Home

Fastlege oversikt

Vaksinasjon: Nettjenesten gir deg oversikt - LommelegenPriser og tjenester | Klinikk Spero

Norsk Helsenett SF - Fastlegeregistere

Fastlege

Slik bytter du fastlege Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste Anbefalte fastleger i Steinkjer. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her Anbefalte fastleger i Drammen. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her

Anbefalte fastleger i Tysvær. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her Få oversikt over reseptene dine. Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Se dine resepter. Skjema for å endre helsepersonells tilgang til din legemiddelinformasjon. Blokkere helsepersonells tilgang til din legemiddelinformasjon (PDF Her får du en oversikt over forskjellige behandlere i helsesektoren. Hva vil du vite mer om? Fastlege Psykolog Kiropraktor Avtalespesialister Fysioterapeut og manuellterapeut Alternativ behandling og rettigheter Rett til. Om bytte av fastlege. Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå

Hvis din fastlege ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om dette når du logger inn: Selv om fastlegen din ikke tilbyr digitale tjenester via Helsenorge, vil du finne informasjon om hvem fastlegen din er og kontaktinformasjon til legekontoret Basistilskotet per pasient frå kommunen til legen er regulert i avtala mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseføretak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen). Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegane basert på rapportar frå fastlegeregisteret Se oversikt over hvilke fastleger som har flest pasienter lenger ned. I gjennomsnitt har en fastlege 1128 personer på sine pasientlister, men antallet pasienter varierer stort Bytte fastlege. Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Velg behandlingssted. Ventetider og informasjon om behandlingssteder. Vaksiner. Oversikt over registrerte vaksiner. Sykdom og kritisk informasjon. Viktige opplysninger til helsepersonell. Donorkort. Digitalt donorkort for organdonasjon Bytte fastlege - Min fastlege. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Gå til tjeneste

På nyåret stod 1700 innbyggere i kommunen uten fastlege på grunn av rekrutteringssvikt. Etter dette har de jobbet intenst for å legge om til kommunalt drevet fastlegekontor Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå. Forside. Bytte fastlege. Logg inn for å bytte fastlege. Endre område/søk. Oversikt over fastleger. Sorter/filtrer . 0 fastleger. bytt fastlege resultat tabell; Fastlege Fastlegekontor Ledige plasser Antall på venteliste. Tilbake til oversikt Tilbake til oversikt Tilbake til oversikt. Våre fastleger er Ragnar Tønsberg og Hira Aftab. Begge har ledige plasser til nye pasienter. Info: Bestill time til fastlege Bestill resept på nett Andre henvendelser til fastlege. No items found..

Overtar en ny fastlege praksis fra en fastlege som avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, blir listen over personer overført til den nye fastlegen. Kommunen skal sørge for at personene på listen blir gjort oppmerksomme på bytte av listeansvarlig fastlege, og på retten til å skifte fastlege etter § 6 i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen Rammeavtalen gir fratredende lege rett til å selge praksisen til lege som har fått tildelt hjemmelen. Formålet med reglene om overdragelse er å sikre forutsigbare og stabile rammer for drift av fastlegepraksis Her kan du også bytte fastlege. Fastlegene i Bærum kommune er en viktig del av kommunens helsetjenestetilbud. I Bærum kommune har vi 105 fastleger, fordelt på 33 legesentre. Her finner du en oversikt over alle legesentrene i Bærum (pdf). På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. På denne nettsiden finner du oversikt over alle fastlegene i Bergen kommune. Går du et skritt tilbake til denne nettsiden, kan du velge oversikt over fastleger i den bydelen du ønsker fastlege.Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du.

Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå. Hopp til innholdet. meny; søk; Logg inn; Forside. Bytte fastlege. Logg inn for å bytte fastlege. Viser treff på Karmøy. Endre område/søk. Oversikt over fastleger. Sorter/filtrer . 1 fastleger. bytt fastlege resultat tabell; Fastlege Fastlegekontor Ledige. Fastlegen.no - digitalt medlemsmagasin for Allmennlegeforeninge Fastlege/Senjalegen. Alle som ønsker det skal få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som over tid kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling. Finne og bytte fastlege. På helsenorge.no finner du oversikt over fastleger i Senja kommune, og du kan bytte fastlege Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Oversikt over fastlegene i kommunen Rapporten (tabell 3.12) viser at en fastlege i 2018 tjente i gjennomsnitt 1,6 millioner kroner. Av dette utgjør næringsinntekt 1,3 millioner og lønnsinntekt 0,2 millioner, jf. figur 5. Bruttoinntekten var høyere for leger med lange lister

