Home

Formverk og ortografi

Læreplan i norsk (NOR1-05

forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst; mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting; skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måt Ortografi betyr rettskriving eller skrivemåte og er et sett av skriftspråklige normer som gjelder for et skriftspråk. Det er stor variasjon i hvem som fastsetter rettskrivingen i ulike språk. I Norge er det Språkrådet som fastsetter rettskrivingen for både bokmål og nynorsk. I de andre nordiske landene finnes tilsvarende organisasjoner

ortografi - Store norske leksiko

lydverk, formverk og syntaks lydverk, formverk og syntaks : lydverk, formverk og syntaks lydverk, formverk og syntaks Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Kompetansemål: mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Læringsmål 5 .trinn. Læringsmål 6 .trinn . Læringsmål 7 .trinn. Eleven skal kunne . grunnleggende bøyning av verb, substantiv, adjektiv med bruk av skjem Der står det at elevene skal kunne: «mestre sentrale regler i formverk og ortografi (altså rettskrivning) og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting». Som profesjonsutøvere er vi altså forpliktet til å mestre regler for rettskriving og kunne formidle disse til elevene Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Læringsmål: Kunne skrive en beskrivende tekst. Kunne gi respons på andres tekste

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. - Kan noen regler i formverk og ortografi/rettskriving - Kan skrive tekster med setningsbygning og tegnsetting.(stor bokstav og punktum) - Kan gjengi noen pronomen som er forskjellige på egen dialekt og bokmål - Kan beskrive og gi eksempler på substantiv, verb og adjektiv
 2. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre
 3. en, verhoiltu ja moderni eleganssi sekä tunnusomaiset valkoiset tikkaukset ja verhoillut käsinoja
 4. planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst; uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbindin
 5. Språklige nivå. Rettskrivingsnormer kan deles i fire språklige nivå: et semantisk nivå, et syntaktisk nivå, et morfologisk nivå og et grafematisk nivå.. På det semantiske nivået er man opptatt av å avklare hvilke ord som gir korrekt mening
 6. g til ord og tekst . sentrale regler i formverk og ortografi ; ordklasser, setningsstruktur og teksters oppbygging ; bruke språklige virkemidler; forskjeller mellom muntlig og skriftlig kommunikasjon
 7. opplevelser og med forståelse for språk og innhold -mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Gruppearbeid. Lek: Ordklasser i farge og med lyd. Sirkel med ertepose/ball Stafett med substantiv og kjønn i rett kasse. Speed-date P e r s o n l e g e p r o n o me

Lær definisjonen av formverk. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene formverk i den store norsk bokmål samlingen formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. -skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt -utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap -gi eksempler på noen likhete

Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måt i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting - skrive fortellende, beskri-vende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksem-peltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottake Konsonanter og vokaler, og synonymer og antonymer går hovedsaklig ut på kompetansemålet å mestre regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting( Læreplan i norsk, 2013). Mens alfabetet og ordliste ser ut til å være basert på et annet kompetansemål som lyder slik

mestre de fleste sentrale regler innenfor ortografi, formverk, setningsbygning og tekstbinding. Språk, litteratur og kultur. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for likheter og forskjeller mellom moderne norsk språk og eget morsmål. gjøre rede for hovedlinjer i norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-talle Gjenkjenne og bruke retoriske virkemidler Tilpasse kroppsspråk og stemmebruk til ulike muntlige situasjoner Kunne lese og analyserer ulike korte tekster ut i fra en gitt oppgave Skal kunne uttrykke seg med rett formverk og ortografi på både bokmål og nynorsk Periode 4: UKE 1- UKE 6 Kompetansemål

Skriveopplæring mer enn rettskrivin

formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold. Kan forklare hvordan eget språk og egen tale kan Kan bruke punktum, spørretegn og utropstegn og kunne bruke de vanligste rettskrivingsreglene lesing (Ehri 2005; Share og Stanovich 1995). Lesesvake trenger ofte eksplisitt (tydelig forklart) trening for å tilegne seg ortografisk bevissthet. Når den lesesvake har fått denne innsikten, har han/hun et nyttig redskap for å tilegne seg parate ordbilder skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsettin Betydningen av ortografi. Norsk oversettelse av ortografi. Oversettelser av ortografi. ortografi synonymer, ortografi antonymer. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk,.

planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunned opplevelser og med forståelse for språk og innhold - referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst -mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setnngsbygning og funksjonell tegnsetting -skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster a Ortografi: Et språks skriftlige form. Dekker rettskrivning, tegnsetting, orddeling (eller ikke), stor bokstav / liten bokstav, o eller õ eller ò eller ó, osv. Upassende Språk og disposisjon Teksten har et forståelig språk og viser at eleven kjenner grunnleggende regler for rettskriving og setningsbygning. Teksten har et språk som følger de fleste krav til ortografi, formverk og syntaks. Vokabular og formuleringer er noen steder variert og konkret. Eleven bruker noe fagterminologi

Skriverammer Skrivesentere

uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding ; Undervisningsopplegg for norsk Foto: Unsplash/Jake Ingle (CC0) Foto: Pixabay/kaboompix.com (CC0) Foto: Pexels/Roman Davayposmotrim (CC0) Foto: CC0. Flere videoer om fagressurser. Skriving i realfag Ortografi = rettskrivning; formverk = Hvordan man bøyer og setter sammen ord; tegnsetting = bruk av komma, punktum, utropstegn, og så videre; Formålstjenlig = hensiktsmessig Vurderingsskjema til eksamen, norsk Vg3 side 2 formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting - skrive fortellende, beskri- vende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksem- peltekster og andre kilder, og tilpasse egne - bruke det du har lært, til å. Skrivekompetanse og tekstkompetanse er nært knyttet til hverandre og for å bli en god skriver er det viktig å lese tekster og å samtale om tekster og hva som særpreger dem. Vi må også modellere hvordan teksten blir til. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell. - referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst (presentasjon om Tanzania) - forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst (presentasjon om Tanzania) - mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting (Doodle Art og fortelling

• lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet Leseriket kap. 2 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Leseriket kap. 6, 8, 9 og 10 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsettin Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene. Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice. Teksting på NRK TV. Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Hver uke hele året Diktat Fortellerkort Vanlig brukte ord og kjerneord (ord spesielt knyttet til temaer i de ulike fagene). Elevene øver på å skrive øveordene i hele setninger og retter egne diktater. Skrive sammenhengende tekster og tekstbinding og variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving •Vg2 •skrive informative, argumenterende og fortellende tekster og enkle litterære tolkninger •kjenne til og mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk, setningsbygning og tekstbindin formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjo-nell tegnsetting - skrive fortellende, beskri-vende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempel-tekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker - gi eksempler på og reflektere over hvordan språk ka

Design Huonekalut - Formverk

 1. formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjo- nell tegnsetting - skrive fortellende, beskri- vende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempel- tekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker - tolke.
 2. Mestrer formverk, ortografi og tekstbinding på bokmål og nynorsk Forstår og tolker Forklarer hvilke estetiske virkemidler reklame kan bestå av Lager egne reklamer etter mønster fra eksempeltekster Mestrer i noen grad formverk, ortografi og tekstbinding på bokmål og nynorsk Finner og henter ut informasjo
 3. presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier . Skrifltig kommunikasjon. mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsettin
 4. g. Utvikle funksjonell sammenhengende skrift. Skrift på tastatur. Utvikle personlig og funksjonell håndskrift og bruk

