Home

Skjenketider

Skjenketider. Ifølge alkoholloven kan utesteder få skjenke øl og vin til klokken 1 og brennevin til klokken 24. De enkelte kommunene har dessuten rett til å utvide skjenketiden frem til klokken 3. Det har flesteparten besluttet å gjøre. Politiet i en rekke byer pluss Det kriminalitetsforebyggende råd har det seneste året oppfordret kommunene til å stenge kranene klokken 2 for å få. Salgs- og skjenketider. Alkoholloven angir «normaltid» og «maksimaltid» for salg og skjenking av alkohol (se tabell 5). Dersom kommunen ikke har vedtatt salgs- og skjenketider som går utover normaltid, er det denne som skal gjelde. Kommunen har også anledning til å differensiere ved at ikke alle bevillingshavere får samme salgs- og. Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00. Alle skjenkesteder skal ha et system for registrering av gjestenes kontaktinformasjon. Fra mandag 9. november klokken 24:00 blir det full skjenkestopp i Oslo. Tiltakene vil i første omgang gjelde i tre uker

Bareier om nye skjenketider i Bergen: - En håpløs mellomting. Mens Oslo stenger kranene helt ned, får Bergens barer holde åpent i noen timer hver dag. Samtidig bes folk om å holde seg hjemme: - Det begynner å bli vanskelig å ta dette på alvor, sier bareier Kommunestyret i Drammen kommune har vedtatt å videreføre ordningen med begrensede skjenketider. Vedtaket trer i kraft umiddelbart, og skjenkestedene i kommunen må stanse skjenkingen senest klokken 0100 og stenge dørene senest klokken 0130 Har vedtatt påbud om munnbind, begrensede skjenketider og strengere regler for arrangementer. Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt en lokal forskrift med strengere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Dette er innholdet i forskriften formannskapets har vedtatt

Skjenketider - Wikipedi

 1. Salgs- og skjenketider for perioden 2016-2020 i Bergen kommune. Kontor for skjenkesaker Meny Om oss; Innbyggerhjelp; Kontakt; Kontaktinformasjon Nettstedskart English Presse For ansatte Facebook Twitter Instagram. Personvern og informasjonskapsler.
 2. OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR TRONDHEIM KOMMUNE. Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16 sak 55/16 med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1997 nr. 55 og § 15 og Lov om omsetning av alkoholsholdig drikk (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr. 27 §§ 3-7 og 4-4. §1: Åpningstider, jf. serveringsloven.
 3. dre det i bevillingene fastsettes skjenketider som ikke er overlappende, jf. § 4-4. Det kan bare skjenkes alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings- eller salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i § 4-2 tredje ledd
 4. nelig skjenkebevilling (puber, barer, restauranter)..
 5. Skjenketider. Alkoholloven regulerer skjenketiden for skjenking av alkoholholdig drikk jf. alkoholloven § 4-4 (lovdata.no). Skjenketiden kan fastsettes av kommunen innenfor lovens maksimaltider. Dersom kommunen ønsker det kan skjenketiden innskrenkes i forhold til normaltiden
 6. Utelivsgründer om nye skjenketider: - Frykter denne symbolpolitikken vil føre til en eksplosjon av nachspiel. Runar Eggesvik etterlyser en oversikt over antall smittetilfeller i Oslos uteliv i sommer

I Lindesnes er det lov å skjenke og selge alkohol innen gitte tider. Disse skjenketidene er fastsatt ved forskrift Bareier om nye skjenketider i Bergen: − En håpløs mellomting. Mens Oslo stenger kranene helt ned, får Bergens barer holde åpent i noen timer hver dag

Fra mandag 22. juni blir det normale skjenketider på Oslos utesteder. Frem til nå har det vært skjenkestopp klokken 23:30, på grunn av koronapandemien. Fra mandag får utesteder i Oslo sentrum. Forrige uke ble det bestemt fra nasjonalt hold at barer og restauranter får gå tilbake til normale skjenketider igjen. Dick Ekeroth, skjenkebevillingssjefen i Fredrikstad kommune, regner med at. Salgsbevilling Salgsbevilling kan gis med salgstid klokken 08:00 - 20:00 på hverdager, og klokken 08:00 - 18:00 på lørdager. Skjenketider Skjenkesteder med alminnelig bevilling kan innvilges slik skjenketid: Søndag til torsdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08:00 til klokken 01:00, gruppe 3 fra klokken 13:00 til klokken 24:00 Forskriften regulerer åpnings- og lukningstider for alle serverings- og skjenkesteder samt skjenketider for skjenkesteder. Salgstider for salg av alkohol i Fredrikstad kommune. Salgstider av alkohol for butikker; Lov om omsetning av alkoholholdig drikk med videre; Alkohollove Skjenketider. Forskning viser at tidlig stengetid gir mindre vold og lengre skjenketid har vist seg å gi økt vold (også når den har vært så lang at det har ført til redusert ansamling av folk ute i byen). De fleste kommunene har skjenketid til klokken 02 eller tidligere,.

