedene er krevende, noe som også merkes godt i våre datterselskaper Vårt opprinnelige navn Lillestrøm Sparebank er beholdt som juridisk betegnelse. Allianser og samarbeid Sommeren 1997 ble det inngått et samarbeid med Sparebank 1 gruppen. Det ble kort tid senere besluttet å gå ut av Sparebank 1-gruppen og i stedet innlede et samarbeid med Terra, nå Eika Sparebank 1 Gruppen AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Besøksadressen er Henrik Ibsens gt. 12, 0106 OSLO. På Advokatguiden.no har Sparebank 1 Gruppen AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Sparebank 1 Gruppen AS he

Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen A

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Kvartalsrapporter 2013 - Seljord Spb Grunna fusjonering mellom Seljord Sparebank og Bø Sparebank 5. oktober 2013, er det felles årsrapport for den nye banke SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Årsrapport 2017 tor., mar 22, 2018 11:03 CET. Årsrapporten for 2017 er nå tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no under fanen Investor Relations.. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-1

Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen A

Utlogget. Du er nå logget ut av SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen A Samarbeidende Sparebanker AS eier 19,50 prosent av SpareBank 1 Gruppen.. Medlemsbanker. Per 2. oktober 2019 består «Samarbeidende Sparebanker» av: SpareBank 1 BV; SpareBank 1 Gudbrandsdal; SpareBank 1 Hallingdal Valdre SpareBank 1 | 20 498 følgere på LinkedIn. Vi skaper overlegne kundeopplevelser Vi har laget Norges mest brukte mobilbank, Nordens første klokkebank og vi var først ute med digital og automatisk helsevurdering. Vår Smarte bilforsikring er banebrytende og vi har Norges mest fornøyde kunder når det kommer til forsikringsoppgjør

Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011 - SlideShar

SpareBank 1 SR-Bank ASA: Årsrapport 2016 man., mar 20, 2017 12:05 CET. Årsrapporten for 2016 er nå tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no under Investor Relations.. Vedlegg: Årsrapport 201 Sparebank 1-direktør Christoffer Hernæs mener norske finansteknogründere mangler finanskompetanse.Nå skal et nytt initativ, med selskapene SEB, Itera, Sparebank 1-gruppen, Santander, Bank 2, DLA Piper, BDO og Evry på partnersiden, styrke norske gründeres kompetanse

Tysnes Sparebank forventar offentleggjering av rekneskap på fylgjande datoar i 2020: Rekneskapsår 2019 4. kvartalsrapport 13.02.2020 Årsrapport 31.03.2020 Forstanderskapsmøte 30.03.2020 Rekneskapsår 2020 1. Kvartalsrapport 15.05.2020 2. Kvartalsrapport 13.08.2020 3. Kvartalsrapport 12.11.2020 FOTO: KAROLINE DALE Kontaktinformasjon for SpareBank 1 Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Last ned årsrapport for de siste 5 årene. Om oss. Org.nr: 937901836, SWIFT: SELSNO21 . Vi er tilknyttet agent av Eika Kapitalforvaltning, distributør av Eika Kredittbank, distributør av Eika Forsikring, samarbeidspartner med Aktiv Eiendomsmeglin Sparebank1 Gruppen. okt. 2010 - apr. 2016 5 år 7 måneder. Barcelona 2017 / 2018 WAJ Invest AS, SpareBank 1 and private projects. jul. 2017 - jul. 2018 1 år 1 måned. Autorisert Finansiell Rådgiver hos SpareBank 1 Østfold Akershus. Moss kommune. Haakon André Elveslett Jensen

i SpareBank 1 Gruppen AS.FöreningsSparbanken eier 25 prosent og Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Vest, Samarbeidende Sparebanker AS og Sparebanken Rogaland eier 13 prosent hver.SpareBank 1 Gruppen har ved utgangen av 2000 en samlet forvaltnings-kapital på ca. 210 mrd. kroner (ekskl I løpet av forrige uke gikk ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets opp 1,7 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,8 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 17,1 prosent mens Oslo Børs er ned 6,9 prosent. Denne uken tar meglerhuset Kongsberg Gruppen inn i ukeporteføljen. «Årsaken er veldig enkel Sandnes Sparebank Årsrapport 2019 10 Trine Karin Stangeland (1) Administrerende direktør Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen øko- nomi og finans fra industrien. Stangelan kredittkort gjennom SpareBank 1. I tillegg gjelder følgende: • Minst 50 % av reisens transportkostnader for alle sikrede er betalt. med kortet før en skade inntreffer. • Dagsreiser uten overnatting dekkes kun når det benyttes fly. • Reisen må starte og slutte i Norden. • Ved bruk av egen bil må minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff Årsrapport 2019 | Eika Gruppen 2 Eika styrker lokalbanken. Vår visjon har stått fast siden 2013. Den sier hva og hvem vi i Eika jobber for hver eneste dag, og er retningsgivende for alle våre valg og prioriteringer: Ved lokalbankens side! 2019 ble et fantastisk år for Eika Gruppen. Et resultat før skatt på 70