Fastlegen er ofte det første møtet brukere har med helsetjenesten. Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege. I Norge har vi god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange an.. Fastlege/Avtalespesialist Fastlege Hovedregelen i fastlegeordningen er at legen er næringsdrivende med offentlig finansiering. Fastlegeordningen er regulert på flere nivåer i lov, forskrift, sentrale avtale og individuelle avtaler. Kunngjøring og tildeling . Overdragelse av praksis . Drift av. Oversikt over takster ved konsultasjoner og enkle kontakter med fastlege 1; Takstkode Forklaring Honorar i kroner; 1 Dagtakst er brukt både for dag- og kveldstakst ved vektingen av legekontaktene.: Konsultasjoner : Hovedtakst ved konsultasjone Du kan velge din egen fastlege i den kommunen du ønsker, og bytte inntil to ganger i året. Oversikt over fastleger i Lindesnes kommune Nettsiden til helsenorge.no gir deg en oversikt over fastleger i kommunen

Samme telefonnummer til legevakten i hele landet: 116 117 Det er ofte lettere å komme til lege når man er med i fastlegeordningen. Fastlegen har man ofte over tid, og det kan være en fordel at en lege kjenner din sykehistorie for å kunne følge deg godt opp. Fastlegen har taushetsplikt og når man er over 16 år kan ikke legen si noe til foreldre uten samtykke fra ungdommen selv Oversikt over registrerte vaksiner. Pasientreiser. Søk om få dekket en reise til behandling. Frikort og egenandeler. Registrerte egenandeler og frikortstatus. Bytte fastlege. Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Sykdom og kritisk info. Viktige opplysninger til helsepersonell. Dokumenter

Bytte fastlege - Legelisten

Mine resepter. Har du en eller flere elektroniske resepter, e-resepter, kan du finne en oversikt over de som er gyldige, hvilke legemiddel og andre varer du og barna dine under 16 år har fått utlevert, og hvor mange utleveringer som eventuelt gjenstår Hvordan bytte fastlege? Endringen gjennomføres inne på nettsiden til Direktoratet for e-helse. Her kan du enkelt få oversikt over alle fastleger i Norge, med informasjon om ledige plasser og antall på venteliste. Oversikten gir deg også mulighet til å se hvem som er fastlegen din i dag Oversikt over fastleger i Trondheim, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege. For informasjon om timebestilling og åpningstider ved ditt legesenter, ta kontakt med ditt legesenter Fastlege. Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Finn eller bytt din fastlege. På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter, og du kan velge fastlege eller bytte fastlege. Oversikt over.

Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester/avd. allmennhelsetjenester, ønsket en systematisk oversikt som ser på effekten av listelengde på kvaliteten av de tjenester som ytes av fastleger. Både fastleger og andre allmennleger med ansvar for en definert pasientpopulasjon ble studert Nesodden kommune administrerer fastlegeordningen. Listen under viser en oversikt over de legene som har en fastlegeavtale i Nesodden kommune. Alle henvendelser går direkte til legekontorene. Bytt eller finn lege Du kan både finne og bytte fastlege selv, men legen må ha ledig kapasitet. Hvis fastlegen du ønsker har ledig plass, kan du få ny fastlege allerede fra den fø. På helsenorge.no/fastlege finner du informasjon om fastlegeordningen, hvem du har som fastlege og om hvordan du kan bytte lege. Der finner du også oversikt over fastlegene og hvem som har ledig plass på sin liste (velg Viken og så Lørenskog i oversikten). For bistand kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon: 23 32 70 0