Salg- og skjenketider Korona og alkoholservering . Det er nasjonal skjenkestopp klokk 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokka 22.00. Endringene iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. Salgstider på utsalgssteder . Mandag til fredag klokken 08:00 - 20:00. Lørdager klokken 08:00. Om du har fått bevilling er du ansvarlig for å sette deg inn i og følge regelverket. Under er en oversikt over det viktigste du må vite for god drift Skjenking kan finne sted i henhold til skjenkestedets normale skjenketider. Hvis mattilbudet avsluttes må også skjenkingen opphøre. Serveringsstedet kan deretter ha åpent i en halvtime. Det vil bli utarbeidet en veileder for serveringsstedene som hjelp til overholdelse av kravene til serveringssteder som ønsker å ha åpent

Salgs- og skjenkebevillinger: kommunenes forvaltning av

Skjenketider. Skjenketida for alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 er alle dagar frå klokka 08.00 til 02.00 med følgjande unnatak: Søndagar og heilagdagar startar skjenking frå klokka 12.00. Skjenketida for alkoholhaldig drikk gruppe 3 er frå klokka 13.00 til klokka 01.00 alle dagar. Skjenking på uteareal. Løyvet gjeld for eit avtalt. Trafikkontroller, kjøring i ruset tilstand, ran og slåsskamper. Politiet i Østfold har hatt en voldsom økning i oppdrag etter skjenketider. Helgeland Gjennomførte to skjenkekontroller uten gjester: - Jeg er enig i at det kan virke litt rart. Angrer seg etter å ha røpet skjenkekontroll. Nå kan du få kommunen på kontroll på din private fest . Innskrenking av skjenketiden. Bevillinger, etablerer- og kunnskapsprøver, omsetningsoppgave, regelverk, skjenkekontroller Skjenketider gr.3 alle dager:kl.13.00 - 02.00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Fastsatt åpnings- og skjenketid kan søkes utvidet for enkelt anledning, men ikke utover lovens maksimalgrenser (skjenking til 03.00)

Skjenketider i Bærum. Innendørs: skjenking til kl. 03.00; Utendørs i boligområder: skjenking til kl. 22.30 i boligområder; Utendørs utenfor boligområder: skjenking til kl. 23.30 i september til april og til kl. 00.30 i mai til august. Indre Sandvika sentrum: skjenking til kl. 23.30 i september til april og til kl. 00.30 i mai til august Skjenketider . Øl/rusbrus og vin: Skjenking av alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 10.00 til kl. 02.30 . Brennevin: Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.30. Skjenking kan bare skje innenfor denne tidsrammen. Skjenkesteder i Gjemnes: - Hjorten Batnfjor - Skjenketider er en svært politisert sak. Mange går til og med til valg på et konkret klokkeslett. I Bergen, som er parlamentarisk styrt,. Alkohol Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud Kortere skjenketider ga mindre vold i Trondheim Vold og skjenketider. Slakter rapporten som skal få deg til å drikke mindre - Rapporten har store og avgjørende svakheter. Annonsørinnhold