Eierinteresser - Årsrapport 201

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012. Årsberetning 2012 Gjennomsnittlig lånestørrelse er 1,22 MNOK. Side 1. Fana Sparebank Boligkreditt AS DM 130305 - nedskrivninger på grupper av utlån -891 -731 NETTO UTLÅN TIL KUNDER 6 4.142.338 3.546.399 FORSKUDDSBET TYSNES SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2018 RESULTAT OG BALANSE I samsvar med krava i rekneskapslova stadfester styret at giske plasseringar i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt. Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester vart 15,1 millionar kroner,. Sparebank 1 Gruppen AS | 182 følgere på LinkedIn | Sparebank 1 Gruppen AS is an information technology and services company based out of Pb 778, , Oslo, Oslo, Norway Årsrapport Sunndal Sparebank 3 En alliansebank i eika. Beløp i millioner 2016 2015 2014 2013 2012 RESULTAT Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 45,3 43,8 49,6 39,5 38,8 Netto andre driftsinntekter 21,2 12,9 17,4 20,9 17,

Video: Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen A

Årsrapport 2015 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015. Obligasjonslån. Åfjord Sparebank har tatt opp følgende obligasjonslån Obligasjonslån mai 2013 Obligasjonslån mars 2008 Fondsobligasjoner desember 2004. Basell II, nye kapitaldekningskrav Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Nord-Norge Org.nr.: nO 952 706 365 Postboks 6800 - 9298 Tromsø - Telefon 02244 - Telefaks 77 62 25 71 - www.snn.no DesIgn Og PrODuksjOn: Nidaros Sparebank Årsrapport 2019 . Side 2 av 66 Innholdsfortegnelse INVESTORINFORMASJON Nidaros Sparebank har som mål å forvalte bankens kapital og ressurser på en måte som gir gruppe 17,69 % Innskudds-dekning 83 %. Side 7 av 6 TYSNES SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2015 Tysnes Sparebank i 2015 Året 2015 har vore eit merkeår for banken. Det første kon-toret utanfor Tysnes kommune vart opna i april på Husnes, banken fekk 200 nye eigarar som til saman gjekk inn med 35 millionar kroner i ny eigenkapital, og på hausten opna banken kontor på Lagunen i Bergen Gå til IBAN-kalulatoren. Du finner ditt eget IBAN nummer og BIC kode på kontoutskriften din, i NettBanken under valget arkiv. IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer

Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring A

Cultura Sparebank Årsrapport 2018 3 Årsrapport 2018 5 at store grupper, for eksempel middelklassen i USA, har hatt negativ reallønnsutvikling d Side 1 ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank. 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av JS er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker

Det beste kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens

Hønefoss Sparebank årsrapport 2018 3. 1. Kjerneverdier/visjon Viktige hendelser 2018. Lokalbank Hønefoss Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS. Eika Alliansen består av 68 lokalbanker, Eika Grup-pen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samle Vi beklager at hun nå slutter, sier styreleder Richard Heiberg i SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen fratrer sin stilling 1. april 2015. Fra samme tidspunkt vil administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Turid Grotmoll, bli konstituert som leder av SpareBank 1 Gruppen. Hun vil fortsatt være adm. direktør i SpareBank 1 Forsikring er 100 % eid av Selbu Sparebank. Bygget er i hele 2016 fullt utleid til banken, tannlege-virksomhet, NAV Selbu og KL Regnskap. Selbu Sparebank er største leietaker, og disponerer deler av 1. og 2. etg. i hoveddel av bygget. SEB Eiendom AS er lokalisert i Selbu og er eid 62 % av Selbu Sparebank. Bygget er leid ut ti

Årsrapport 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen - Wikipedi

ÅRSRAPPORT 2016 - 5 Grong Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en av 73 lokalbanker i Eika Alliansen. Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på mer enn 360 milliarder kroner. Lokalbankene i Eika Allianse Meldal Sparebank - Årsrapport 2014 Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,61 % eller 61,4 øre pr. inntektskrone når kursgevinster på verdipapirer holdes utenfor 4 Årsrapport 2017 - Rindal Sparebank 2. Generelt 2.1 Rindal Sparebank Rindal Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor i Rindal kommune. Rindal Sparebank er aksjonær i Eika-Gruppen AS og er med i Eika-Alliansen sammen med 70 andre banker. Rindal Sparebank ble stiftet 1. januar 1873, og i bankens 145. driftsår legger banken fram.

Beyond Budgeting: Presentasjon fra beslutningsstøttedagenÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 GruppenAdmSpareBank 1 Gruppen rapport 1
 • Worchestershiresaus gluten.
 • Alişan'ın kardeşi kim.
 • Kjøkkenarmatur med dusj.
 • Die schatulle mülheim an der ruhr.
 • Bosch sirkelsag coop.
 • Dillinger extra.
 • Silk road route.
 • Lære å synge rent.
 • Efteling preise.
 • Kobberhaughytta åpningstider.
 • Basel sveits.
 • Cantaloupe melon kalorier.
 • Seven days catering fulda.
 • Leiesoldaten.
 • Corpus luteum cyste gravid.
 • Biffsnadder oppskrift.
 • Sf5 frame data.
 • How to ride a llama in minecraft pe.
 • Skyer navn.
 • Strukturpaste ideen.
 • Amha selassie.
 • Hillesvåg vilje.
 • Cocoa drink.
 • Barnekreft.
 • Kjønnsskifteoperasjon rikshospitalet.
 • Dülmen einkaufszentrum eröffnung.
 • Orddelingsfeil facebook.
 • Creme cycles.
 • Fargelinser billig.
 • Ettlinger tor öffnungszeiten.
 • Strikke putetrekk 50x50.
 • Matavfallsposer bærum.
 • Julemarked drammen museum.
 • Army shop ski storsenter.
 • 45 long colt ammunisjon.
 • Limousine mieten hassloch.
 • Zumba kurs bad oeynhausen.
 • Antimaterie.
 • Radio primaton schweinfurt gewinnspiel.
 • Ican organization.
 • Virtual linjal.