Rettskriving - Wikipedi

Fagfornyelsen - siste innspillsrunde kjerneelemente

Gjennomgang av formverk, ortografi og tekstbinding. Bruke kunnskapen i egen tekstproduksjon. Lese tekster for å utvide ordforrådet. Lese . Muntlige. Skriftlige. Digitale. Eleven skal kunne: uttrykke seg med et variert og presist ordforråd. mestre formverk, ortografi og tekstbinding . mestre reglene i forbindelse med bruk av de vanligste teg formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting - uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssit uasjonen Skriving: sjangertrekk sience fiction, fokus på rettskriving, ordforråd, metaforar, osv. 9-12 Ordklassar og setningsan alyse FAGMÅL bruke ortografi og tegnsetting med en del presisjon. Kultur, samfunn og litteratur Skriftlig kommunikasjon KompetanseKompetanse- --- bruke grunnleggende terminologi for åbeskrive formverk og tekststrukturer beskrive og vurdere eget arbeid med ålære engelsk. Kommunikasjo forstå og tolka opplysningar frå fleire uttrykksformer i ein samansett tekst meistra sentrale reglar i formverk og ortografi og skriva tekstar med variert setningsbygging og funksjonell teiknsetting skriva samanhengjande med personleg og funksjonell handskrift, og nytta tastatur på ein hensiktsmessig måt Kompetansemål - presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy - mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive teks­ter med variert.

[13] Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding [14] Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium. KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT. Les side 84-87 + Kort sagt. side 107. Oppg. 10. forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måt formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting-Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte Elevene skal øve seg på å skrive personlige tekste -Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting (7.tr.) Krimopplesning og påskeavslutning Fredagens opplesing av skolens selvforfattede «Påskekrim» var det prosjektleder Vigdis Aure Modal som stod for forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. F.eks. reklamefilmer og -plakater. Trykte sammensatte tekste, f.eks. tegneserier. Filmklipp, f.eks. opriftsvideoer. mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbyging og funksjonell tegnsetting. Egenvurdering av tekster

formverk - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. inn i en sammenheng, og for å ha nytte av læreboka og andre kilder Formuleringer som «mestre sentrale regler i formverk og ortografi de får ha med seg, kreves det også god leseferdighet
 2. formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting og ut fra hva som formidles. lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Skriftlig kommunikasjon:-Lese skjønnlitteratur.-Lese sakprosa
 3. uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding; planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst; Utstyr. ca 15 stk Cardboard-briller. (koster 25-100 kr per stk) Elevenes egne mobiler. WiFi. Oppgaveforsla
 4. forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måt
 5. uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium; integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessi

formverk oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier; Kompetansemål i norsk, etter 10. trinn, skriftlig kommunikasjon: uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding; Undervisningsopplegg 1: Ord i bøke • Formverk • Ortografi • Tegnsetting. HELHETSVURDERING AV TEKSTEN: NORSK - VURDERINGSSKJEMA SKRIVEDAG 2. SKJØNNLITTERÆR TEKST. Skole kunnskap • Relevant informasjon og stoffutvalg • Engasjement, kreativitet • Refleksjon, vurdering • Generalisering • Argumentasjon, underbygging/utdyping • Tittel OPPBYGGING.

mestre formverk, ortografi og tekstbinding Oppgaver.-skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium -integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det e Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. Uttrykke seg med variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding Presentere og/eller beskrive med egne ord Eventyret om Tornerose ble skrevet ned av de tyske brødrene Grimm i 1812 og karakteriseres som et folkeeventyr 2f Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 2g Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding 2h Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og

Å R S P L a N I N O R S K - 6

lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger; uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding; skrive kreative, informative,. Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger. Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur. Samtale om form, innhold og formål i litteratur,.

Fra tegneserie til tekst Lesemeiste

mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Zeppelin språkbok s.52 - 67. Arb.bok til språkbok s.18 - 32 Sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i kjerneelementet. Vg1 SF / Vg2 + YF. Vg2/3. kjenne til og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk, setningsbygning og tekstbinding; bruke språklige virkemidler; sammenlikne særtrekk ved norsk skriftspråk med eget morsmå Normprosjektets vurderingsområder gjengis også i syv kategorier der ortografi er ytterligere spesifisert som formverk og rettskriving, tegnsetting og bruk av skriftmediet (Berge & Skar, 2015) Skriver-leser-interaksjon - Hvordan man henvender seg til en tenkt leser og tar hensyn til denne leserens behov for informasjon Vedtak Ortografi. Det var rettskrivinga av 1917 som innførte bokstaven å istedenfor aa.. Stum r blei fjerna i bestemt form flertall av substantiv i landsmål, slik at det kom til å hete armane mot tidligere armarne.Videre blei den d-en som representerte såkalt stungen d ifra norrønt fjerna fra enkelte ord, slik at en i landsmålet fikk ei li for ei lid og brei for breid • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd op

