Home

Etter omskjæring

Omskjæring kvinne - åpning av gjensydde eller gjengrodde

 1. Definisjon kvinnelig omskjæring. Kvinnelig omskjæring er en fellesbetegnelse på ulike grader av inngrep hvor ytre og indre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre enn rent medisinske årsaker
 2. Mannlig omskjæring (også kalt omskjærelse) er et kirurgisk inngrep som består i at man fjerner forhuden på penis hos en gutt eller mann.Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle grunner. Omskjæring av religiøse-kulturelle grunner er en omstridt prosedyre i Vesten, fordi man gjør et permanent kirurgisk inngrep på barn uten samtykkekompetanse
 3. sønn omskåret? Det er ikke et enkelt svar. Omskjæring har noen fordeler, men det innebærer også en viss risiko. Etter å ha rådført deg med din fastlege, må du selv avgjøre hva som er riktig for deg og din familie
 4. Rituell omskjæring av gutter under 18 år kan bare utføres etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvar (11) for gutten. Inngrepet er av en slik art (irreversibelt, uten medisinsk indikasjon, forbundet med en viss risiko) at begge foreldrene, hvis de har felles foreldreansvar, må samtykke til at det utføres rituell omskjæring
 5. Etter omskjæring med Plastibell-ring skal barnet i den første tiden ikke bade. Bading skal unngås helt til ringen har falt av (ca en uke), men svampbading er greit. Såret skal dekkes med bomullskompress innsmurt med hvit vaselin, etter hvert bleieskift. Dette for at såret ikke skal tørke ut, eller feste seg til bandasjen, eller bleien
 6. 1 Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring IK-2723 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf. sentralbord: 22 24 88 88 - Faks: 22 24 95 9
 7. KOMPLIKASJONER SOM KAN OPPSTÅ UNDER/ETTER OMSKJÆRING Med riktig teknikk er komplikasjoner sjeldne (0,2-0,4%). De vanligste komplikasjonene som kan oppstå er blødning, infeksjon, arrdannelse med fimose, traume mot glans, innsnevring (stenose) av urinåpningen, glans nekrose (død vev på penishode på grunn av manglende blodsirkulasjon) og at man noen ganger tar for mye eller for lite.

Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Det er en samlebetegnelse på flere varianter av inngrep i kvinners ytre kjønnsorganer Omskjæring er et operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres av medisinske grunner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter eller menn (circumcision), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), det vil si rituelle og religiøst. De mest vanlige komplikasjonene ved omskjæring er blødning og infeksjon. Man kan også få bivirkninger av bedøvelsen. Det kan også skje at det blir tatt for meget eller lite av forhuden. Noen ganger vil ikke forhuden gro skikkelig. Etter operasjon. Etter operasjonen er det viktig med god hygiene Omskjæring er i dag vanlig blant jøder og muslimer, men praktiseres også blant kristne enkelte steder. Mens jødene fortrinnsvis omskjærer den åttende dagen etter fødselen, varierer alderen på når muslimske gutter omskjæres fra 0 til rundt 12 år

Ifølge Lægeforeningen i Danmark er omskjæring verken farlig eller gunstig. I 2013 viste en dansk studie at 16 av 315 gutter, eller 5,1 prosent, opplevde komplikasjoner 8-15 år etter omskjæring Fordi dette er et sensitivt tema, er det vanskelig å studere medisinske komplikasjoner etter omskjæring. Vi søkte i Medline og Science Citation Index fra 1966 til september 2004 for å finne relevant litteratur. I tillegg har vi brukt rapporter fra WHO og Statens helsetilsyn samt erfaringer fra klinisk praksis Både kvinnelig kjønnslemlestelse og rituell omskjæring av gutter omfattes av norsk lov. Etter straffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelse er det straffbart å utføre et inngrep i en kvinne

Etter hvert som kvinnene ble tryggere og fikk tillit til hverandre, ønsket de å snakke om sin egen omskjæring og hvor smertefullt det hadde vært. Gradvis ble det også mer fokus på de psykiske reaksjonene som følge av FGM barn. Omskjæring som foretas av medisinske årsaker, som for eksempel på grunn av trang forhud, infeksjoner eller skader er ikke rituell omskjæring. Rituell omskjæring er kun tillatt på gutter og regulert i lov om rituell omskjæring av gutter av 20. juni 2014 nr. 40. Hvor skal foreldrene henvende seg for å få utført rituell omskjæring a

