Home

Konservator lønn

Som konservator spesialiserer du deg hovedsakelig innenfor ett fagfelt. Noen eksempler på slike spesialiseringer er maleri-, papir-, tekstil-, møbel-, arkeologisk-, og bygningskonservering. Gjennom studiet opparbeider du deg kunnskap om hvordan de vanligste skadene på en gjenstand blir analysert, dokumentert og behandlet Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Vår lønnsstatistikk. Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer Konservator. 5. Stilling -1983. 1984-89. 1990-95. 1996-2001 2002-07 2008-Antikvar. 510 000. 536 667. 479 600 Arkeolog. 602 000 513 650. 526 741 496 574. 453 231 Arkivar. 585 000 469 000. 445 620 448 635. Daglig leder/etatsjef/direktør 685 000. 655 000 612 500. Fagkonsulent 431 500. 443 500 425 600. Konservator 523 500. 510 900 515 000

Rett på tråden av Birte Sandvik (Innbundet) | Hobbyklubben

Her har vi benyttet brutto lønn før overtid, andre tillegg, feriepenger og skatt. Vi har benyttet 37,5 timers arbeidsuke, 260 dager i året, 52 uker i året og 1950 timer i året. Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region Lønn (dette må du vite) Lønn (dette må du vite) For mange kommer den store omleggingen i regnskapsrutinene den dagen de ansetter noen. Regelverket i forbindelse med ansettelser og utbetaling av lønn er omfattende. Mange velger nå å sette regnskapet ut til en regnskapsfører, eventuelt å la regnskapsfører ta seg av lønnskjøringen

Konservator utdanning

Sjekk lønna med Dinsides Lønnskalkulator Hvor mye tjener jeg i timen? Hvor mye tjener jeg i sekundet? Eller hva er månedslønna mi? Legg inn én verdi i vår kalkulator - og så regner vi ut resten for deg. HELT NED TIL SEKUNDET: Dinsides Lønnskalkulator gir deg all den informasjonen du trenger Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Vernepleier. Heltid. Alle sektorer : 11 440 personer . 8 551 personer . 2 889 personer . Ca 281 kr . Ca 279 kr . Ca 288 kr . 45 520 kr . 45 170 kr . 46 690 kr . 546 240 kr . 542 040 kr . 560 280 kr. Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte

8103 KONSERVATOR 5 8451 LEDER KAP. 5 5 8527 LEGE 5 8293 MASKINIST 5 Personlig ordning, se HTA 8392 PREST 5 8470 PSYKOLOG 5 8564 RADIOGRAF 5 8530 RÅDGIVER 5 8112 SPESIALBIBLIOTEKAR 5 8301 TANNLEGE 5 8711 UTDANNINGSSTILL. M.M. 5 8533 VETERINÆR 5 Andre stillingskoder som også rapporteres til PAI 7706 AVTALELEGE Med basistilskudd i fastlegeordnin En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon Konservator . 8527. Lege . 8392. Prest . 8470. Psykolog . 8564. Radiograf . 8530. Rådgiver . Pedagogisk-psykologisk rådgiver. Merknad: Etter 1.5.2008 forutsettes som hovedregel at arbeidstaker har høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal. FFT sidene oppdateres ved Høgskolen i Bergen av Ove Kvammen,E-mail:Ove.Kvammen@hib.noOve.Kvammen@hib.n

Årets Bakeri også i 2020. BKLF oppfordrer bedriftskollegaer i bransjen til å tenke på kandidater til Årets Bakeri 2020. Fra 1 januar til 15 februar 2020 vil det være mulig å sende forslag på en bakeribedrift som du mener fortjener prisen for ÅRETS BAKERI 202 8103 konservator 5 8112 spesialbibliotekar 5 8209 jordmor 5 8293 maskinist 5 personlig ordning, se hta 8301 tannlege 5 8392 prest 5 8451 leder kap. 5 5 8470 psykolog 5 8527 lege 5 8530 rÅdgiver 5 8533 veterinÆr 5 8535 arkitekt 5 9582 tillitsvalgt (lØnnet) lønn regulert i hta Fastsettelse av lønn. Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn. Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn.

