Home

Radonkart drammen

Radonkart. Radonkartene viser variasjoner i risiko for høye radonverdier i inneluften i boliger. Sjekk hva slags risikoområde Stavanger, Randaberg og Sandnes. Tromsø og på Kvaløya. Drammen og Hurumlandet. Bergen og omegn. Hedmarken, Stange, Løten og Hamar. Skien, Porsgrunn og omegn. Hadeland, Brandbu, Jevnaker, Hønefoss og Harestua. Radon i Drammen og Hurumlandet. I Drammen og omegn har hele 12 309 boliger for høye radonnivåer. Drammen har 1 779, Lier 1 505, Hurum 2 110, Røyken 2 397, Heggedal 662, Hokksund 739, Sande 804, Berger 978 og Solbergelva 1335 boliger over faregrensen Aktsomhetskart Radon. Drammen Hurum Oslo. Målestokk 1:100 000 Norges geologiske undersøkelse og Statens strålevern Referanse til kartet: Karttema 1: Radonkonsentrasjonen i inneluft overstiger 200 Bq/m3 i mer enn 20 % av boligene Statens strålevern definerer områder der mer enn 20 % av boligene ha Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i miljøet, og som forekommer i byggegrunnen. Gassen er luktfri, usynlig og har lav evne til å binde seg til andre stoffer. Dermed frigjøres den lett til luft, som ofte siver inn i norske boliger. Dødelig gass Radoneksponering kan være.

inneluft i Drammen kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen Radon 2000/2001. En andel på 3 % av kommunens husstander deltok i kartleggingen, og det ble funnet at 15 % av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3 luft. Deler av Drammen kommune har et radonproblem, o Et radonkart viser i hvilke områder det er størst sannsynlighet for at for mye radongass kan sive inn i boligene. Sjekk om ditt område er spesielt utsatt for radon. Radongass anses som helseskadelig, og i verste fall kan den usynlige radioaktive gassen føre til lungekreft Drammen Racing Senter: Torgeir Vraas plass 5 3044 Drammen. Åpningstider: Alle dager åpent for bestilling for grupper på 4+ personer. For 1-3 personer og gavekort så har vi kjøring etter avtale. Ring for å avtale. Telefon: 924 11 800 E-post: post@drs.no. xxxl xxl xl l m s xs. Laget med Solve CMS

Statens stråleverns nye radonkart viser i hvilke områder det er størst sannsynlighet for at for mye radongass kan sive inn i boligene. Les også: Over 10 prosent av norske boliger ligger i. NGU, i samarbeid med Statens strålevern, har gjort karta kjent. Dei er eit godt hjelpemiddel for kommunane, både når dei skal prioritere målingar av radon i eksisterande bustader, og når dei planlegg nybygging. Uran i bakken Ved hjelp av fly og helikopter har NGU gjort omfattande målingar av naturleg bakgrunnstråling frå uran i bakken Ny oversikt over radonutsatte områder Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft

Radonkart - Radonkjede

 1. Radonkart og -data. Flere typer kart og data kan benyttes for å vurdere hvor radonutsatt et område er. Radon i arealplanlegging. Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Radonarbeid i kommunene. Kommunene har viktige radonoppgaver
 2. For første gang er det laget nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt i landet. NRKs undersøkelser av kartene viser at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for.
 3. Kontakt Ønsker du at RSA BIL Drammen skal ta kontakt? Hos RSA BIL sørger vi for at du har et trygt bilhold. Nøl ikke med å ta kontakt med oss, enten direkte på telefon eller i kontaktskjemaet under. På denne siden finner du åpningstider og kontaktinformasjon til våre ansatte. Adresse: Øvre Eikervei 77, 3048 DrammenTlf: [
 4. Nye kart viser fare for radon Viser hvilke områder som er mest utsatt. ALUNSKIFER: Nye kart viser hvilke områder som har mye alunskifer, og derfor er ekstra utsatt for radon. Foto: NGU Vis me
 5. Radonmannen gjennomfører forebyggende tiltak for radonsikring og sanering av radon i eksisterende bygg - i tillegg til radonmåling i alle typer bygg >>
 6. Radonkart/nasjonalt aktsomhetskart for radon. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold
 7. Det tilgjengelige radonkart viser med stor nøyaktighet områder i hele landet som er radonutsatt. Størst risiko er det i områder på kartet som er markert som «høy aktsomhet». I disse områdene viser analyser at over 20 % av boligene har konsentrasjoner av radon som er høyere enn den anbefalte maksgrensen på 200 Bq/m3 (måles i første etasje)