Mannlig omskjæring - Wikipedi

Døde etter omskjæring. En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo. Kilde: NTB. Publisert 12.05.2012, kl. 02.28 Del Etter vår mening er omskjæring et medisinsk inngrep med god vitenskapelig dokumentasjon. Det er solid kunnskapsgrunnlag fra store randomiserte studier av høy kvalitet for at omskjæring reduserer hivsmitte hos heteroseksuelle menn med hele 50 % (3 - 5)

Omskjæring av gutter utføres hos IbsenSykehusen

Spebarn døde etter omskjæring. En to uker gammel gutt ble forrige søndag omskåret av en legei Oslo. Spedbarnet døde to dager senere. FOTO: LISE AASERUD Både Oslo-politiet, her ved politiinspektør Hanne Kristin Rohde, og fylkeslegen i Oslo har opprettet. Omskjæring av norske guttebarn: Frp skal signalisere at de er det «norskeste av det norske» Fremskrittspartiet vedtok at de vil innføre forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge

Rituell omskjæring av gutter - Helsedirektorate

 1. smp-stories-top-widget. Foreldrene til gutten som døde etter rituell omskjæring på et legekontor i Oslo for fire år siden er nå blitt tilkjent erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).. For ett år siden avslo NPE erstatningskravet. Foreldrene klaget, og NPE brukte enda ett år på å omgjøre vedtaket
 2. pris for omskjÆring Prisen er 5000,- NOK og inkluderer samtale med kirurg, omskjæring og informasjon ved en erfaren sykepleier. Dersom man ikke avbestiller timen 48 timer før, eller ikke møter opp til avtalt time, vil det påløpe et gebyr på 3000,- NOK som blir sendt i posten
 3. På grunn av fenomenets sensitive natur er det vanskelig å studere medisinske komplikasjoner etter omskjæring. De fleste studiene er deskriptive case-studier eller beskrivelser av utvalgte pasientgrupper. Informasjon om insidens av ulike komplikasjoner er mangelfull og det er sannsynligvis store mørketall
 4. etter omskjæringen hadde jeg etter over en måned enda hevelse deler av sårkanten og en større hevelse\kul ca 1,5cm rett ved siden av strengen på den indre forhuden. Gikk tilbake til kirurgen som aldri hadde opplevd det før og fikk utført en ny omskjæring. denne gangen ble hele forhuden samt hevelsen som da var hardere enn vanlig fjernet

Omskjæring av guttebarn - Uroklinikke

Konsekvensene etter en omskjæring kan variere veldig fra person til person. Det er også andre faktorer med, som: Helsetilstand, immunforsvar og renslighet. Omskjæringen kan føre til både fysiske og psykiske skader, noen midlertidige, gjenopprettlige skader, andre uhelbredlige sykdommer og til tider livstruende tilstander Jeg er en gutt på 19 år. For en stund siden (ca halvt år) fikk jeg en omskjøring fordi forhuden min var for trang. Jeg fikk beskjed om at det ville være en tilvendingsperiode for penishodet, så det ville være litt ubehagelig en tid. Men jeg syns, så lenge etter, at det er ubehagelig når jeg f.eks.. Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler, og er en gammel tradisjon flere steder i verden. Mange kaller kjønnslemlestelse for omskjæring eller sunna Omskjæring - eller Brit mila - er det religiøse rituale som ønsker guttebarn velkommen i det jødiske fellesskapet. Selv om skikken med omskjæring av gutter er ganske vanlig i mange samfunn, både religiøse og sekulære, er selve inngrepet - i alle fall i Norge - ganske omstridt

Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring

 1. Omskjæring er ikke bare en skikk som stadfester kvinneundertrykkelse. Det er i mange tilfeller en markering av kvinnelig kraft og makt. Plager som inkontinens, smertefull sex, menstruasjonsproblemer, infertilitet og infeksjoner er omtrent like vanlig hos kvinner som er omskåret, som hos dem som ikke er det
 2. Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika
 3. Komplikasjoner etter omskjæring. Oslo: Én av ti gutter som blir omskåret får komplikasjoner etter inngrepet. Det kan ende i amputasjon av penis eller dødsfall, sier svensk forsker
 4. Spebarn døde etter omskjæring En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo. Faceboo
 5. Hun hadde fått store problemer etter omskjæring, og ble fulgt av foreldrene til sykehuset. Andre kvinner blir gjerne fulgt av ektemannen. - Samtidig som mange holder det skjult at de har kommet til oss for å få hjelp, opplever vi også at kvinner får støtte hjemmefra når familien skjønner at kvinnene har store plager
Lov om rituell omskjæring funker ikke etter hensikten