Hva gjør en konservator og arkivar Konservatorer og arkivarer kartlegger, samler inn og bedømmer kulturgjenstander og innholdet i arkiver av historisk, kulturell og kunstnerlig interesse. Dessuten har de ansvaret for sikkerhet og oppbevaring av slike gjenstander/arkiver Lønn: Dette er de dårligst betalte yrkene Disse 25 yrkene gir lavest lønn. Sjekk hvor mye du får i feriepenger Feriepengene blir beregnet ut ifra hvor mye du tjente i fjor. Kvinner tjener i snitt 13 prosent mindre enn menn Når norske menn har tjent 100 kroner, har kvinner i snitt fått 86 kroner og 60 øre Tittel Stillingskode Årsverk Gj.lønn Økning Kapittel 5 Advokat 8001 168 783 600 3,9 % Arkitekt 8535 348 624 960 3,5 % Ingeniør 8084 4 108 575 028 2,9 % Jordmor 8209 375 549 780 3,2 % Konservator 8103 73 572 760 1,8 Har du minimum to års variert museumspraksis, og tilstrekkelig med vitenskapelige artikler, kan du søke om autorisasjon som konservator NMF eller førstekonservator NMF. Ny søknadsfrist: 15. september 2020. Les mer om autoriasjon og finn søknadskjema her

Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE Tittel Stillingskode Årsverk Gj.lønn Økning Kapittel 5 Advokat 8001 160 754 164 1,9 % Arkitekt 8535 356 604 092 1,3 % Ingeniør 8084 4047 558 972 2,3 % Jordmor 8209 335 532 488 2,7 % Konservator 8103 69 562 392 3,4 Fylkeskommunen har finansieringsansvar for alle lærekontrakter, opplæringskontrakter og kontrakter om fagbrev på jobb. Midlene inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunen. Fylkeskommunen der lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb er bosatt skal betale tilskudd for opplæring til lærebedriften etter retningslinjer og satser fastsatt av. Autorisasjon som konservator NMF og førstekonservator NMF . Søknadsfrister: 1. februar og 15. september . Søknadsskjema (oppdatert august 2015) Søknadskjemaet sendes i elektronisk form til Generalsekretær Liv Ramskjær. Retningslinjer for autorisasjonsordninga (revidert 1.januar 2006).. NB

Konservator, Konserveringstekniker Det gælder alt fra fotos, malerier, bøger, tøj og glas til skulpturer m.m. Hvad man arbejder med, afhænger af ens speciale. Konserveringsarbejde tager ofte lang tid og kræver tålmodighed Visma Lønn kommer med 100+ lønnsarter. Disse lønnsartene dekker behovet til 99% av våre kunder. Men det er fult mulig å lage egne lønnsarter. I den sammenheng er det behov for å ha kunskap og forståelse for hvilke felt som er viktig eller ikke. Og hva feltet brukes til. Felt Kopier, nummer, nav.. Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det i utgangspunktet ikke er mulig å redusere arbeidstakernes lønn uten samtykke fra hver enkelt. - Det er viktig å være klar over at lønn er et avtalefestet gode og at arbeidstaker ikke er forpliktet til å godta en reduksjon i den avtalte lønnen, sier Gauslaa

Fagkunnskap. Service. Kvalitet. Fast forhåndspris. Utbedring av alle typer skader. Vi tar alle oppdrag Lønnen er det viktigste Nordmenns viktigste krav for en fremtidig jobb er høyere lønn, fulgt av muligheter for faglig utvikling og større utfordringer. Slik forhandler du om lønn i jobbintervjuet Forhandlingene om lønn er en prosess som potensielt kan koste deg mange penger Fagforbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. I tillegg organiserer vi selvstendig næringsdrivende og frilansere. Lærlinger, skoleelever og studenter er også; velkomne som medlemmer lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Lønn etter avtale. Søknad med CV og publikasjonsliste sendes innen 5. juni til: post@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøya 17, 4610 Kristiansand. For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt direktør John Olsen på tlf. 930 07 567 SKMU Sørlandets Kunstmuseum er strukturert som en stiftelse, med et styre og et representantskap, i tillegg til ansatte ved museet. Her er våre ansatte