Tilbud på radonmålinger i Drammen kommune kr. 250 kr. 225 inkl. akkreditert analyse+rapport. Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålinger til innbyggere i Drammen kommune. Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft Har du forsikret deg om at hjemmet ditt eller arbeidsplassen du driver ikke er eksponert for Radon? Kun 13% svarte at boligen er sjekket, i en spørreundersøkelse gjort for Norges Takseringsforbund (NTF).Norsk Radonsanering AS holder til i Vestfold, men bistår bedrifter over hele Østlandet med måling og sikring av et sunt innemiljø Det finnes radonkart som viser hvilke områder som er mer og mindre utsatt for det radioaktive stoffet, men ikke la være å måle i boligen din selv om kartet sier at du er «trygg». - Mange måler ikke radon fordi de tror de bor i et radonfritt område, men dette er feil. Omtrent hele Norge er utsatt, og for høye radonnivåer kan du finne i boliger nær sagt hvor som helst, sier Bård. Radon og radongass - den usynlige, luktfrie og skadelige edelgassen. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Kreftrisikoen øker med radon-konsentrasjonen, og hvor lenge man oppholder seg i en radonutsatt bygning

Høye radonnivåer i Drammen og på Hurumlandet - Radonkjede

Helserisiko - er radon farlig? I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den største årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida I Norge har det blitt gjort kartlegging av halvparten av kommunene. Studiene viser veldig store variasjoner selv over små geografiske omeråder, der selv nabohus kan ha veldig forskjellige nivå av radon. Statens Strålevern anbefaler derfor alle å måle radonnivået i sitt hus. Dette bør gjøres regelmessig og alltid etter ombygninger. Kan ikke stole på radonkart

Kartet som viser radonmåling der du bor - viivilla

Har laget radonkart Artikkeltags. Grenland; Av Bjørn Johannessen. Publisert: 03. november 2006, kl. 10:39 Sist oppdatert: 03. november 2006, kl. 10:39. Artikkelen er over 14 år gammel SKIEN: Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har laget nye aktsomhetskart for radon. DEL. De nye kartene bidrar til. 1 Kartlegging av radon i Drammen kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Drammen kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen Radon 2000/2001. En andel på 3 % av kommunens husstander deltok i kartleggingen, og det ble funnet at 15 % av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå. IcopalTak har 9 avdelinger som tekker tak sør for Saltfjellet. Selskapet disponerer over 200 fast ansatte taktekkere. Det gjør oss til Norges største takentreprenør, målt i omsetning og menneskelige ressurser Søk på geologiske enheter i Norge. Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler

IcopalTak AS : Ringerike Tak og Bygg: Nedre Eiker Vei 26 3045 DRAMMEN : Piperåsveien 21 3534 Sokna : Sigdal Blikk og Tak AS : Tak og Membranpartner: Apalveien Bergarter i norge kart Kart på nett Norges geologiske undersøkels . På NGU utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene viser ferdig sammenstilte temakart med bakgrunnskart og annen informasjon Viktige telefoner: 110 Brann. 112 Politi. 113 Ambulanse. 116117 Legevakt. 31 02 28 60 Legekontoret. 913 47 455 Brann- og beredskapsvakt. Klikk her for mer informasjo Koronavirus Bestill time til koronatest, prøvesvar, status, tips og råd, generell informasjon.; Bestill time til koronatest Bestill time på nett eller ring koronatelefonen.; Kart med reguleringsplaner Her finner du kart, kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner for Stjørdal kommune Vestre Toten kommune følger utviklingen av koronavirus (COVID-19) Trykk her for temaside med statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringe

Radonkart - sjekk radonfare i ditt område

Mangelfulle radonkart I 2001 gjennomført Statens strålevern målinger i boliger i 114 kommuner. På dette grunnlaget ble det utarbeidet forenklete kommunale radonkart. Etter dette er det ikke gjennomført systematiske nasjonal kartlegging av radon. Radonkart er ment for bruk i kommunene i forbindelse med arealplanlegging og boligbygging Tekniske prøver og analyse » Radonkart i Østlandet » 1 unike treff Radonlab. Forskningsveien 1 B, 0373 Oslo. 21 96 03 5 Radonsperre. Fra 1. juli 2010 gjør den nye byggeforskriften det obligatorisk med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, med mindre utbygger kan bevise at det ikke forekommer radon i området.. Et passivt tiltak skal i tillegg innstalleres og iverksettes hvis radonverdiene ikke er tilfredsstillende i henhold til krav om legging av radonsperre Drammen kommune har generelt full barnehagedekning. 5.12 Universell tilgjengelighet Planområdet slik det fremstår før utbygging har ikke universell tilgjengelighet. Radonkart fra NGU viser at planområdet og Knive-området i sin helhet er registrert med stor sannsynlighet for radon. 1

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Rådhuset er åpent Fra mandag til fredag 08:00 - 15:45. På telefon fra mandag til fredag 08:00 - 15:45 Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00. Les mer om Servicetorge