Om fastlegen - helsenorge

 1. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tjenesten. Se beskrivelse og oversikt over utdanninger : Medisin18 utdanninger ved 9 skoler; Opptakskrav Søkere til medisinstudier må ha studiekompetanse med en realfagskombinasjon
 2. Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal berre nyttast til å dekkje øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege. Det gamle nummeret til legevaktsentralen, tlf. 70 25 34 00, vil fungere som før. Det kan nyttast dersom ein ønskjer å nå ei annan legevakt enn der ein oppheld seg
 3. oritetspråklege og andre
 4. Fastlege Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege
 5. Klikk videre på legens navn så vil du finne mer informasjon om den enkelte fastlege, blant annet kontaktinformasjon og oversikt over ledige plasser/venteliste. Denne informasjonen oppdateres av den enkelte fastlege. Her er oversikt over fastleger i Halden. Bytte av fastlege

Fastlege alternativ Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov. Behandlinger og plage Oversikt over fastleger i Fauske og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege. Venteliste Man også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege På nettsiden Legelisten.no kan du kommentere og sette karakter på fastlegen din. Du kan søke etter en fastlege der du bor, og finne ut hvilke som har fått best tilbakemeldinger i ditt. PÅ BRISTEPUNKTET: - Fastleger og deres pårørende trenger håp om at det er endringer på gang for at fastlegeyrket fortsatt skal inngå i våre framtidsplaner, skriver kronikkforfatteren Hvordan velge fastlege? Alle med rett på fastlege har automatisk blitt tildelt fastlege i bostedskommunen. Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det på via helsenorge.no. Du kan også finne oversikt over fastleger i Horten eller andre kommuner, og hvem som har ledig plass på pasientlistene sine

Fastleger i Steinkje

 1. ? Søk i fastlegeregisteret. Nyttige lenker. Les om fastlegeordningen. Oversikt over betaling for helsetjenester. Informasjon om frikort for helsetjenester. Aktuelle lover og regelverk. Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege
 2. Fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å være med i fastlegeordningen, en avtale som sikrer pasientene en fast lege å forholde seg til. Alle som står på fastlegen sin liste, har førsterett til å få time
 3. Hvordan bytter jeg fastlege? Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientantallet. Flytter du til en ny kommune og har meldt flytting til Folkeregisteret, får du brev med oversikt over hvilke fastleger som har ledig kapasitet i den nye kommunen
 4. På denne nettsiden følger en generell oversikt over legene og legekontorene i Hamar med telefonnummer for kontakt. Husk å kontakte din lege i god tid før ferier med tanke på resepter, forlengelse av sykmelding, vaksine etc
 5. Se oversikt over alle fastlegene i Tønsberg. Hvem har rett til fastlege? Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten: Asylsøkere med D-nummer, og deres famili

Fastleger i Drammen - Legelisten

 1. Spørjetenesta Pasientens fastlege Fristbrudd Fristbrudd. Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Helfo vil da forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten
 2. Oversikt over fastleger i Bodø, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege. For informasjon om timebestilling og åpningstider ved ditt legesenter, ta kontakt med ditt legesenter
 3. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem. Her finner du en oversikt over fastlegekontorene i Øvre Eiker. I Øvre Eiker har vi 5 legekontorer med tilsammen13 leger og en turnuslege

Fastlege Jon Arne Ødegaard Fastlege Kesete Negassi Fastlege Mesrack Worku Fastlege Tobias Hamza Douglas Dahlgren . Bestill time elektronisk. Logg deg inn på helsenorge.no. Bestill time via SMS. Send ROA + fødselsdato, ditt navn og grad av hast til 2097. F.eks. ROA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon kr 6,- per mottatt melding Fastlege og bytte av fastlege. Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Finne og bytte fastlege. På Min helse på helsenorge.no finner du oversikt Se oversikt over fastlegekontorene i Lillestrøm kommune . På nett. Hvis legen din tilbyr digitale tjenester via helsenorge.no, kan du logge inn på siden og bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon eller kontakte legekontoret og stille ikke-medisinske spørsmål. Kontakt fastlegen din. Bytte fastlege. Du kan både finne og bytte.