Velkommen til Omskjæring Klinikk i Oslo/ Avicenna klinikk

I april 2012 døde et barn av komplikasjoner etter omskjæring ved et legekontor i Oslo. Gutten var 13 dager gammel da inngrepet ble gjort. Dagen etter var babyen svært blek og moren kontakten legen. Legen anbefalte moren å gi gutten mat og litt smertestillende. Barnet døde kort tid etter, i april 2012. Komplikasjone Blødninger, smerte og hovenhet er de vanligste årsakene til man søker helsehjelp etter omskjæring av gutter, viser australsk studie Forslag: Naproksen i kombinasjon med paracetamol etter fødsel eller relativt tidlig i svangerskapet, men paracetamol eller kodein og paracetamol i 2-3 dager ved åpning i svangerskapet etter uke 28. Lidocain gel/krem kan smøres på flere ganger daglig. Komplikasjoner etter omskjæring Akutte komplikasjoner. Ikke dokumentert tilfeller i Norge Rituell omskjæring av gutter under 18 år kan bare utføres etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for gutten. Gutter som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha rett til informasjon om inngrepet og gis anledning til å si sin mening Sting etter omskjæring Husk at de som svarer ikke nødvendigvis er helsefaglig personell. Ta kontakt med fastlege ved bekymringer! Nyeste artikler . Nye tall: Finnene er mest negative til elbil i Norden. Nå er det klart: Ford skal bygge elbiler på VW-plattformen

Kvinnelig omskjæring er en gammel tradisjon i forandring. Flere og flere er i mot, men noen er også for, og ritualet gjennomføres fortsatt i mange land i verden. Omskjæring av jenter er farligere og langt mer omfattende enn omskjæring av gutter, og inngrepene kan ikke likestilles. I Norge er alle former for omskjæring forbudt Kvinnelig omskjæring - etter Kadra. Kvinnelig omskjæring - etter Kadra. Antropologen R. Elise B. Johansen har de siste tre årene ledet den offentlige innsatsen mot omskjæring av jenter. Nå er prosjektet avsluttet. Men fortsatt kimer telefonen hos prosjektlederen. Kristina Jullum Hagen Etter at en liten gutt blødde ihjel etter omskjæring i Oslo i 2012, har jeg undersøkt hva omskjæring av gutter går ut på. Dette førte til at jeg har lest mye om mannlig anatomi, funksjon og sensitivitet, sosiale normer, historie i ulike deler av verden, kultur, menneskerettigheter, Barnekonvensjonen, medisinsk etikk og hvordan vi beskytter oss mot ubehag gjennom mekanismer som bias.

Omskjæring er kirurgisk fjerning av forhuden fra penis, og det er gjort mest for kulturelle eller religiøse grunner. Baby gutter er alltid omskåret i jødiske og muslimske kulturer, og mange vestlige samfunn også utføre omskjæring. En del av drivkraften for omskjæring popularitet i mange vestlige samfunn er at penis er lettere å holde ren uten forhuden No. dokumentarfilm. Mange kvinner strever hele livet på grunn av skadene etter omskjæring, og noen jenter dør som følge av inngrepet. Likevel har omskjæring blitt utført på jenter og kvinner i flere tusen år. En tenåringsjente ønsker å motarbeide denne tradisjonelle praksisen, slik hennes mor gjorde som aktivist fra slutten av 80-tallet 4 Innledning Den 1. januar 2015 trådte lov om rituell omskjæring av gutter (1) i kraft, etter at Stortinget vedtok loven 20. Juni 2014. Denne loven representerer et veiskille ved at det er den første loven som direkte regulerer omskjæring av gutter i Norge (2) Omskjæring menn komplikasjoner Omskjæring av kvinner - komplikasjoner og behandling . Komplikasjoner. Fordi dette er et sensitivt tema, er det vanskelig å studere medisinske komplikasjoner etter omskjæring. Vi søkte i Medline og Science Citation Index fra 1966 til september 2004 for å finne relevant litteratu - Om omskjæring kan føre til utfordringer for et par vil nok være individuelt, men det er utrolig viktig å se på ulike faktorer for eksempel smerter og nedsatt seksuell lyst og interesse, og om en av disse tilstandene kan ha betydning for den andre tilstanden