lønn Faste og var. till. Var. over-tid Grunn-lønns-vekst 2018-2019 Vekst i-måneds-fortjeneste 2018-2019 Relativ grunn-lønn KLINISK VERNEPLEIER 7713 3 3 3 . . . . . . KOMMUNALSJEF 9440 829 712 705 77.026 976 142 4,1% 4,1% 166% KONSERVATOR 8103 32 32 31 53.890 289 0 2,3% 2,2% 115% KONSULENT 6559 4.123 3.831 3.512 43.514 563 781 3,6% 3,7% 94 Anno - Museene i Hedmark er et av landets største museer, med små og store museer over hele Hedmark - fra lokale bygdetun til museer av nasjonal og internasjonal betydning. Våre 23 besøkssteder favner et bredt spekter av kultur- og naturhistorie Tittel Stillingskode Årsverk Gj.lønn Kapittel 5 Advokat 8001 171 832 400 Arkitekt 8535 330 670 000 Ingeniør 8084 4 123 611 400 Jordmor 8209 450 593 000 Konservator 8103 76 610 900 Leder kapittel 5 8451 2 264 674 300 Lege 8527 1 604 895 60 Fullfør videregående opplæring - nytt tilbud til deg som er permittert eller arbeidsledig. Du som er permittert eller arbeidsledige får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse Om yrket, jobb, utdanning og lønn. Om yrket, jobb, utdanning og lønn. StudentTorget.no. Velkommen til hele Norges studentportal! Organist Misjonær Konservator Byantikvar Konservator og arkivar Etnolog / Kulturhistoriker Kunsthistoriker Kateket Idehistoriker Filosof Diakon Arkeolog Prest Historiker

Vår lønnsstatistikk - Forskerforbunde

 1. Karrieretips Karrierevalg Jobbmarkedet CV-guide Jobbsøknad Jobbintervju Lønn og kontrakt Ny i jobben Frivillig arbeid Bransjeguider Yrkesintervjuer Gründer Deltidsjobb Traineeprogrammer Yrkesguiden Internships Sommerjobb KarriereBarometeret. Organist Misjonær Konservator Byantikvar Konservator og arkivar Etnolog / Kulturhistoriker.
 2. lønn Faste og var. till. Var. over-tid Grunn-lønns-vekst 2018-2019 Vekst i-måneds-fortjeneste 2018-2019 Relativ grunn-lønn KLINISK VERNEPLEIER 7713 18 15 13 44.814 2.266 0 5,7% 3,5% 106% KOMMUNALSJEF 9440 798 742 732 75.440 626 91 4,5% 4,3% 172% KONSERVATOR 8103 63 63 59 50.740 530 125 0,9% 1,4% 116
 3. Konservator, Nasjonalt medisinsk museum. Ansvarsområder: Medisin- og helsehistorie, samtidsdokumentasjon, medisin- og helseutstilling. E-post Ansvarsområder: Lønn, regnskap, personal. E-post 951 03 126 . Per Hagejordet . Vaktmester. Ansvarsområder: Drift og vedlikehold av eiendommene. E-post 917 45 113.
 4. Sortland: Kulturhistorisk konservator/forsker - Museum Nord Vesterålen (oppdat.) Museum Nord: Museum Nords avdeling i Vesterålen består av 7museer som samhandler tett med hverandre. Innsamling og dokumentasjon,formidlingsoppgaver, bygningsvern og forskning er oppgaver som inngår iavdelingenes arbeid. Sortland er et geografisk midtpunkt i Vesterålen,og Sortland Museum holder ti..
 5. lønn Faste og var. till. Var. over-tid Grunn-lønns-vekst 2018-2019 Vekst i-måneds-fortjeneste 2018-2019 Relativ grunn-lønn KLINISK SPES. SYKEPLEIE 7714 10 8 6 . . . . . . KLINISK VERNEPLEIER 7713 21 18 16 44.915 2.879 0 5,8% 4,0% 106% KOMMUNALSJEF 9440 1.627 1.454 1.437 76.218 798 116 4,3% 4,2% 171% KONSERVATOR 8103 95 95 89 51.822 447 82 1.
 6. Birgit Wilster Hansen begynte 1. april 2017 i fast stilling som konservator ved Seksjon for Samlingsforvaltning. Bakgrunn Birgit er utdannet konservator med bakgrunn fra Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København og har i tillegg en Mastergrad i Museologi fra Reinward Academy, Amsterdam

Video:

Lønnskalkulator - Godepenger eller Gurrik Økonomisk Rådgivnin

(Spekter, Virke, KS, Oslo kommune og KA) Tall per 31.12.2017 Skriftserien • nr. 2/2018. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for annen offentlig sekto Hermetikkens vekst og fall. Stavanger var et sted for seilskuter og sildeeksport. Så kom en krise, og Stavanger ble hermetikkens hovedstad. Også denne næringen forsvant ut av bybildet, ny krise, og byen ble oljehovedstaden i Norge