Åtte måneder etter hun døde, sto den avdøde legen fortsatt på oversikten over ledige fastleger. Ingen etater har oversikt over hvor mange avdøde fastleger som står på nettsidene En fastlege ved Legekontoret på Tjøme er smittet av koronavirus. Over 70 pasienter er satt i karantene. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider

Oversikt over legekontor i Molde. Ved behov for lege etter legesenterenes åpningstider kontakt legevakten på 116 117 Finn din fastlege eller bytt din fastlege her. Les mer om fastlegeordningen på Helsenorge Sjømannsleger Enhver som har sitt arbeid om bord på norsk skip (NOR/NIS) eller flyttbar innretning i sertifikatpliktig stilling må gjennomføre en helseundersøkelse hos en godkjent sjømannslege Fastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder og etter kjønn Publisert 13. juni 2019; 2018; Fastlege Legevakt; Andel med en eller flere konsultasjoner. Prosent Gjennomsnittlig antall per person Andel med en eller flere konsultasjoner. Prosent Gjennomsnittlig antall per person; Alle aldre: 70: 2,7: 17: 0,24: 0-5 år.

Fastleger i Tysvæ

 1. Fastlegeregisteret viser at det er nok plasser til alle i avisen Agders dekningsområde. Det er likevel mange som står på venteliste for å bytte fastlege
 2. For å kunne bytte fastlege, må du være over 16 år. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor. Du får dessuten et ekstra fastlegebytte dersom fastlegen din flytter eller.
 3. Informasjon om hva Helsenorge er samt oversikt over kommende lanseringer for ny funksjonalitet. For deg som innbygger Ser du etter kjernejournalen din, e-resept eller skal du bytte fastlege? På helsenorge.no finner du selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger

E-resept og mine resepter - helsenorge

Ved akutt sykdom kan legetime bestilles på telefon 22606200 tastevalg 1, samme dag. Ønsker du fastlege på Magnat Center kan du bytte fastlege via helsenorge.no. Her finner du også annen nyttig informasjon om fastlegeordningen Fastlege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer (gynekolog) Les mer. Søsterhjemmet Medisinske Senter Gamlevegen 19, 3922 Porsgrunn, Norge. 35 56 48 00. Developed by Aplia - Powered by eZ Publish-. fullstendig oversikt. (F.eks takst 7, 101, 102, 110 ++) E-konsultasjonstakstene har også fått et påslag på 10,- som skal kompensere for merkostnad ved elektroniske betalingsløsninger, slik at pasienten kan gjøre opp og ha et alternativ til bruk av faktura Fastlege Her finner du informasjon som er for fastleger i Sør-Trøndelag. Telefonlister og St. Olav overordnet Oversikt tjenesteadresser for henvisninger og e-meldinger St. Olavs hospital (PDF-fil) Oversikt over avdelinger ved St. Olavs hospital Samhandlingsrutiner mellom fastleger og St. Olavs hospita

Behandlere - helsenorge

Fysioterapeuter med avtale Oversikt over privatpraktisertende fysioterapeuter som har offentlig avtale med Oslo kommune. Bytte fastlege. Via internett kan man bytte fastlege 2 ganger i løpet av et kalenderår. Frogner bydel - vår bydels hjemmesider med oversikt over lokale helsetjeneste Fastleger frykter kollaps: Legekontor kan spre coronasmitten. De er førstelinjen i helsevesenet, men mange fastleger har ikke annet enn plasthansker til å beskytte seg mot virus og står i fare. Lillehammer kommune har ansvar for at alle som er bosatt i kommunen har en fastlege. Fastlegeordningen er regulert i egen forskrift. Fastlegene kan være privatpraktiserende leger med avtale med kommunen, eller fast tilsatt i kommunen. Lillehammer kommune har 31 fastleger, fordelt på 6 legekontor. Informasjon om det enkelte legekontor finner du nedenfor. Yttterligere informasjon om.

Når du har funnet en kommune, får du opp alle fastlegene i alfabetisk rekkefølge. Hvis du heller vil sortere på legekontorene i kommunen du har valgt - og det er litt for å få oversikt - trykker du på fastlegekontor og så ser du legene som jobber på kontoret. Den neste kolonnen der viser om det er ledig fastlege eller ikke Ser du etter kjernejournalen din, e-resept eller skal du bytte fastlege? helsenorge.no. Forside > Kodeverk. Kodeverk. Helsefaglige kodeverk er utgangspunktet for bedre helsedata. Kodene gjør at vi kan følge med på befolkningens helse, oppdage og endre sykdomsmønstre og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten Hva er fastlege. Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen. Du må betale egenandel ved legebesøk. Hvem har rett på fastlege. Alle innbyggere som i folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, og som har et fødsels- og personnummer, har rett til en navngitt fastlege Bytte fastlege. Du kan bytte fastlege på helsenorge.no. Bytte fastlege . Fastlegetelefonen: 810 59 500. Nummeret gjelder for hele landet, og du kan bruke det hvis du vil bytte fastlege eller finne ut hvem som er din fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til legen du ønsker