Servering og skjenking - Råd og regler i Oslo - Oslo kommun

 1. Skjenketider i Lørenskog. Gjelder for restauranter, barer, puber og andre steder med skjenkebevilling. Innendørs. Maksimal skjenketid for skjenkestedene i Lørenskog kommune er kl. 1300 til kl. 0200 alle dager. Skjenketiden for det enkelte skjenkested/den enkelte skjenkebevilling kan være begrenset i selve bevillingsvedtaket
 2. Skjenketider. Han skulle klage på skjenking til klokka 03. Så leste han loven litt nøyere. - Jeg vil ikke bli oppfattet som unødvendig provoserende. «Det er mulig dette ligner på det som kalles en formynderstat.
 3. Vi jobber nå med flere planer og prosjekter knyttet til mål og prioriteringer i Ringerike i årene som kommer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy og skal nå revideres
 4. Skjenketider. Rådmannen i Hemnes foreslår kutt i skjenketiden: - Redusert skjenketid kan være positivt for folkehelsa. Kritisk til kommuneoverlegens syn på utvidet skjenkebevilling: - Skal utestedene få skylda for alkoholmisbruket i kommunen
 5. Skjenketider. Klart flertall for nye skjenketider. Kommunen snur i skjenkesaken - Nå foreslås skjenketida utvidet i helgene. LEDER Et veldig dårlig forslag. Til toppen Besøks- og postadresse: Wiels Plass 2, 1771 Halden; Ansvarlig redaktør: Hans-Petter Kjøge.
 6. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskrifte

Bareier om nye skjenketider i Bergen: - En håpløs

Personvern og cookies. Sarpsborg Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Skjenketider (1) Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan foregå til disse tider: -Man - lørdag, nyttårsaften, 17. mai og natt til 1. mai fra kl. 09.00 - 01.30. -Søndager og helligdager fra 13.00 - 01.30 Skjenketider. Dette mener folk om permanent tidligere skjenkestopp - svarene kan overraske. Ingen koronarestriksjoner bør bli permanente. Heller ikke skjenkeinnstramningene i Drammen. Innstramming i skjenketidene: - Meningsløst og muligens katastrofalt. Til toppe Skjenketider for alkohol. Det kan det skjenkes alkohol mellom følgende klokkeslett (jf. Alkohollova § 4-4, 2. ledd) Skjenketider for alkoholgruppe 1 og 2: Søndag til torsdag mellom kl. 08.00 og 01.00. Fredag og løardag mellom kl. 08.00 og 02.00. Skjenketider for alkoholgruppe 3: Søndag til torsdag mellom kl. 13.00 og 01.00 I Haugesund kommune er det definert tre ulike typer skjenkebevillinger som har ulike skjenketider. alminnelig bevilling: 11.00 - 01.00: nattklubb-bevilling: 22.00 - 03.00: hotell-bevilling: 11.00 - 03.00: Det er etter alkoholloven tillatt å holde åpent en halv time etter skjenkestedets angitte skjenkestopp

Skjenketider modne for revisjon Frp tar opp gammel diskusjon om skjenketider, nå vil de utvide: - Åpne barer til klokka 03.00 Bamble får samme skjenketider som naboen Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune Sikre overholdelse av salgs- og skjenketider Informere kommunen om endring av driften, herunder eierskifte og skifte av styrer og stedfortreder. Hva gjør stedet når brudd på regelverket oppstår. Hvem har ansvar for internkontrollsystemet. Regelmessig gjennomgang av internkontrollsystemet. Bevillin Kontaktinfo . Ved generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til en pågående sak eller søknad, vennligst send en e-post til skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.. Trenger du å kontakte oss på telefon, ring Trondheim kommunes sentralbord på telefon 72 54 00 00

Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 84482412 Salgstider på utsalgssteder Mandag til fredag klokken 08:00 - 20:00. Lørdager klokken 08:00 - 18:00 Jul, nyttårs,- påske og pinseaften klokken 08:00 - 16:00 Søndag er det ikke lov å selge alkohol 1. mai og 17. mai er det ikke lov å selge alkohol Skjenketider Brennvin (over 22 volumprosent): Klokken 13:00 - 01:00 alle dager. Øl/vin (under 22 volumprosent) : Klokken 08:00. Skjenketider i Ålesund . Gjeld for restaurantar, barar, pubar, nattklubbar og andre stader med skjenkebevilling. Sist endret 05.05.2020 11.19. Generelt. Skjenketida for alkoholhaldig drikk skal følge skjenkestaden sine opningstider, men skjenkinga må avsluttast seinast ein halv time før staden skal stenge Skjenketider. Skjenketidene i Elverum blir som før, men kravene til arbeidsforholdene strammes inn. Til toppen Utgitt av AS Østlendingen; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Truls Sylvarnes; Nyhetsredaktør: Magnus Torp Antonsen; Adresse: Gaarderbakken 3, 2406 Elverum Tlf: 62 40 00 00 Skjenketider; Av Kjell Aasum. Publisert: 20. september 2020, kl. 10:11 Sist oppdatert: 20. september 2020, kl. 10:11. Legen Karl-Arne Johannessen forstår ikke hvorfor det skal være tillatt å drikke alkohol inne til klokka 0200, men ute bare til midnatt. Til toppen Tips oss; 71 57.