Radonkart - Radonkjeden

Drammen Racing Sente

Fylkeshovedstad i Vest-Agder. Fakta om kommunen, informasjon om politikk og kommunale tjenester Norsk godteri nettbutikk - Spesialist på Amerikansk godteri og snacks, men også Engelsk, Svensk og mye mer! Vi lar deg handle amerikansk godteri på nett, slik at du slipper sukkeravgiften i Norge Figur 3. Utsnitt av radonkart, www.ngu.no. Det bør måles i et par bygninger i Granlia nord for Åsen gård, og i eneboligene på øst og vestsiden av feltet, maksimalt 4-6 stk målere. På Institutt for energiteknikk, (og mange andre steder) kan man bestille sporfilm for utsetting

Radonkutt - på arbeidsplassen og i hjemmet byggmestersolvang.no Vi leverer måling, radontiltak og dokumentasjon i Bergen, med høy kvalitet gjennom hele prosessen Søk etter nærmeste forhandler på kartet eller finn kontaktinformasjon, åpningstider og veibeskrivelser. Ingen informasjon er tilgjengelig.

Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø - NRK Dokumenta

LAST NED RADONKART FOR ÅL KOMMUNE Info til radonkartet. Hvert sirkeldiagram representerer målinger som er gjort innenfor områder på 3xkm. Turer i hele kommunene godt fordelt på alt fra lette til tøffere turer. Flott tur med vidt utsyn over Ål sentrum Hele Hus-Bolig nr. 5-2008.pdf - Huseiernes Landsforbun

1 Kartlegging av radon i Stavanger kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Stavanger kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen Radon 2000/2001. En andel på 2 % av kommunens husstander deltok i kartleggingen, og det ble funnet at 11 % av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt. Antallet hus i områder med høy radonfare kan dermed være enda høyere, tror fagfolk bak nye radonkart. De nye aktsomhetskartene, laget av Norges geologiske un- dersøkelse (NGU) i samarbeid med Statens strålevern, viser at over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med fare for radongass

425,00 prisene forutsetter kjøp av en av de ferdig utviklede modellene som er vist under illustrasjoner av innlegg i pd.. Stor , god strykeflate og perfekte høydeinnstillinger på selve brettet. Ei snor i løpegangen held trekket på plass på strykebrettet. Peter trong ei oppslagstavle på rommet, denne var passeleg stor Byggmester skedsmo. Utgiver: Romerikes Blad AS; Ansvarlig redaktør: Magne Storedal; Personvernpolicy / Informasjonskapsler; Les rb.no i fullversjon her! Kontakt.

Radonfare Norges geologiske undersøkels

 1. IBESTAD KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 - 2027 PLANBESKRIVELSE 09.11.2015 _____ IBESTAD KOMMUNE Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 PLANBESKRIVELSE 09.11.2015 Forord Kommuneplanen er et lovpålagt planleggingsverktøy og skal være kommunens overordnede styringsdokument
 2. dead as dead can be my doctor tells me zbyszko company regonol husky furnace fire bricks kyrgyzstan robot dance party deep wreck mysteries collision course jay-
 3. Ny oversikt over radonutsatte område
 4. Radon - DS

Mange norske bolighus i områder med høy radonfare - NRK

 1. drammen - rsabi
 2. Nye kart viser fare for radon - Dinsid
 3. Radonmannen - Garantert radonsikkert bygg! - Radonmanne
 • Radonkart drammen.
 • Hodepine første trimester.
 • Seniorenzentrum stutensee stutensee.
 • Glimmerscheibe koenic.
 • Skoleruta hammerfest.
 • Schleswig tyskland.
 • Bauhof friedrichshafen.
 • Flying tiger careers.
 • Kleinbildfilm schwarz weiß.
 • Saftig focaccia långpanna.
 • Surrender at 20.
 • Spillemidler til utstyr 2018.
 • Estádio do dragão.
 • Vedtekter tomannsbolig.
 • Hva er norges nasjonalrett.
 • Perverse emoji download.
 • Wr up regular waist.
 • Der mohr heidelberg.
 • Restaurant amager bio.
 • Naturfreunde oberösterreich.
 • Nmk bergen.
 • Dont john mayer.
 • Land i fase 3 i dag.
 • Badeparadies schwarzwald öffnungszeiten.
 • How to get user id on discord.
 • Gichttophi entfernen.
 • Barnehage klær.
 • Südkurier bad säckingen facebook.
 • Audi tt 8j test.
 • Manualene kryssord.
 • Single tanzkurs berlin.
 • Horizon box wlan ausschalten.
 • Selvklebende nylonlapp.
 • Er dette alt cezinando lyrics.
 • Speed dating essen.
 • Krümelmonster sesamstraße.
 • Scottish accent.
 • Twist eclairs freia.
 • Restaurant ardi tenerife.
 • Håndvask barn.
 • Mallorca urlaub tipps.