Denne studien ble etter hvert stoppet, fordi resultatene var så overveldende at det ville være uetisk å ikke tilby omskjæring til mennene i kontrollgruppa. Hardner til. Når forhuden fjernes, gjør det at penishodet eller glansen hardner litt til Dødsfall etter omskjæring - politikerne handlingslammet Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 13.05.2012 kl. 15.29 Sist søndag ble et muslimsk to uker gammelt guttebarn omskåret av to leger (antatte muslimer) på et legekontor på østkanten i Oslo Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det siste fra økonomi, sport og livsstil

Typer av omskjæring - jente

 1. st i Egypt og blant flere folk i Orienten. Omskjæring av gutter er beskrevet tilbake til år 4300 før Kristus. I Bibelen fortelles det at omskjæring av guttebarn ble praktisert [
 2. To søstre døde etter omskjæring i Somalia To somaliske søstre på ti og elleve år blødde i hjel etter å ha blitt omskåret, opplyser en kvinnerettighetsforkjemper til DPA
 3. Gutt døde etter omskjæring. Ble omskåret av lege i Oslo, døde to dager etterpå. Av Vårt Land/ ©NTB 9627 innlegg . Samfunn. 12 mai 2012 En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo. Omskjæringen skjedde på et legekontor på.
 4. Gutt døde etter omskjæring i Oslo. En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo. NTB. 12. mai 2012 08:11 - Oppdatert 12. mai 2012 08:11. Del (1) Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 5. - Etter at «Lov om rituell omskjæring av gutter» trådte i kraft i 2015, har langt færre enn forventet benyttet seg av tilbudet. Ifølge NRK ble i 2015 81 gutter omskåret på offentlig sykehus, mens 345 ble omskåret på private klinikker. Forventet antall var cirka 2000 guttebarn i året
 6. Omskjæring har denne bakgrunn: Gud inngikk i sin tid en pakt med Abraham og hans sønn Ismail (før Isak ble født). Bibelen omtaler dette slik: Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt. (1

omskjæring - Store medisinske leksiko

 1. Erstatning etter omskjæring. Fire år etter at en gutt døde som følge av en rituell omskjæring på et legekontor i Oslo, er foreldrene blitt tilkjent erstatning. Av Eirik Torbjørnsen Fredag 20.05 2016. Del. Foreldrene fikk først avslag, men Norsk pasientskadeerstatning snudde etter at foreldrene klagde på avgjørelsen, skriver Aftenposten
 2. — Omskjæring er et overgrep uansett kjønn. Det handler om små barns rettigheter. I USA dør 100 gutter hvert år etter omskjæring. Man skal ikke skjære i friske kjønnsorganer til forsvarsløse barn, sier Jenny Klinge (Sp)
 3. Døde etter omskjæring i Oslo En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo
 4. Etter ønske fra helseforetakene har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en anskaffelse av rituell omskjæring av guttebarn fra private leverandører. Anskaffelsesprosessen er nå gjennomført og IbsenSykehuset AS er tildelt avtalen, med et volum på inntil 1000 inngrep i året

Etter herpestilfellene i 2003 og 2004 oppsto det en opphetet debatt om religionsfrihet og hygiene ved omskjæring. Året etter forsøkte borgermester Michael Bloomberg å overtale rabbinere til å. AKTIVISME Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge har gjennomført en hel uke med opplysningsarbeid rundt jødisk omskjæring, avsluttet med en pan-nordisk aksjon på den jødiske helligdagen Yom Kippur.. Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge har gjennomført en uke med opplysningsarbeid rundt jødisk omskjæring, brit milah, og praksisen metzitzah b'peh hvor den jødiske mohel etter. En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo

Omskjæring av norske guttebarn: Frp skal signalisere at de

Video: Forhudsplastikk ved trang forhud - Volva

Rituell omskjæring

- I Somalia gir omskjæring av jenter stor skade. Noen jenter blør i hjel eller dør som følge av infeksjon, forteller Hawa Aden. Hun leder den lokale kvinneorganisasjonen som kjemper mot omskjæring i Somalia. Søndag døde to jenter etter omskjæring. De var ti og 11 år gamle. Søstrene blødde i hjel, melder nyhetsbyrået NTB To somaliske søstre på ti og elleve år blødde i hjel etter å ha blitt omskåret, opplyser en kvinnerettighetsforkjemper til DPA. De to jentene ble utsatt for inngrepet i en landsby i den nordlige regionen Puntland i Somalia. De døde senere samme dag. Kvinnelig omskjæring er i hovedsak utbredt i de

Ja, penishodet vil vanligvis være ganske blått i begynnelsen etter en omskjæring hvor det ble brukt «ring». Fargen på huden vil selvsagt være avhengig av temperaturen ellers, men «blåmerket» vil naturlig nok forsvinne etterhvert. Hilsen Ebba. Last ned Babyverdens app her Omskjæring av menn forebygger HIV blant heteroseksuelle menn. Det ser også ut til at omskjæring på klinikk er en sikker prosedyre med få bivirkninger. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur Les også: Dagens video: Jødisk omskjæring. Etter å ha stått der med politiet en stund dukket det opp enda mer politi, og denne gangen forlangte de å ransake sekken. De tømte ut innholdet på fortauet og så der en tapetkniv som han anvender i jobbsammenheng. Denne har systemmedia kun omtalt som kniv. Tapetkniven som anvendes på jobb Er du omskåret, kan du heldigvis få hjelp, uansett hvilken form for omskjæring du har blitt utsatt for og uavhengig av når det skjedde. Selv om det er forbudt å omskjære, er det ikke forbudt å være omskåret. Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner

Omskjæring av gutter: Hva sier egentlig forskningen

Bakgrunnen for omskjæringsloven var flere alvorlige skader og dødsfall etter omskjæringer under lite betryggende hygieniske forhold. I den nye loven slås det fast at rituell omskjæring skal utføres av lege, eller med lege til stede. Omskjæringen kan bare utføres dersom det gis «nødvendig smertelindring» før, under og etter inngrepet For ett år siden døde et spedbarn i Oslo. Det skjedde to dager etter å ha blitt omskåret av en lege. Nå er det fastlege-kontoret meldt til Helsetilsynet i en ny sak. En gutt måtte hentes med ambulanse etter omskjæring, skriver avisa Aftenposten. Begge sakene er til behandling i Helsetilsynet Dette handler kanskje mest om hvordan du som svigerdatter må takle ditt konkurranseforhold til svigermor og omvendt. Barnet kommer til å vite hvem som er mor og hvem som er bestemor, og bør få lov til å bli knyttet til begge uten at du skal føle deg truet av den grunn. Jeg har ikke et konkurranse..

Mislykket omskjæringslov i Sverige - Utenriks - DagbladetGambia forbyr omskjæring av kvinner

Omskjæring av kvinner - komplikasjoner og behandling

Døde etter omskjæring. Et tolv dager gammel barn døde etter omskjæring i fjor, men helsetilsynet ønsker ikke at det tas ut tiltale i saken. Av Anna Rydland Nærum Tirsdag 01.04 2014. Del. Barnet døde dagen etter inngrepet på grunn av komplikasjoner, og flere av legene har fått advarsel, skriver Dagbladet Kvinnelig omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) har vært et ritual og tradisjon i flere land i verden i mer enn 2000 år. Prosedyren omfatter ulike typer inngrep hvor ytre kjønnsdeler sys sammen eller fjernes helt eller delvis uten noen form for medisinsk begrunnelse Rituell omskjæring av gutter under 18 år kan bare utføres etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for gutten. Gutter som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha rett til informasjon om inngrepet og gis anledning til å si sin mening