Lønn, arbeidsliv og NITOs lønnskalkulator NIT

Bø kommune sitt offisielle nettsted. Aktuelt og informasjon om Bø, kommunale tjenester og organisasjon Lønn iht. Virkes lønnsregulativ, ltr. 5558 (kr 480 600-505 800) Medlemskap KLP, landets beste pensjonsordning; Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Marion Fjelde Larsen, tlf. 404 37 932. Direktør for Museum Nord, Geir Are Johansen, tlf. 908 72 950

Altinn - Lønn (dette må du vite

 1. Nord-Troms museum søker konservator Nord-Troms museum AS ble stiftet i 1979 og eies av de seks kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Hovedkontoret ligger på Halti i Nordreisa kommune. Nord-Troms museum er et mangfoldmuseum som har spesielt ansvar for samisk og kvensk historie og kultur i regionen
 2. Konservatoren skal dokumentere, konservere og restaurere verk fra museets samling av kunst på papir, arkitekturtegninger og annet papirbasert materiale. I perioden vil det være spesielt fokus på montering av papirmateriale og annet arbeid knyttet til samlingspresentasjonen i det nye Nasjonalmuseet
 3. Konservator er konservator for heile kunstmuseet og er derfor engasjert i alle driftseiningane. Framover vil konservator òg ha ansvar for all kunst ved einingane i Musea i Sogn og Fjordane (MISF). Konservator arbeider med dei kunstfaglige oppgåvene ved museet: Bevaring, innsamling, forsking og formidling

Lønn og personalmedarbeider Databasekonsulent / databaseutvikler It-driftskonsulent Systemutvikler Konservator og arkivar Sosiolog Arkitekt Kjemiingeniør Oversetter / translatør Elektroingeniør. Lønnen ved de zoologiske museer er lidt højere i hovedstadsområdet end i provinsen. For at få autorisation skal du enten have uddannelsesbevis som konservator udstedt af Dansk Zoologisk Konservatorforening (DZK) eller bevis for uddannelse fra Konservatorskolens Naturhistoriske linie Årets 17 i Selbu er nå avsluttet og det er foretatt trekning av uttrekkspremier. 265 personer har vært på 10 eller flere poster og deltok i trekningen! 37 personer har vært på alle 32 poster som lå..

Jobbnorge ID: 193347 Om stillinga Konservator er konservator for heile kunstmuseet og er derfor engasjert i alle driftseiningane. Framover vil konservator òg ha ansvar for all kunst ved einingane i Musea i Sogn og Fjordane (MISF). Konservator arbeider med dei kunstfaglige oppgåvene ved museet: Bevaring, innsamling, forsking og formidling Konservator samlingsforvaltning Norsk Jernbanemuseum Norsk Jernbanemuseum forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode rådgiver eller seniorrådgiver fra kr. 465 000,- til kr. 552 800,- Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere Ny konservator ved Seksjon for Samlingsforvaltning Publisert 19. juni 2017 12:21 Birgit Wilster Hansen begynte 1. april 2017 i fast stilling som konservator ved Seksjon for Samlingsforvaltning Ansatte i Stiftelsen Lillehammer museum. Sorter Sorter alfabetisk Sorter etter avdeling. Sorte

Ingenting er endret i det 100 år gamle huset: – Jeg tør

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

Hennes tid som konservator ble kort. 1919 giftet hun seg. Mai 1920 gikk hun av. «Jeg ventet barn og hadde 3 stedøtre fra 11-16 år. Det ble formeget, så jeg sa opp,» fortalte hun. I 1924 ble det skilsmisse. Etter det hadde hun noe arbeid ved Råstofflaboratoriet på Tøyen hos Goldschmidt Birgit Katharina Parmann (1895-1987) ble konservator ved Paleontologisk Museum i 1917, og var Johnson Høsts kollega i noen år før hun sluttet og fant seg noe helt annet å gjøre. I Bergen fantes en mer standhaftig dame. Hun het Astrid Monsen (1886-1968), og ble i 1918 ansatt som konservator ved Bergen Museum Konservator/kurer har myndighet til å avgjøre på stedet at montre eller andre forhold ikke tilfredsstiller NTNU Vitenskapsmuseets krav, pakking, forsikring, frakt og toll, og bekoster reise, opphold og lønn (inkl. sos.kost.) for kureren(e) i forbindelse med montering, nedmontering og mulig tilsyn i låneperioden Perspektivet Museum utlyser ledig stilling som Museumsdirektør. Perspektivet Museum er en stiftelse med formål å drive museumsvirksomhet som formidler og utvikler kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, i den hensikt å skape respekt og toleranse for kulturelt mangfold. Dokumentasjon av samtidsrelevante tema og formidling av fotografi innen den dokumentariske. Les heile saka på UiOs nettsider. Vikingskipshuset og Historisk museum er stengt inntil videre for å forebygge smitte av koronaviruset

