Home

Inderøy kommunestyre

I kommunestyreperioden 2019 - 2023 er seks partier representert i Inderøy kommunestyre. Disse er: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne. Gruppeledere i kommunestyret Organisasjonsnummer: 997 391 853. Kontonummer: 4202.37.15338. For ansatt Politiske møter starter kl. 09.00. Møter i kommunestyret holdes fortrinnsvis i AKSET Kultur- og skolesamfunn, øvrige politiske møter holdes på Inderøy Rådhus. Utvalg jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kommunestyret 30 (tema) 24 11 (kl

Partiene og partigruppene i kommunestyret - Inderøy kommun

Hjem - Inderøy kommun

Om Inderøyprofilen . Bakgrunnen for dette prosjektet «Inderøyprofilen. Best - i lag» er det arbeidet som ble gjennomført i programmet «Inderøy 2020», et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre høsten 2009 Et kommunestyre i Frankrike kalles Conseil municipal og velges ved direkte valg. Moldova. Det øverste kommunale organ i Moldova kalles Consiliul municipal. Storbritannia. I engelsktalende land kalles det kommunale hovedorgan ofte city councils eller town councils. Sverig Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Fakturaadresse på mail faktura.steinkjer@inderoy.kommune.no . SERVICETORGET Kontakt: 74 16 90 00 / info@steinkjer.kommune.no Sakspost sendes: postmottak@steinkjer.kommune.no . VAKTTELEFONER: Legevakt 116117 Veg/vann/avløp Telefon: 905 85 352 (utenom ordinær arbeidstid Inderøy kommunestyre har vedtatt planen for ny E6 i Inderøy kommune. I de øvrige kommunene er planen fortsatt under behandling. Statens vegvesen sitt oversendte forslag til kommunedelplanen med alle tilhørende dokumenter, kan lastes ned fra denne siden Vedtatt i Inderøy kommunestyre 29.04.16. Revidert i Formannskapet 30.01.19 . 2 Inderøy kommunestyret støtter Nord- Trøndelag sin uttalelse med landbruk sin betydning som næringsvei i kommunen og at kommunen bør i større grad drøfter utviklingstrekk og utfordringer

Møteplan 2020 - Inderøy kommun

 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Oversikt valglister pr. kommune Her finner du en oversikt over hvem som stiller liste i hver enkelt kommune i landet. Nr. Kommunenavn Listenavn 1622 Agdenes Det norske Arbeiderparti Senterpartiet Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Felleslista for bygdeutvikling Tverrpolitisk list
 2. 120 av Norges kommuneordførere er kvinner. Dette utgjør 28 prosent og er en økning på 6 prosentpoeng fra valget i 2011. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest ordførere. Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning på 1 prosentpoeng
 3. Inderøy kommunestyre består av 31 representanter. § 2. Forberedelse av saker for kommunestyret Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for kommunestyret, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindend

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester. Marianne Borgen (SV) er or.. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Rom 68-69 Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Temamøte: Tema: Samhandlingsreformen § Innledning ved ordfører Ole Tronsta Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Bergen Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret 33 Cecilie Vedeler 1971 34 Paul Jone Særvold 1958 35 Aagot Monsen 1952 36 Daniel Hagebø 1988 37 Øydis Rydland Ziem 1952 38 Dag E. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Fylkestingsvalget 2015 i Nord-Trøndelag Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling Valglistens navn: Demokratene i Norge Status: Godkjent av valgstyret 1 Egon Sverkmo 1958 Namsskogan 2 Bjørn-Tore Sandnes 1967 Steinkjer 3 Tove Løken 1971 Namsskogan 4 Judit Løkken 1959 Inderøy

Inderøy KommuneT

Kommunestyrevalg: Inderøy Velg ny kommune eller hele landet: Hele landet Alstahaug Alta Alvdal Alver Andøy Aremark Arendal Asker Askvoll Askøy Aukra Aure Aurland Aurskog-Høland Austevoll Austrheim Averøy Balsfjord Bamble Bardu Beiarn Bergen Berlevåg Bindal Birkenes Bjerkreim Bjørnafjorden Bodø Bokn Bremanger Brønnøy Bygland Bykle Båtsfjord Bærum Bø (Nordl. Inderøy kommunestyre mente de ikke hadde behov for folkeavstemning. Juni 2010: I ett og samme møte vedtok Mosvik kommunestyre både å flytte ungdomstrinnet til Inderøy, og å starte prosessen som i løpet av to år skulle føre til en kommunesammenslåing Fastsatt av Malvik kommunestyre 27. mars 2006, Selbu kommunestyre 18. september 2006, Meråker kommunestyre 28. august 2006, Stjørdal kommunestyre 21. september 2006, Frosta kommunestyre 20. juni 2006, Levanger kommunestyre 10. mai 2006, Verdal kommunestyre 2. oktober 2006, Inderøy kommunestyre 20. mars 2006, Mosvik kommunestyre 16. mars 2006 og Leksvik kommunestyre 31. oktober 2006 med. Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommunestyre 21. november 2007, Verdal kommunestyre 19. november 2007, Inderøy kommunestyre 12. desember 2007 og Steinkjer kommunestyre 12. desember 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1