Viderefører begrensede skjenketider Drammen kommun

Har vedtatt påbud om munnbind, begrensede skjenketider og

Her finner du oversikt over skjenketider i Bærum. Pris. Gebyr for skjenkebevilling for ambulerende skjenkebevilling er kr. 380 per arrangement. Prisen vil indeksreguleres jevnlig ettersom alkoholforskriften endres. Skjenkebevilling for enkelt anledning Salg av tobakk. Skjenking og servering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, har i en nylig publisert studie påvist sammenhengen mellom skjenketider og voldshandlinger. Statistikk over voldshandlinger i 18 byer i perioden. skjenketider. Får holde oppe til 03.30: - De som jobber natt starter klokka 22, så det går fint å jobbe på natta! Kommunestyret i Hamar vedtok denne uka at matservering kan pågå til 03.30. Det liker ansatte ved to av byens gatekjøkken Bergen legevakt gjør det enklere å få testet seg for korona. Nå kan du selv avtale testing direkte

Vedtatte skjenketider i Sunndal er kl. 08.00-02.00 for øl og vin og kl. 13.00-02.00 for brennevin. Skjenking kan bare skje innenfor denne tidsrammen Skjenketider: Skjenketiden for alkoholgruppe 1 - 2 (øl og vin) er: Mandag - torsdag kl. 11.00 til 24.00 Fredag - lørdag kl. 11.00 - 01.00 Søndager og helligdager kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenketiden for alkoholgruppe 3 (brennevin) er - I Göteborg har utvidede skjenketider ført til en voldsspiral i sentrum, og politiet har bedt politikerne om å snu og gå tilbake til den forrige skjenketiden, klokken 03 Og av den alkoholrelaterte volden så er det sannsynlig at en god del av denne ikke er knyttet spesifikt til skjenketider, sier hun. TV 2 får det samme bekreftet av en annen forsker ved Sirus

Bergen kommune - Forsid

 1. Skjenkebevilling Krav til bevilling. Salg og skjenking av alkohol til forbrukere krever bevilling gitt av kommunen. I Kongsberg er det utarbeidet kommunale retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk som er førende for tildeling av salgsbevilling. I Tillegg gjelder alkohollovens bestemmelser der de lokale retningslinjene ikke dekker bestemmelsene i loven
 2. Skjenketider for alkolholdig drikk Holmestrand kommune har vedtatt følgende generelle skjenketider i en forskrift: Skjenking av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk gruppe 1) og alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (alkoholholdig drikk gruppe 2) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.00
 3. Skjenketider. Vi møtte kroppsspråkeksperten på hjemmebane Video. Nå starter en ny Johan Sverdrup-fase på Aibel Video. Bli med på et eventyr under vann med Haugesund teater Video. Hatteland investerer i nybygg i Tysvær Video. Karina avslører sine beste fototriks Video. Dette ville ha gledet Moritz Rabinowit
 4. Korona-frykt: Vil stenge utestedene tidligere - FNB vil heller la barene servere til 03.3
 5. Skjenking, servering og tobakk. Forskrift om åpningstider. Forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder
 6. Personvern og cookies. Tvedestrandsposten er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker
 7. Når trenger du utvidet skjenkebevilling for enkeltanledning? Hvis du har skjenkebevilling fra før og ønsker endring for en enkeltanledning, kan du søke om å

Nå har debatten om åpningstider og skjenketider kommet opp, og det er lagd en handlingsplan. Her blir det konkludert med at gjestene kommer senere ut på byen (ved sene skjenketider?), at enkelte er allerede beruset og kjøper mindre drikke og at tidligere skjenkestopp vil redusere bråk i helgene Ring kommunen for å avtale tid for prøvetaking. Du kan også få lånt pensumhefter før du tar prøven/prøvene (For mer informasjon om prøvene, se vinn.no