Miljøterapeut utdanning

Prøveforelesning for stilling som professor i rettshistorie. Jørn Øyrehagen Sunde holder prøveforelesning for stilling som professor innenfor fagområdet rettshistorie. Forelesningen er åpen for alle. Tid og sted: 22. mai 2019 14:15 - 15:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca. Oppgitt tema: Magnus Lagabøte og Europa: Om Landslovas internasjonale førebilet Midt-Troms Museum tilbyr utfordrende stillinger i et spennende fagmiljø som setter profesjonalitet og kreativitet høyt. Kontorsted varierer etter avtale og oppgaver. Tiltredelse og lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Søknadsfrist: 30.august 2019 Konservator på nytt museum. I 1917 ble hun ansatt som konservator ved det nye Geologisk museum på Tøyen. Søknaden var utstyrt med meget gode attester fra Brøgger, Goldschmidt og Reusch som gikk enstemmig inn for at hun skulle få stillingen Elendig lønn. Dette var fine springbrettstillinger for unge forskere fordi de ga rom for egen forskning, men lønna var elendig. (1867-1928) konservator fra 1905. Hun var spongiolog, og fra 1900 kom det tre faunistisk-systematiske arbeider om norske svamper fra hennes hånd

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

I flere tiår år var Carl Egil Buch kjent som en kompromissløs konservator som insisterte på å verne gamle bygninger der andre ville rive og bygge nytt. - Jeg har lagt mye omsorg og utallige timer med vedlikeholdsarbeid ned i dette huset, så har jeg også fått lønn for strevet, sier den spreke 77-åringen fra Stavanger Sparing, lønn og investering. Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2018 - 2019. Drømmer du om lønnsøkning, og lurer på hva du får om du går opp noen lønnstrinn? Payr har svaret

Lønn og arbeidsvilkår - Utdanningsforbunde

 1. Konservator av rammer - 292 000 kroner. Lønnen hans ble økt til nesten hele 1,25 millioner i 2012. Her er han nylig sammen med Hennes Majestet, like før hun møtte Donald Trump
 2. sker eller øker i tilsvarende grad. (kun et alternativ mulig å velge) Alternativer: Nåværende arbeidstid passer best. Kortere arbeidstid passer best. Lengre arbeidstid passer.
 3. der lønn er et aktivt personalpolitisk virkemiddel, og utdanning, ansvar, innsats, kunnskap og kompetanse belønnes som gir markedsrelaterte forskjeller i lønns- og arbeidsvilkårene mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer, og som sikrer markeds-lønn for arbeidskraft med høy teknologisk kompetanse der skattesystemet stimulerer til økt inn­sats og produktivitet Lønnsdannelse.
 4. et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP. Søknad med CV og publikasjonsliste sendes innen 14. desember til: g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyaveien 41, 4610 Kristiansand. For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt direktør John Olsen på tlf. 930 07 567
 5. konservator Johannes A. Dons, 2. varamann Dette styret hadde 1 møte i året 1955. uten lønn for å utføre oppdrag for A/S Norsk Bergverk. Statsgeolog dr. Tore Gjelsvik ble innvilget tjenestefrihet uten lønn i 1 år fra 1. oktober 1955 for å arbeide i Tyrkia under Unite
 6. Det sier Erik Roll, konservator ved Rørosmuseet. Selv måtte de jobbe mer og mer for samme lønn fra midten av 1700-tallet. Dette bildet er tatt i Kjerkgata i 1869. (Foto: Elen Schomragh/Wikimedia Commons) - At kobberet var viktig for handelsmennene, visste vi fra før