Infertilitetsbehandling av menn med azoospermi

Ser du etter kjernejournalen din, e-resept eller skal du bytte fastlege? helsenorge.no. Forside > Standarder > Pasientliste [oversikt over fastlegens listeinnbyggere] Pasientliste [oversikt over fastlegens listeinnbyggere] Løsning som beskriver en type melding som kan benyttes til å forespørre og overføre innbyggerlister fra Helfo til. Anne jobber som fastlege i SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Anne har tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus Ullevål, som fastlege i Østfold og ved Helsestasjon for ungdom i Oslo I dag får de fleste e-resept (elektronisk resept) når legen skriver ut medisiner. Disse kan benyttes på alle norske apotek. For fullstendig oversikt over aktive resepter, legemidler du har fått utlevert og antall utleveringer som eventuelt gjenstår, kan du logge inn på Min helse eller mineresepter.no. Har du barn har du også mulighet til å se deres resepter (frem til fylte 16 år) Fastlege Odd Bøyesen på Markveien legesenter i Oslo har 43 års erfaring som lege. - Vi fastleger har fått flere og flere oppgaver. Mye tid går med til møter, dokumentasjon og attester

Fastlege. Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. I Tvedestrand er det 7 leger fordelt på 2 legekontor. Oversikt over legekontorene i Tvedestrand Tjenna legekontor. Søsterdalen, 4900 TVEDESTRAND Telefon: 37 19 67 77 Tjenna Legekontor er åpent hver dag fra kl. 0800 til 1500 På HelseNorge.no kan du blant annet bestille legetime, resepter, sende melding til- og få svar fra fastlege/legesenter, bytte fastlege, se oversikt over epikriser fra spesialhelsetjenesten og se oversikt over dine faste resepter. Du trenger et mobilnummer og en epost- adresse for å kunne bruke tjenesten, og pålogging skjer via BankID Her kan du logga deg inn og finna fastlegen din, byta fastlege, samt melda deg inn eller ut av ordninga. I oversikten til helsenorge.no vert det ikkje skilt mellom legar som er i arbeid og legar som er i permisjon. Detaljert og fullstendig oversikt over faste legar og vikarar i Sogndal finn du på Leikanger legesenter og Sogndal legesenter si nettsid

PPT - Oversikt Faginndeling Sykdomsgrupper Akutt/kroniskLaboratoriediagnostikk - Vestre Viken

Om bytte av fastlege - helsenorge

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger : Odontologi (tannlege)4 utdanninger ved 3 skoler; Opptakskrav For å søke opptak til mastergraden i odontologi må du ha studiekompetanse og en realfagskombinasjon. (Kravkode MEROD Oversikt over fastleger i Stjørdal, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år I Løten er det to legesentre; Løten legesenter og Bristol legesenter. Her finner du litt informasjon om begge. Kommuneoverlege for Løten er Yvonne Hagerup Minsaas. Hun er tilknyttet den felles interkommunale samfunnsmedisinsk enhet . Nasjonalt legevaktnummer: Tlf. 116 117 Løten Legesenter Tlf Fastlege. Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Finn eller bytt din fastlege. På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter og du kan velge fastlege eller bytte fastlege. Oversikt over fastleger. Les mer om fastlege (hvem er din/bytte) Har du behov for rask hjelp og fastlegen din ikke er tilgjengelig, blir du tilbudt time hos en annen lege ved fastlegekontoret ditt. 116 117 hele døgnet for dem som ikke har fastlege her, og som trenger å få vite hvilket legekontor som har daglegevakt