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m

 1. Mens Oslo stenger kranene helt ned, får Bergens barer holde åpent i noen timer hver dag. Samtidig bes folk om å holde seg hjemme: - Det begynner å bli vanskelig å ta dette på alvor, sier bareier
 2. Det kan fastsettes ulike skjenketider for forskjellige dager og for ulike deler av året, for eksempel i forbindelse med sommer- eller julebordsesongen. Det kan dessuten gis differensierte skjenketider basert på skjenkestedets beliggenhet og den alkoholholdige drikkens volumprosent, men skjenketiden for alkoholholdig drikk i gruppe 3, kan ikke gå utover den tiden det kan skjenkes annen.
 3. Salgs- og skjenketider, vilkår. Salgstider, skjenk etider og vedtatte vilkår Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2020-2024 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a - vilkårene i sin helhet kan du se her)

Salgs- og skjenketider Stavanger kommun

Salgs- og skjenketider Gjeldende salgstider. Mandag - fredag og dag før Kristi himmelfartsdag kl. 08:00 - 20:00; Dager før søn- og helligdager kl. 08:00 - 18:0 Sals- og skjenketider for alkohol Salstider. Alkohollova og Lov om heilagdagar og helgedagsfred regulerer kor lenge butikkar kan ha opent og selje alkohol. Det er skilnad mellom dag før heilagdag og dag før høgtidsdag. Hovedrege Bareier - skjenketider - Bergen - håpløs - mellomting - Mens - Oslo - stenger - kranene - helt - Bergens - barer - holde - åpent - noen - timer - hver - Samtidig - folk - hjemme - begynner - vanskelig - dette - alvor - sier - bareier - FOOTWAY - Footway har damesko, herresko og barnesko fra hundretalls varemerker - alltid på lager

Gode erfaringer med økt skjenketid - Rogalands Avis4-b_r_utsettes_2688197aAlle landets ølkraner kan bli stengt kl

Skjenketider i Bjerkreim Gjelder steder med fast skjenkebevilling. Ved skjenkebevilling for et enkelt arrangement, fremgår skjenketider av hvert enkelt vedtak. Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan skje alle dager mellom kl. 08.00 og 01.00. Skjenking av. Skjenketider i kommunen. Vedtatte skjenketider i Surnadal er kl. 08.00 - 02.00 for øl og vin og kl. 13.00 - 02.00 for brennevin. Skjenkinga kan bere skje innafor denne tidsråma. Skjenketida for alkoholhaldig drikk skal følgje opningstida på skjenkestaden, men skjenkinga må avsluttast seinast ein halv time før staden skal stengje Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift: Alkoholloven Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse. Skjenketider for gruppe 1 - 3 § 4. Åpningstid for serveringssteder i Hustadvika kommune § 5. Festivalreglement § 6. Dispensasjon fra denne forskriften § 7. Ikrafttreden § 1. Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 (fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol) § 1-1. Hverdager kl. 08:00 - 20:0 Skjenketider for alkohol. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 18 år. account_circle. Jente, 18 år. SPØRSMÅL. Hei! Jeg lurer på noe med klokkeslett og alkohol. Finnes det noen regler for når et utested/kafè/lignende kan starte alkoholsalget

Utøvelse av bevilling - salgs- og skjenkeregler

Skjenketider for alkohol; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. AUKRA KOMMUNE. Nyjordvegen 12 6480 AUKRA. 964 981 337. post@aukra.kommune.no. Send sikker digital post til kommunen. Kontaktskjema. Besøk oss. KOMMUNEHUSET. Mån - fre: 10.00 - 14.00. Nyjordvegen 12. Skjenketider. Skjenkestopp ved midnatt er opphevet: - Én ting er spesielt viktig n. Barnevern Saksbehandling . Saksbehandlingsrundskrivet - Retningslinjer som skal gi barneverntjenesten en oversikt over grunnleggende regler og krav, og bidra til at oppgaver løses på en forsvarlig måte.; Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - nasjonal faglig retningslinje for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen frykter konkurser i utelivet. Nå vil han ha lokale skjenketider SKJENKE-TVIL: Robin Kåss sier han ikke kan utelukke noe som helst når det gjelder skjenketider etter 12. mars. Foto: Per Arne Rennestraum Ordfører om utvidet korona-skjenking: - Et merkelig signa

