Home

Nortraship mannskapslister

Herav: 29870 norske i Nortraship 27372 utenlandske i Nortraship. 4998. Nortraship New York, 88 Broad Street, PA-1209 NTBs krigsarkiv, Uf-47 Nortraships avvikling. I 1945 då krigen var slutt, etablerte Nortraship seg i Oslo. Dei mange einingane i utlandet blei nedlagde og gjenverande arbeidsoppgåver overført til Oslo Angrepet på Sicilia (Operasjon Husky, 1943) (2) Alliert landgang i Nord-Afrika (Operation Torch, 1942) (30) Bari-tragedien (1943) (5) De norske skip som gikk tapt i nøytral fart september 1939-8. april 1940 (57); De norske Libertyskipene (11); Den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940) (75) Divisional Sea Transport Officer Iceland (DSTO) (24) De arktiske konvoiene (1941-1945) (21 Nortraship var en organisasjon opprettet av norske myndigheter i London i 1940 for å disponere den norske handelsflåten under andre verdenskrig. 9. april 1940 var det utenfor Nordsjø-sperren 806 norske skip på til sammen fire millioner bruttotonn som kom under Nortraships kontroll. 241 av disse skipene, cirka 1,9 millioner bruttotonn, var tankskip

NORSKE SKIP 1850 - 2017. Photo: Unknown. UPDATE *02.11.2015: WILH.WILHELMSEN's REDERI - Updated w/ new ships. Fleetlist E.B. Aaby's rederi updated with D/S Cresco 191 Nortraships Sjømannsfond, også kjent som Nortraships hemmelige fond, var et fond som hadde tilknytning til Nortraship, et norsk statsrederi opprettet etter den tyske invasjonen av Norge.Da Norge ble angrepet i 1940, hadde norske sjøfolk vesentlig høyere tillegg for krigsrisiko enn britiske. For å jevne ut hyre (sjøfolks lønner) mellom allierte ble norske sjøfolks tillegg for. Nortraship var en skipsfartsorganisasjon under den norske eksilregjeringen i London. finnes få opplysninger. Mannskapslister finnes ikke, men noen opplysninger for den første tiden kan finnes i materiale fra sjøinnrulleringen. Dette oppbevares i statsarkivene. Var i de norske styrkene i Storbritannia eller Canada Jeg er på jakt etter forfedre som alle var sjøfolk, skipsførere, maskinister etc. Leste i A-magasinet at Riksarkivet har samtlige mannskapslister, men hvor langt tilbake i tid går disse? Er de i tilfelle lagt ut digitalt, eller må jeg til Riksarkivet for å lete? Vennlig hilsen Kari Hor

Arkiv over norske sjøfolk - Krigsseilerregistere

 1. Om NORTRASHIP-ledelsen. Opprettet: 2002. Kontakt. Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo, 30. Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde: Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap. 2 møter avholdt i 2014utgifter ved møter kr. 11056,-Aktive medlemmer (pr. 10/22/2020
 2. Angrepet på Sicilia (Operasjon Husky, 1943) (2) Alliert landgang i Nord-Afrika (Operation Torch, 1942) (20) Bari-tragedien (1943) (4) De norske skip som gikk tapt i nøytral fart september 1939-8. april 1940 (53); De norske Libertyskipene (11); Den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940) (1) Divisional Sea Transport Officer Iceland (DSTO) (11) De arktiske konvoiene (1941-1945) (7

Dagbok 2. styrmann/radiotelegrafist Ingolf Ssexe; Rederiet Richard Amlies krigstap; Brummenæs & Torgersen-flåtens skjebne 1940-4 Elektroniske lister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber på bygge- eller anleg.. Nortraship, egentlig The Norwegian Shipping and Trade Mission ble oppretta i 1940 for å disponere den norske handelsflåten. Selve vedtaket skjedde allerede 22. april, på Stuguflotten på Lesja.Fra starten hadde Nortraship kontroll over 806 norske skip på totalt over fire millioner bruttotonn som hadde vært utafor tyskkontrollert område den 22. april 1940, hvorav 241 skip på omkring 1,9. Mannskapslister. Få automatisk loggføring av hvem som befinner seg på byggeplassen! Slutt på manuell inn-og utsjekk og dårlig oversikt over hvem som jobber på prosjektet. Tilfredstiller alle krav i Byggherreforskriften §15. Book demo Flere fornøyde kunder med Mobile Worker. Fordeler med elektronisk. Nå må mannskapslister føres elektronisk Fra 1. juli gjelder krav om elektronisk føring av oversiktslister, skriver Boligprodusentene. Det gjør at føring av oversiktslister, i de tilfeller hvor byggherreforskriften gjelder, må legges noe om