Fastsatt av Malvik kommunestyre 27. mars 2006, Selbu kommunestyre 18. september 2006, Meråker kommunestyre 28. august 2006, Stjørdal kommunestyre 21. september 2006, Frosta kommunestyre 20. juni 2006, Levanger kommunestyre 10. mai 2006, Verdal kommunestyre 2. oktober 2006 (med unntak av § 2-2 fritidsrenovasjon), Inderøy kommunestyre 20. mars 2006, Mosvik kommunestyre 16. mars 2006, Leksvik. Hjemmel: Fastsatt av Inderøy kommunestyre 19. juni 2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1e

Inderøy kommune - administrativ organisering - Inderøy kommun

Interpellasjon fra Ragnar Ørdal, Sp, om status for arbeidet med ladestasjon for el-bilder i Inderøy 00:16:08 Kommunestyre 12. oktober. 12. oktober 2020 kl. 08:50 Inderøy kommunestyret (Kommunehuset) Antall saker: 19. Del hele Del sak Del. Sak: - - Velkommen og. Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskart Hopp til kontaktinformasjon. Bakgrunn. Hjem; Inderøy; Mosvik; Utredning; Intensjonspla Men det er altså ikke lokale aktører i Inderøy helt enige i. Både politikere og andre med næringsinteresser i området tror dette vil by på store problemer for utviklingen. - Det var et stort flertall i Inderøy kommunestyre som sa nei til verneplanen i sin tid, og vi har trodd at dette var skrinlagt slik det er blitt kommunisert ut fra ett av regjeringspartiene (Inderøy og Mosvik kommuner hadde på grunn av kommunesammenslåing valg til felles kommunestyre. Sammenlikningene er med sammenslåtte tall fra valget i 2007.) Tidligere varaordfører i den gamle Inderøy kommune, Ida Stuberg (Sp), blei ordfører i den sammenslåtte kommunen med støtte fra KrF, H og V

Inderøy - Wikipedi

Inderøy gamle kommune 1837-1965 Side 1 Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknader Fra 01.10.1961 for Inderøy nye kommunestyre, dvs. Etter kommunesammenslutn. Bl.a «Vandringsbog for Bygdevægteren» 1884-86 Hefte: brev fra Aa. O. Verdal 1908-58 Møtebok, div. Skriv, Hjemmelsdokument Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall, etter år og grupper av stemmeberettigede Publisert 13. april 2015; 2003 2007 2011 2015; 1 Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige Stortingsvalg.: 2 Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige lokalvalg.: 3 Personer med to utenlandsfødte foreldr De 17 som skal utgjøre Tydals nye kommunestyre er klar. Det består av sju kvinner og ti menn, og både «gammelordfører» Ole Bjarne Østby og «gammelrådmann» Gunnbjørn Berggård får plass Normale møtetidspunkt, onsdager: DU kl. 13, PU kl. 13, Formannskap kl. 13, Kommunestyre kl. 17, se hvert enkelt møte. Møtene er åpne for alle, jfr

Temamøte Barneløftet i Inderøy kommunestyre - K

Bystyre er kommunestyret i en bykommune. Etter 1992 er skillet mellom bykommuner og herredskommuner opphevet, men betegnelsen 'bystyre' brukes fortsatt om kommunestyret i byene. Inderøy kommunestyre Sak 63/06 24.10.2006 Frosta kommunestyre PS 75/06 24.10.2006 Levanger kommunestyre PS 62/06 18.10.2006 Verdal kommunestyre PS 106/06 30.10.2006 Avtalen bygger på loven om interkommunale selskap(LOV 1999-01-29 nr 06). Jfr § 4 i denne loven skal endringer som gjelder bl.a. angivelse av deltagere, antal Kommunestyre Formannskap Ordfører Kontrollutvalg Driftsutvalg Kommunalsjef helse og velferd Kommunale AS og foretak . Innherred renovasjon IKS Annet . interkommunalt . samarbeid. (Inderøy) Eldreråd Råd for personer med funksjons - nedsettelse Ungdomsråd Medvirkningsorganer. Plan- og utviklingsutvalg Økonomi-seksjon HR-/personal-seksjo