Hva er kjernejournal? - Drop-In legene

Bytte fastlege. Alle som er bosatt i en kommunen har rett til å stå på liste hos en fastlege. Som bosatt regnes den som er registrert i folkeregisteret. Asylsøkere og deres familiemedlemmer har rett til å stå på liste når de er medlem av folketrygden. Pasienten velger selv fastlege og bytte lege hvis det er ledig plass på fastlegelisten Ønsker du å bytte fastlege kan du gjøre dette på helsenorge.no. Her finner du oversikt over fastlegene i Færder kommune. Bellevue Helsesenter. Ørsnesalleen 37, 3120 Nøtterøy Telefon: 33 30 44 90. Kirkebygden Legekontor. Korsholmveien 7, 3145 Tjøme Telefon: 33 30 38 50. Legekontoret på Tjøme. Røed, 3145 Tjøme Telefon: 33 39 01 37. Fastlege for barn under 16 år Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg. Bytte fastlege - Min fastlege. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår

Om oss i Idrettsparken barnehage - Sørum kommune

Video: Bytte fastlege - tjenester

Pasientrepresentant på Helsedirs workshop om e-konsultasjon hos fastlege 16. oktober 2018, Gardermoen: «Videokonsultasjon vil gjøre min hverdag enklere.» Bjarte Sørensen, spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Hjelmeland legekontor i Hjelmeland kommune: «Jeg har spart samfunnet for betydelige kostnader og gitt raskere hjelp til pasiente Vil du bytte fastlege? Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Oversikt over fastleger i Malvik, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du her. Bytte av fastlege gjøres via helsenorge.no Fastlege. Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin. Se oversikt over legekontor i Gjesdal kommune på fastleger.no . Du finner informasjon om hvordan du finner eller bytter fastlege på helsenorge.n navnet på din/barnets fastlege; oversikt over faste medisiner du/barnet tar; om du/barnet har frikort; evt. andre relevante papirer som angår din/barnets helse; Lege er til stede ved legevakten fra kl. 16.00 på ettermiddagen til kl. 08.00 neste dag. I helger og ved høytider er lege til stede hele døgnet. Du bør ha følgende i huset ved. Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona. 04.11.2020 11.35 Du er her: Forsiden; Innbyggerhjelpen; Helse og velferd; Lege og tannlege; Legevakt og fastlege; Legevakt og fastlege Fastlege; Legevakta Drammensregionen; Tønsbergregionens Legevakt; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar

Kontakt fastlegen på nett - Kom i gang - helsenorge

Samtidig har administrasjonen full oversikt over alle bytter, og hvis ønskelig kan alle vaktbytter måtte godkjennes av administrator. Legevakt.no ble først tatt i bruk ved Kristiansand Legevakt i 2002, og har siden da spredd seg til legevakter over hele Norge. Tilbakemeldingene fra legevaktene har vært meget positive Oversikt over helsepersonell. I denne artikkelen omtales hvem som faller inn under begrepet helsepersonell, hvem som tildeler autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger, hvilken informasjon som finnes i Helsepersonellregisteret

 • Dørterskel coop.
 • Ferienwohnung, monteurwohnung, gästewohnung heidenheim an der brenz.
 • Call of duty ww2 error 103295.
 • Mündliche prüfung b2 telc diskussion.
 • Minikran sertifikat.
 • P piller katt alder.
 • Arsvågen haugesund.
 • Taco tilbehør kryssord.
 • Swebus kundtjänst.
 • Malmö chippendales.
 • I urskogen moment.
 • Kylling grillkrydder.
 • Jobb etter bachelor i økonomi og administrasjon.
 • Stasjonær pc pakke.
 • Hodepine første trimester.
 • Hva er peddig.
 • Røykeforbud i bil.
 • Basketball wikipedia.
 • Alicante airport terminal n.
 • Wetter schwedt 7 tage.
 • Mest spilte sanger på spotify.
 • Kleftiko i papir.
 • Zumba bad segeberg.
 • Pakke for mc tur.
 • Scottish accent.
 • Lejebolig asnæs.
 • Bläschen mund kleinkind fieber.
 • Skiferie i alpene.
 • Nike vapor max.
 • Debitert.
 • Rechtsanwalt rainer haas und kollegen baden baden telefonnummer.
 • Vädret i gran canaria.
 • Youtube eventyr for barn.
 • Dasdie brettl erfurt programm.
 • Glimmerscheibe koenic.
 • How to import a csv file into excel.
 • Sternzeichen fische aktuell.
 • Tsg söflingen fitness.
 • Camping sotra.
 • Dråpen vinbar meny.
 • New super mario bros 2.