Nortraship - Arkivverke

 1. Må jeg ha elektronisk mannskapsliste? 1. juli 2017 kommer kravet om elektronisk mannskapsliste, men om du må ha dette eller hvordan det vil fungere i praksis er fortsatt ganske uklart
 2. Nortraship E Medaljens Bakside Dikt om en krigsseiler, skrevet av Michael Holmboe, Stavanger (oversatt til engelsk av Ebba Haslund Museet har en stor database med mannskapslister, sjøforklaringer osv. (men ikke on-line). Det jødiske museum i Trondheim Et enormt utvalg av artikler (norsk tekst)
 3. Disse skipsmappene inneholder mannskapslister, avdelingens korrespondanse med de enkelte skip, og korrespondanse med andre avdelinger og institusjoner om skip og mannskap. Mappene inneholder også notater o.l. om skip og mannskap. Materialet gir et relativt godt bilde av forholdene på hvert enkelt skip under krigen. Kataloger: 1288.2/23, 1288.
 4. Treff siden 30. mars - 2001 Laget og vedlikeholdt av Siri Lawson. Sist endret: søn 4. aug 2013. This website is licensed under a Creative Commons License.Creative Commons License
 5. Krav om elektroniske mannskapslister. Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. 08 mai 2017. Nyheter. Arbeids- og sosialdepartementet Kommentarer (0

Nye lovkrav om elektroniske mannskapslister på byggeplassen trer i kraft 1.juli 2017. SmartDok har løsningen for bygg- og anleggsbransjen Nortraship had its main offices in London and New York, and was active during World War II. Nortraship was vital to Norway and the exile government as it lacked other sources to support the Allied fight against the Axis powers. The organisation handed the various vessels back to its owners when Norway was liberated in May 1945

Arkiv over norske skip - Krigsseilerregistere

Nortraship London, Maritime Departement. 1940 - 1947 . 2014-03-24T08:56:06Z . Riksarkivet (Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO, Norway) View in original presentation. Disse skipsmappene inneholder mannskapslister, avdelingens korrespondanse med de enkelte skip,. Må jeg ha mannskapslister på rehabiliteringsprosjekter? Som håndverkerbedrift er man ofte aktør i flere typer prosjekter. Det kan være alt fra rehabilitering av kontorbygg til oppussing hos privatpersoner Mannskapslister 1982 - 1984 Første side: Innhold: Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet. L0009 Forsikring 1975 - 1980 Første side: Innhold: L0010 Forsikring 1976 - 1983 Første side: Innhold: L0011 Sak og korrespondanse 1980 - 1981 Første. Då krigen kom til Noreg var dei norske sjøfolka spreidde på norske eller utanlandskregistrerte skip på alle hav Mannskapslister og oppgaver over mønstringer i Nortrashipsarkiv, Riksarkivet. www.warsailors.com Kommentarer og informasjon til: E-post: post@krigsseileren.com Foto: Damipet «Salonica». Utlåntfra Alf Johan Kristiansen, publisert 1996 i Våre gamle skip side 43

Nortraship - Store norske leksiko

 1. Mannskapslister og anna informasjon som rederia og kvalfangarmuseet har i sine magasin er svært vanskeleg og tidkrevjande å få ut. Eg forsto fort Etter påtrykk av Nortraship vart det i 1943 gitt løyve til å bygge eit nytt norsk kokeri. Dette vart levert i 1945,.
 2. Her kan man for mange skip finne fullstendige mannskapslister. Warsailors er laget på idealistisk basis av norskamerikaneren Siri Holm Lawson, Nortraship - Alliert og konkurrent, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1993. Charles Baudelaire: Dagbøker, Valdisholm forlag, Rakkestad, 1993. Jean Baudrillard: Amerika, Profil Forlag, Oslo, 1988
 3. i premie og følger opp mannskapslister fra ca. 800 rederier og 2 200 skip. 5. FORVALTER FOND Pensjonstrygdens grunnfond og regule- Det ble avsatt 186 mill. kroner ved Nortraship- oppgjøret til et varig grunnfond. Rentene kunne nyttes til å dekke trygdens løp- ende utgifter.
 4. Mannskapslister, passasjerlister, USA, Oppgave over havneanløp, Oppgave over arms Rottesertifikat, Tollister for mannskapet. skulle klargjøres. til doktoren som skulle ID-kort og Visa-lister i and ammunition, drugs, I den første tiden jeg var ute, hadde jeg bare karbon papir for å lage kopier. 8 kopier var maksimum i
 5. Nortraship i London og New York ble likestilte Nortraship 1940-1958 hovedkontorer. De rekvirerte skipene ble fordelt mellom dem. Nortraship i London disponerte hovedsakelig skip som var bortfraktet til britiske skipsfartsmyndigheter. Nortraship i New York ble overlatt skip som gikk i fri fart, først og fremst linjeskipene
 6. 2 DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold DIS-Vestfold ble stiftet 2. mars 1995, og er et lokallag av DIS-Norge, Slekt og Data. URL: Innhold Leder 3 Kilderegistrering 4 Kilderegistreringskurs 6 Etterlysning 8 Slektsforskerdagen i Sandefjord 11 Slektsforskerdagen i Tønsberg 12 Slektsforskerdagen i Sande 13 Håndbok for Riksarkivet 14 Søking i Arkivverkets nye webportal 18 Søking i gamle utgaver av.