Kommunestyre 19.12.2019: 1.Kommunestyret. tar . rapporten til orientering 2.Kommunestyret. ber. kommunedirektøren sørge for at saksbehandlingsreglene gjennomgås i tråd med revisjonen sine funn og anbefalinger. PS 33/19 Interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste mellom Inderøy og Steinkjer- godkjenning av vertskommuneavtale Behandling. Aud Karin Holmern fra Inderøy i Nord-Trøndelag har det siste året hilst på absolutt alle hun møter, også vilt fremmede. Nå har også et samlet kommunestyre gjort det samme

Inderøy kommunestyre fattet i møte 19.09.16, sak 65/16, følgende vedtak: «Inderøy kommune fastsetter utkast til Planprogram med de endringene Statens vegvesen har foreslått. Inderøy kommune forutsetter at planprogrammet blir gjennomført med en snarlig oppstar Inger Lise Gjørv, norsk politiker (A), cand.mag. Kulturkonsulent i Nord-Trøndelag fylke 1976-81. Medlem av Inderøy kommunestyre 1975-79. Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag 1977-93, varapresident i Stortinget 1988-91, odelstingspresident 1991-93. Fylkesmann i Nord-Trøndelag 1991-2008, tiltrådte 1993. Utg. Ord mot våpen (red., 1983) Verran kommunestyre Inderøy kommunestyre Osen kommunestyre Lierne kommunestyre Røyrvik kommunestyre 1. Selskapsform Sak 30/14 Sak 18/14 Sak 65/13 Sak 40/13 Sak 55/13 Selskapet er et interkommunalt selskap organisert etter Lov av 29.01.99 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven). 2 PS 40/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy. Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.06.2010 - video. Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK Inderøy kommunestyre vedtok i dag med 16 mot 15 stemmer å gå inn for at det bygges nytt oppvekstsenter vest i Inderøy. Inderøyningen. 14. mars 2019 · Nei til oppvekstsenter vest får konsekvense

Inderøyprofile

Innherred Innkjøp ble etablert 01.01.2019 og er et felles innkjøpssamarbeid mellom Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Levanger og Verdal kommune. I mai ble felles innkjøpspolitikk vedtatt for alle kommunene, i Verdal 27. mai i PS 40/19 Hun mener kommunesammenslåingen med Inderøy har vært positiv, selv om hun personlig har mistet all catering hun tidligere hadde da kommunestyre og administrasjon hadde sine møter i det nå. Siste målinger. Sentio for Nettavisen / Amedia (hele landet, stortingsvalg) 16. september 2020 Norstat for Adresseavisen / NRK (Nord-Trøndelag, stortingsvalg) 15. september 2020 Norstat for Adresseavisen / NRK (Sør-Trøndelag, stortingsvalg) 15. september 2020 Sentio for Gudbrandsdølen Dagningen (Oppland, stortingsvalg) 13. september 2020 Sentio for Hamar Arbeiderblad (Hedmark. Kommunestyre Norge - utdanning, hjemmesykepleie, helse, barnehager, skole, hjemmetjenesten, barnehageplass, barneskole, barnehage, rådmann, brannvesen.

Kommunestyre - Wikipedi

Inderøy sett mot kirka og tettstedet Straumen. I forgunnen Sund folkehøgskole Inderøy er en kommune i Trøndelag som ligger nord i Trondheimsfjorden. Ny!!: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 og Inderøy · Se mer » Iveland. Siri Johannessen Iveland er en kommune i Aust-Agder. Ny!!: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 og Iveland. Varaordfører Inderøy kommunestyre 1983-1987, ordfører 1990-1991, 1991-1995, medlem 1997-1999 (permisjon høsten 1995 og 1996) Offentlige verv. Lekdommer Herredsretten, Inderøy 1987-1991 Ordfører Representantskapet for Innherred renovasjonsselskap 1990-199

Politikk - Steinkjer kommun

Inderøy kommunestyre vedtok i dag med 16 mot 15 stemmer å gå inn for at det bygges nytt oppvekstsenter vest i Inderøy. Inderøyningen. March 14, 2019 · Nei til oppvekstsenter vest får konsekvense