Skjenketider. Kan servere som normalt fra tirsdag: - Vil bety veldig mye for oss. Vil endre hastevedtak om skjenkeforbud: - Får store konsekvenser for restaurantbransjen. Vil innskrenke skjenketiden fra tirsdag: -Jeg ber om at det ikke blir arrangert fester i helgen. Til toppen. SERVICETORGET Rådhuset Telefon: 61 05 05 00 Mandag-fredag kl. 08.00-15.00 SERVICESENTERET FOR HELSE OG OMSORG Lillehammer helsehus Telefon: 61 24 86 0 AnsattPortal; eLæring; SvarUT - Manuell forsendelse; Bruk av SvarUT; Link til epost, office 365, lønnslipp og kvalitetsystem; Dokumentsenteret - ePhorte og Public36 Skjenketider. Lege oppgitt over skjenketidene: - Det er ikke mindre farlig å drikke alkohol inne enn ute. Til toppen Tips oss; 71 57 00 00; Utgitt av Tidens Krav AS, Postboks 8, 6501 Kristiansund; Besøksadresse: Nedre Enggate 6, 6509 Kristiansund; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Ole Knut Alnæs Skjenketider for alkohol; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. VESTNES KOMMUNE. Brugata 10 6390 VESTNES. Send e-post Send sikker digital post til kommunen. Org.nr. 939 901 965. For tilsette . Besøk oss. RÅDHUSET. Brugata 10 6390 VESTNES. Vis i kart. Sosiale media. Følg.

At det skulle gå mot helt like skjenketider for alle kommunene i Grenland kom vel ikke som noen bombe. Før sommerferien vedtok bystyret i Porsgrunn å redusere skjenketidene til samme klokkeslett som de andre kommunene, men de vedtok også å innføre en times tidligere skjenkestopp for sprit, det vil si alkoholholdige drikker over 21 prosent

Utvidede skjenketider i Oslo: Økte omsetningen med 30 prosent. I forrige uke fikk utestedene i Oslo igjen lov til å servere alkohol til klokken 03.00. Det ga vekst i omsetningen, men ifølge NHO Reiseliv vil man neppe se jubeltall i regnskapene med det første Personvern og cookies. Strandbuen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Samira får skjenke og servere - Lister24Paradise-Sara: – Jeg ble tilbudt rolle i pornofilm - krsbyHelgefylla koster

- Strengere skjenketider vil bety enorme tap av omsetning og mange arbeidsplasser. Ikke minst vil det være et tap av tilbud til folket. Man kan komme med tiltak uten å ødelegge utelivsbransen Skjenketider for alkohol Generelt. Skjenketida for alkoholhaldig drikk skal følgje skjenkestaden sine opningstider. Skjenking må opphøyre seinast 30 minutt før skjenkestaden stenger. Skjenketider (jf. Alkohollova § 4 - 4) Generelt. Skjenking av øl og vin (gruppe 1 og 2) kan ikkje skje før kl 08:0 I denne kommunen strammes skjenketidene inn: - Kan bli katastrofalt. Etter at utestedene i Drammen har fått holde åpent til klokken 03.30, tok byens politikere usving fredag Klubber, utøvere, foreldre og andre kan melde inn kandidater til Sola kommunes hederspris for idretts- og..

 • Gleitschirm theorie pdf.
 • Hockey st petersburg russia.
 • Ihk ausbilder prüfungsfragen.
 • Tur gilja.
 • Politikk og menneskerettigheter.
 • Ny ishockeybane i gudbrandsdalen.
 • Brynsenglegene pasientsky.
 • Nike air max 90 herre.
 • Rotary gelsenkirchen adventskalender.
 • God kommunikasjon ndla.
 • Bka berlin.
 • Mystische namen generator.
 • Tu bs prüfungsamt architektur.
 • Hva skjer etter rekruttskolen.
 • Hundvänliga hotell göteborg.
 • Minnekort lg g4.
 • Sharm el sheikh alkohol.
 • Hna traueranzeigen preise.
 • Familiekøyeseng ikea.
 • Skiferie i alpene.
 • Futurama online.
 • Bestille ballonger.
 • Radu marian barbu.
 • Restaurant münsingen.
 • Polering av bil oslo.
 • Iz ingolstadt online.
 • Frank mutters bilder preise.
 • Czechoslovakia wikipedia.
 • Hometrainer fahrrad gebraucht.
 • Ebay bilder für wohnzimmer.
 • Regn fra blå himmel karaoke.
 • Lucky luke rattata.
 • Condilomas en el embarazo.
 • Kveldshimmel stue.
 • Futbol colombiano en vivo canal 1.
 • Stell av gummistøvler.
 • Blokkfløyte pris.
 • Kea preis.
 • Oslomet produktdesign.
 • Probioform pris.
 • Fötus überlebt abtreibung.