Ms oslofjord julemat MS «Oslofjord» (1938) - Wikipedi . MS «Oslofjord» var Amerikalinjens (NAL) første nybygging på 20 år. Hun var byggenummer 932 ved Deutsche Schiff- und Maschinenbau i Bremen, og ble overlevert NAL i mai 1938.Ved krigsutbruddet i 1940 befant skipet seg i New York og ble inlemmet i Nortraships flåte Bind 3 «Rikdommene» viser næringsvirksomheten i stor bredde: selfangst og hvalfangst, i Arktis og Antarktis, overvintring i fangsthytter, gruvedrift, de store fiskeriene - og moderne. mannskapslister, hviletidsregistrering og. dagbøker. Både observasjon av arbeidsoperasjoner. og intervju med mannskapet. om bord inngår vanligvis som en del av. vurderingen. RETT TIL Å MELDE FRA. Den som har sitt arbeid om bord, har rett. til å melde inn forhold ved bemanning og. hviletid som går på bekostning av sikkerheten

Mannskapslister og helsekort mm når folk skulle i land : Me måtte og bestilla kor mykje penger me skulle ha på kvar plass : 32:58:00: Under land var det mest arbeid som sekretær for skipperen: 33:30:00: Det var 30-40 mann ombord, og det var rekneskap for kvar av dei : 34:08:00: Hugsar berre ein som var misnøgd - ba han sjekka med. FANTASTISK sommer! - fellesforbundet for sjøfolk FF FS NR. 2 l 2012 l DRÅPEN 11. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK Vi ønsker alle våre lesere en FANTASTISK sommer Pensjonstrygden for sjømenn sin årsmelding for 2013. PTS er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og. med fryd og gru gått gjennom en del lærebøker fra 1920- og 1930-tallet beregnet på. middelskoleelever. Noe av det jeg har plenty av i hyllene, har jeg utelatt fra registeret. Det gjelder en mengde. reisehåndbøker og sportsbøker. Og det gjelder mange faktabøker om Afrika, Latin-Amerika og. arktiske og antarktiske strøk. Verk om disse emnene som er tatt med, har gjerne relevans fo 1 NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne og korrespondent Korrespondanse - henvendelser fra medlemmer m.m Skipstillitsmenn Kontaktmenn Kurs, konferanser Forespørsler fra mannskap på fergene Overenskomster Tviste-/etterkravssaker, ordnet på.

Årsrapport 2012 TILFREDSE KUNDER OG MEDLEMMER ER VÅRT OVERORDNEDE MÅL FAKTA + I FAKTA Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig tjenestepensjonsordning etablert ved lov av 03.12.1948 som trådte i kraft fra 01.07.1949 Mannskapslister. Arkivverket oppbevarer oppgjørslister for norske skip mellom 1948 og 1989. Det ble ført månedlige lister for hvert fartøy hvert år. Listene inneholder opplysninger om av- og påmønstringer og gir oversikt over hvem som var påmønstret skipet. Mannskapslistene (oppgjørslistene) er et svært omfattende materiale Mannskapslister finnes ikke. Årsaken til denne anløpsregistreringen var innkreving av havneavgifter. Havnevesen-arkiver finnes normalt i kommunale arkivdepoter. For Nortraship-flåten og handelsflåten etter 1945 finnes rikere kildemateriale

Leter etter sjømannruller til Sverre Lie f. 1897 27 februar. Og mulig tinglysning. Døde i Sydney, Australia 1956 6 september, Vet han var krigsseiler, seilte til New York for og mønstre på et skip i 1917. Mønstret på som 3. styrmann Men lurer egentlig på mer om skipene i mellom 1917 til 1945. Tro.. Som en del av forberedelsene til denne sene æresbevisningen gjorde Harris Gregersen og Margrete Otter i 1987 den store jobben å kopiere alle sjøforklaringer og mannskapslister fra de 517 forlisene i Nortraship-flåten Underkategorier. Denne kategorien har følgende 48 underkategorier, av totalt 48. Tidligere norske rederier‎ (1 kategori, 35 sider norske skip 1850 - 2017. anders jahre/ as kosmos. fleetlist. home kosmo