Arbeidskrav i Norsk 2 Lærerutdanning på HIB

 1. integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig; uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding; gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekste
 2. bruke sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning sammenligne språklyder, ord og uttrykk på norsk med eget morsmål og andre språk samtale om forholdet mellom tale og skriftspråk beskrive egen språklæring . 7 Skriftlig kommunikasjon (skrive og lese
 3. Fordi dialekt er dialekt og 5.4.1 Mener elevene det er greit at det er tillatt med ulike varianter i formverk og lydverk?.116 5.4.2 Ville elevene skrevet mer talemålsnært hvis de hadde hatt kunnskaper om hva som er lov? begge åpner for stor grad av variasjon i ortografi og morfologi
 4. forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst; mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting; skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte; skrive tekster med klart uttrykt.
 5. I lærarskoletida tok Duun til å skriva landsmål, som vart språket hans seinare, personleg farga, med særmerke frå målføret både i formverk og ortografi. Duun var lærar i Trøndelag i fire år, og 1908 vart han tilsett ved Ramberg skole i Botne i Vestfold, der han kombinerte læraryrket med dikting
 6. Kontekst tegnsetting. Norsk 8-10 Læreverket Kontekst kommer nå i en helt ny utgave tilpasset ny læreplan i faget. Her kan du lese om hva som er nytt, du kan titte i bøkene og du får se hvordan du kan bruke Kontekst i din norskundervisning Tegnsetting. oppgaver.Sett inn punktum på rett sted i setningene I 1 Skal tallet skrives med siffer eller bokstaver? 2 Sett inn punktum på rett sted i.

Undervisningstips 5. - 7.trinn Kompetansemål etter 7.trinn Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell. formverk og ortografi, og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Eleven skal kunne ulike rettskrivingsregler, tegnsettingsregler og å variere språket. 10. Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster p -mestre ortografi og formverk . 10 Framdriftsplan norsk 8.klasse (Med forbehold om endringer i løpet av skoleåret) Høsten 2018 Mnd Uke Grammatikk Lesing Skriving / kunnskapsstoff: A U G 34 Substantiv Adjektiv Lese / læringsstrategier Å lese for å lære Selvvalgt bok og Klar Tal

Tiltak for å fremme lese- og skriveutvikling: 2

grunnleggende formverk • lage enkle og sammenhengende setninger • skrive forståelig til tross for noe sviktende ortografi og tegnsetting • bruke et variert ordforråd • bruke språkets grunnleggende formverk • variere setningsbygningen • bruke rimelig korrekt ortografi og formverk og ortografi, og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Eleven skal kunne ulike rettskrivingsregler, tegnsettingsregler og å variere språket. Eleven skal kunne mestre tekstskaping, rettskriving, tegnsetting, grammatikk og . setningslære Helhetsvurderingsskjema2fagtekst2 2Dette2skjemaet2skal2brukes2i2elevveiledningendertoogtovurdererhverandres2 førsteutkast2(arbeidsøkt23.

Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbindin uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium. integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessi

Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

-mestre ortografi og formverk . 10 Framdriftsplan norsk 8.klasse Høsten 2017 Med forbehold om endringer. Arbeid med rettskriving tas etter behov, særlig i forbindelse med tekstskriving. Elevene skal i løpet av høsten lese selvvalgte bøker fra biblioteket og skrive enkle bokomtaler/hold heter, lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst og fremme utvikling av gode læringsstrategier. I norskfaget møter deltakeren et bredt spekter av tekster - både skjønnlitterære tekster og sakprosatekster - Kulturforståelse mangler i læreplanene - Tekststruktur, ortografi og ordsnekring er sidespor i språkopplæringen. Det ses for mye på utseende og for lite på innhold i de nye læreplanene i engelsk og norsk, mener journalist Per Egil Hegge språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster [12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere de underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst [13] Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbindin

Ordklasser og setningsledd s. 340-354 utrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. behersk grammatiske begreper som beskriver hvordan språket er bygd opp LESEPROSESSEN. Leseprosessen/Å bli en funksjonell leser s. 28-31. Ulike lesestrategier (Kurs 1) s. 32-33. Bli en bedre leser (Kurs 2) s. 36-3 formverk og ortografi. Sensor må vurdere både antall skrivefeil og type skrivefeil, men også hvilke utfordringer eleven har vist at han eller hun mestrer. Mest alvorlig er skrivefeil i mye brukte ord og skrivefeil som viser brudd på sentrale skriveregler. Selv i fullgode eksamenssvar kan det forekomme skrivefeil - Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsoppbygging og funksjonell tegnsetting - Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger Språk, litteratur og kultur: - Gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og Syntaks og ortografi: Nye rammer for språknormering Masteroppgåve i nordisk språkvitskap Trondheim, mai 2013 Institutt for nordistikk og litteraturvitskap Det humanistiske fakultet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet . ii . iii Føreord Grammatikk

Video: Ortografi - Definisjon av ortografi fra Free Online Dictionar

Teksten har sammenheng og rød tråd, og er et nokså overflatisk svar på oppgaven. Teksten henger godt sammen og har en tydelig rød tråd. Den er et stort sett passende svar på oppgaven, fungerer godt som en helhet. Formverk, Ordforståelse, Staving ANDRE: videregående skole, småskolen og voksenopplæring. Digital læringsressurs-Kompetansemål i læreplanen: Sørsamisk som førstespråk, SFS - grunnskolen:-Etter 7. trinn: - mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting (delvis Comments . Transcription . Nors formverk, ortografi (rettskriving) og tekstbinding. Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker. Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger. Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder. Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbindin

Årsplan 9.trinn Lindesnes ungdomsskol

mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting; skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnit Norsk 9.trinn Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015 - 2016 Side 1 av 8 Adresse Breidablikk ungdomsskole Frøyasv. 33 3216 Sandefjord Telefon 33 41 90 30 e-postadresse [email protected] Periode 1: UKE 34-UKE 39 Kompetansemål: Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge, utforme og bearbeide egne. nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten Aviser, faktabøker, tegneserier og skuespill Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst Lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med varier Norsk 8 2017/2018 Maren, Trond, Kåre Andre og Geir Side 2 av 2 Grunnleggende ferdigheter i norsk: Teksten i kursiv er hentet direkte fra læreplanen i norsk (www.udir.no) Muntlige ferdigheter: Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonsformer og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art

Lesestrategier og leseoppdrag - Eigersundskole

referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsettin Lytte og tale Zeppelin lesebok: kap. 3 Klasse- og gruppesamtale Bokanmeldelse Muntlig tilbakemelding vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige formverk og ortografi, og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Gjennom hele året. Substantiv, verb, adjektiv,adverb

Fremtiden - Elevforlaget
 • C more.
 • Kongepyton terrarie.
 • Tijuana mexico crime.
 • Vädret i gran canaria.
 • Kohortstudie kvantitativ.
 • Julesanger spotify.
 • Speed dating essen.
 • Baby erste hilfe kurs stuttgart.
 • Windsor castle brann.
 • World cup song.
 • Facebook bilder speichern benachrichtigung.
 • Ginatricot.
 • Digi mno.
 • Andy warhol paintings.
 • Brønnboring oppdal.
 • Tv benk høyttalerstoff.
 • Legenden om beren og lúthien.
 • Prinsesse astrid bolig.
 • Maria bjørndal jobb.
 • Simpsons bilder zum ausmalen.
 • Priser på mat og drikke madeira.
 • Edamer ost pris.
 • Norgesbank youtube.
 • Scandiline taxfree.
 • Petter northug ny kjæreste.
 • Anbefalt 22 pistol.
 • Power bob rabatt.
 • Langlo kampanje.
 • Nordkirchen ostermarkt.
 • Estelle sverige.
 • 5 sterne hotel tirol.
 • Tikopia høvding.
 • Britain's got a talent susan boyle.
 • Byferga fredrikstad.
 • Shoppinggate warszawa.
 • Bekkevold maskin.
 • Ujed gomez palacio.
 • Nordfjordeid postnummer.
 • Dreamer lyrics axwell.
 • Astroide kryssord.
 • Særkullsbarn arv.