Omskjæring: Forbudt på jenter, lov på gutter - NKVT

Kjønnslemlestelse, kjønnslemlesting betegner prosedyrer som innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse. Det kalles også kvinnelig omskjæring, et begrep som ofte oppleves som mindre støtende. Myndigheter og forskere som studerer helsekonsekvenser av praksisen bruker som regel. Omskjæring er en medisinsk behandling som omfatter fjerning av forhuden på mannens penis. Behandlingen blir utført av medisinske eller religiøse/kulturelle grunner. Forskerne lagde et kart som målte følsomheten på 19 forskjellige områder på penis hos 159 frivillige menn Rett etter omskjæring og inntil såret for det meste er grodd, tviler jeg sterkt på at man klarer å bli såpass opphisset, men det hender vel. Har man et slikt sår bør man holde det litt stramt og rolig - da vil den ikke konstant gnisse borti undertøyet (i hvert fall ikke like mye) Omskjæring har noen risikoer, men komplikasjonsgraden er lav. De vanligste bivirkningene er blødning og infeksjon. Penisens hud er også ganske følsom etter omskjæring. Noen ganger kan området irritere seg fra kontakt med babyens bleie eller med ammoniakk i urinen Etter omskjæring er penis øm og hoven i mange dager, noe som førte til tildels sterke smerter ved urinering. Enhver bevegelse kunne gjøre forferdelig vondt hvis en opphovnet del av penis eller det nå nakne glanslegemet mitt skulle komme til å gni borti noe

Vil forby omskjæring av guttebarnBollemusa, flaggermusa og plastikkirurgen | PernilleFlere henvendelser om omskjæring - NRK Trøndelag - Lokale

Omskjæring av kvinner er i Norge forbudt i henhold til §§ 284 og 285 i straffeloven av 2005. Forsettlig utføring av inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, medfører fengselsstraff i inntil 6 år. Hvis inngrepet fører til sykdom eller arbeidsudyktighet, eller uhelbredelig lyte, feil eller skade, kan fengsel i inntil 15 år idømmes Hva er tilhelningstiden etter omskjæring? Innsendt spørsmål ­Hei jeg har hatt operasjon for stram forhud. Han utvidet streng og lagde et snitt på oversiden av forhud for å få den videre. Operasjonen var for 15 dager siden, tok ut sting igår Dødsfall etter kjønnslemlestelse av jenter straffes med inntil ti års fengsel. Det bør være samme straff hvis gutter dør etter omskjæring sier Jenny Klinge (Sp). Hun tar opp saken i spørretimen i dag. I Norge finnes det ingen egen lov som regulerer rituell omskjæring av gutter. Et forslag til lo Forskjellen mellom første gang etter omskjæring og i dag er heller liten. For så fort penishodet blir fuktig av egne eller fruens safter, så er hodet likefølsomt som den altid har vært. Jeg trur de fleste som utfører omskjæring etter medisinsk behov, vil oppleve bedre sex. Men dem som gjør dette selv om det ikke er noe galt..

 • Hvit geitost.
 • Wolf als haustier.
 • Kristine ullebø fabian brudd.
 • Fairy tail episode 180 english dub.
 • Alliteration gedicht.
 • Beslag under balkongdør.
 • Tree stumtjener fra swedese.
 • Wonder woman 2017 ganzer film deutsch.
 • Nordby shoppingcenter åpningstider.
 • Github binance.
 • Juckreiz schwangerschaft bauch.
 • Julesanger stille natt.
 • Arbeids t skjorter.
 • Verdens største anaconda slange.
 • Akuttvedtak barnevern.
 • Sentralgrenseteoremet engelsk.
 • Amfiboler.
 • Basement membrane.
 • Make you feel my love tekst.
 • Danzig mit kindern.
 • Terraria spirit mod download.
 • Oppdatere rullegardin excel.
 • Malcolm x zitate.
 • Fuglekasse til and.
 • Zumba clothes.
 • Sandro botticelli kunstverk.
 • The count of monte cristo by alexandre dumas.
 • Tanzschule hilden hip hop.
 • Hilary duff net worth.
 • Ansatte mattilsynet.
 • Fitnessstudio mülheim ruhr aktienstr.
 • Sukkerkulør innhold.
 • Ostern wallpaper hd.
 • Fos 2018.
 • Kia optima hybrid stasjonsvogn.
 • Volvo v70 2006.
 • Silq club düsseldorf.
 • Sport og mosjon mortensrud.
 • Familienurlaub kärnten faaker see.
 • Feinde des dingo.
 • Skal jeg skrive til ham igen.