Ellers har det gått i kvalitetssikring, kort fortalt. Sjømannsforeningene og de andre frivillige står på og vi har gjort et stort fremskritt i registreringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship. Vi er også nå ferdig med gjennomgangen av mannskapslister i ca. 500 sjøforklaringer gjeldende skip i Nortraship En lang rekkke mannskapslister for hvalfangerselskapet Kosmos er nå ferdig skannet og publisert. Disse er fra PcaL-serien og dekker i hovedsak perioden 1940-194 1940 Nortraship took over as manager in April. Catchers laid up in Montevideo, Uruguay for the summer. The factory had order for Halifax, Nova Scotia, Canada. Left layup 11/11 heading for the whaling grounds in the south. Arrived at South Georgia 16/11. 1941 Seized during hunting in the Antarctic 14/01 by th

I Sandefjord var det flere rederier. Thor Dahl var et av dem som man da ganske sikkert vil ende opp i. Her har man også mye materiale å lete i, som mannskapslister fra 1948 til 1966. Går man lenger inn i dette arkivet kan man se i originalpapirer, som for eks. oppgjør med Nortraship eller erstatningsregnskap med rederiet Bryde & Dahl Nortraship New York, Maritime Departement. 1940 - 1947 . 2019-07-10T08:43:23.784Z . Riksarkivet (Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO, Norway) View in original presentation. Disse skipsmappene inneholder mannskapslister, avdelingens korrespondanse med de enkelte skip,. Operasjon Fritham var en norsk operasjon under andre verdenskrig som tok sikte å hindre at tyske styrker tok over Svalbard og opprettelse av en meteorologisk stasjon.To skuter ble senket i operasjonen og femten mann omkom. Resten av Fritham-styrken fikk etablert seg på øygruppen NORTRASHIP hadde inngått kontrakt med Standard Oil Company, New Jersey for levering av bunkers til Thorshammer-ekspedisjonen. Firmaet hadde meget lite å gi dem i New Orleans, og i Baton Rouge hadde de fått mindre enn havparten av det de trengte, og det, bare etter mye press Her har man også mye materiale å lete i, som mannskapslister fra 1948 til 1966. Går man lenger inn i dette arkivet kan man se i originalpapirer, som for eks. oppgjør med Nortraship eller erstatningsregnskap med rederiet Bryde & Dahl

norskeskip.n

Mannskapslister og helsekort mm når folk skulle i land : Me måtte og bestilla kor mykje penger me skulle ha på kvar plass : 32:58:00: Under land var det mest arbeid som sekretær for skipperen: 33:30:00: Det var 30-40 mann ombord, og det var rekneskap for kvar av dei : 34:08:00: Hugsar berre ein som var misnøgd - ba han sjekka med.

 • Handy reparatur ludwigshafen bismarckstraße.
 • Sameie vedlikeholdsansvar.
 • Alt om gammastråling.
 • Sjokolade hund blind.
 • Typisk norsk film.
 • Egyptiske hieroglyfer alfabet.
 • Vestkapp.
 • Prinsessan madeleine facebook.
 • Heterochromia poe.
 • Web player spotify.
 • Scharlach bei schwangeren.
 • Ovitrelle.
 • Destiny 2 warlock build.
 • Bka berlin.
 • Helsestasjon birkeland.
 • Klumper rundt endetarmen.
 • Fødselen starter aldri.
 • Gaststätte waldfrieden in frauenwald.
 • Forsøk med væsker.
 • Lorelei nordische mythologie.
 • Stau a73 feucht.
 • Grevskap nord i irland kryssord.
 • N joy livestream url.
 • Dab sendere plassering.
 • Poco umtausch geld zurück.
 • Kronisk prostatitt.
 • Pizza sardiner.
 • Dagbladet debatt send inn.
 • Wanheda the 100.
 • Tipi zelt selber bauen.
 • Kohortstudie kvantitativ.
 • Horsens frikirke.
 • Innholdstjenester 2097.
 • Bergen kommune faktura.
 • Sentralgrenseteoremet engelsk.
 • Balaclava baby bomull.
 • Målbilde mal.
 • Jørgen quisling.
 • Hjerneskade symptomer.
 • Hvordan lage ildfast stein.
 • Bli privatetterforsker.