Kommunedelplan med konsekvensutredning Statens vegvese

PS 11 1/15 Godkjenning av møteprotokoll video. Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015. BEHANDLING: Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: «Protokoll fra møte 30. november 2015 godkjennes». Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Protokoll fra møte 30. november 2015 godkjennes.. PS 11 2/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vide 3. oktober 2019 kl. 18:50 Inderøy kommunestyret (Kommunehuset) Antall saker: 14. Del hele Del sak Del. Sak: - - Underholdning - Velkommen ved Ordfører Kommunestyre 3. september - temamøte med KLP. torsdag 3. september 2020, 17:50 - Kommunehuset. 3 Saker 0 Talere. Del Inderøy kommunestyre vedtok i dag med 16 mot 15 stemmer å gå inn for at det bygges nytt oppvekstsenter vest i Inderøy. torsdag 14.03 2019. 15:23 Kommer til å etablere friskole. Dersom flertallet i kommunestyret sier nei til oppvekstsenter vest for Straumen, etableres det friskole

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og

Inderøy IL - Søknad om forskuttering av spillemidler - Klubbhus Kommunestyre 12. oktober. mandag 12. oktober 2020, 08:50 - Kommunehuset. 19 Saker 0 Talere. Del. Inderøy kommunestyret 01:35:19 Kommunestyre 3. september - temamøte med KLP. torsdag 3. september. Steinkjer og Inderøy kommune - interkommunal avtale om finansiering og drift av regionale idrettsanlegg Kommunestyre 24. august. mandag 24. august 2020, 08:55 - Kommunehuset. 12 Saker 0 Talere. Del. Inderøy kommunestyret 05:35:20 Kommunestyremøte. fredag 19. juni 2020.

Kunngjøringer - Inderøy kommuneRevidering av kommuneplanens samfunnsdel 2016- 2025Ombygging av Mosvik skole - Inderøy kommuneHvordan skape et livskraftig og attraktivt Inderøy

Skarnsundet i Trondheimsfjorden skal vernes, har regjeringen bestemt. - Vi er fryktelig skuffet, svarer Sp-ordfører Ida Stuberg. - Det var et stort flertall i Inderøy kommunestyre som sa nei til verneplanen i sin tid, og vi har trodd at dette var skrinlagt slik det er blitt kommunisert ut fra ett av regjeringspartiene Inderøy kommune dekker 365 km² og har 6816 (1. januar 2020) innbyggere. Kommunen består av tre naturgeografiske enheter: halvøya Inderøya mellom Beitstadfjorden og Børgin (Borgenfjorden), halvøya Mosvik på Fosenhalvøya vest for Skarnsundet og området på sørøstsiden av Borgenfjorden langs og øst for E6, som dels tilsvarer gamle Røra kommune 12758: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K) 201 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. Til toppen. 01182: Kommunestyrevalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) 1979 - 2019. Velg tabell. Velg variabler. Vis resultat. Informasjon om tabell. Om statistikken. Sist endret 16.01.2020.

 • Krigshelter i norge 2 verdenskrig.
 • Morph gif.
 • T test variabler.
 • Mario party 4 download.
 • Fjerne maling fra klær.
 • Adidas klær barn.
 • Drink med hvitvin.
 • Kurztrip mit kind wohin.
 • Montering oppvaskmaskin kvik.
 • Fora form kvart.
 • Hvor mange sitter i fengsel i verden.
 • Norge i afghanistan nrk.
 • Demokrati mellomkrigstiden.
 • Kündigung versicherung nach schaden vorlage.
 • Eisenkraut tee kaufen.
 • Mtb kösseine.
 • Pondus liverpool.
 • Jaguar xe innenraum.
 • Ansatte ikea leangen.
 • Nh24 schwalmstadt.
 • Polizeidienststellen hamburg.
 • Kriminalpolizeidirektion friedrichshafen friedrichshafen.
 • Mündliche prüfung b2 telc diskussion.
 • Hva betyr wc.
 • Wochenmarkt aschaffenburg stände.
 • Kronisk urticaria behandling.
 • The punisher marvel.
 • Slette sanger tidal.
 • Teorikurs bil oslo.
 • Frisklufttilførsel.
 • Chemnitz parkhaus rosenhof.
 • Kvalitetssikringssystem sykepleie.
 • Gjøre tam kryssord.
 • Myli schlucht.
 • Cut out medizin.
 • How to get snapchat points.
 • Retvinklet trekant areal.
 • Lange gasse 39 graz.
 • Sarpsborg kirke.
 • Helsingborg helsingør tider.
 • Strikket bunadsveske.