Vedlegg 1 KS Hovedtariffavtale - Utdanningsforbunde

 1. Med lønn fra EU, restaurerer unge konservator-studenter et mosaikkgulv fra 200 tallet i en park i sentrum. Foto: Anne Synnevåg / NR
 2. Konservator Johannes A. Dons, 4. Professor Arne Hofseth, 5. O.r.sakfører Arne Kr. Meedby. Professor Bugge og konservator Dons ble etter søknad løst fra uten lønn mens han arbeidet ved Tyrkias geologiske undersøkelse, under United Nations Technical Assistance Program
 3. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. 202
 4. 1017 Stipendiat : Lønnsramme 20 (just 10 Tilsetting etter 1.mai innplassering på l.tr 48 LR 20 alt 8 med tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet
 5. Museumsforbundet stiller seg klart og tydelig solidarisk med kunstnerorganisasjonene i spørsmålet om lønn for kunstnerisk og tilstrekkelig med vitenskapelige artikler, kan du søke om autorisasjon som konservator NMF eller førstekonservator NMF. Ny søknadsfrist: 1. februar 2020. Les mer om autoriasjon og finn søknadskjema her. Footer
 6. Nasjonalmuseet dekker transport, forsikring og formidlingsmateriell (trykket publikumsbrosjyre, lærerveiledning og plakat). Alt kan også lastes ned i elektronisk form, inkludert en digital invitasjon. Nasjonalmuseet dekker i tillegg opplæring av regional formidler og kan også bidra med lønn til denne personen, etter nærmere avtale

Lønn/tariff - HV

 1. neråd. Denne siden viser opplysninger om utvalget Statens kultur
 2. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 3. iumskonstruktør Mac designer Industrirørlegger Vis alle . Bachelor Master 5-årig master Fagsole Videreutdanning Folkehøgskole Kurs Årsstudium Alle. Dette er Studievalg.no. Norges største utdanningsportal; Les om alle studier.
 4. Den oppsagte fylkeskonservatoren i Telemark, Espen Bowitz Andersson brukte tidligere fylkesarkeolog Helge Bråthen som bodyguard på arbeidsplassen - fordi han følte seg truet
 5. Gerhard Munthe (1849-1929) var en svært produktiv kunstner som dekket de fleste felter innenfor kunstindustrien. Særlig gjorde han en stor innsats innen romutsmykning, blant annet i Håkonshallen i Bergen, Strand gård i Numedal og Eventyrværelset på Holmenkollen Turisthotell
 6. Teamkoordinator nyere tid. Arbeidsområde: fredete og verneverdige bygninger. Bygge- og rivesøknader etter plan- og bygningsloven. Tiltak etter seterforskriftene
 7. Konservator Johannes Dons ble oppnevnt som 2. varamann til styret fra samme dato. Styret hadde ved utgangen av året følgende sammensetning: Broch ble innvilget permisjon uten lønn i 1 år fra 1. mars 1952 for å overta en midlertidig stilling som professor ved Universitetet i Punjab, Pakistan
Ansatte - Bymuseet i BergenNationalmuseet i Norge søger kurator · arkitekten

De frivillige la ned et stort arbeid, og Døsseland ble pensjonist og ble den første bestyreren - uten lønn. Han opparbeidet utstillingene som ble åpnet i 1932. Etter 2. verdenskrig var museet innarbeidet i offentlige tilskudd slik at journalist Nils Henrik Tuastad ble ansatt, fra 1949 som konservator KONSERVATOREN. November 1917 ble Mimi Johnson, som eneste søker til stillingen, konservator ved Geologisk Museum på Tøyen. Fra USA kom geologen Olaf Andersens søknad. Han betinget seg minst 6000 kr årlig. Gasjen var 3600, så han kom ikke i betraktning. H.H. Reusch, W.C. Brøgger og V.M. Goldschmidt gikk enstemmig inn for henne Dismutenibtes tilhørte en prestefamilie, der både faren Hotepamon og bestefaren Patjenef var dørvoktere av Amon-tempelets skattkammer, en stilling som gikk i arv. Moren het Nehemesbastet. Selv var Dismutenibtes husfrue. Hun var gift med Padiamonet, sammen hadde de i hvert fall et barn, sønnen Osirmose

BKLF » Ny minstelønn for Baker- og Konditoroverenskomste

Zoologisk konservator är det yrke som de flesta jägare, naturhistoriska muséer eller naturintresserade djurentusiaster någon gång kommit i kontakt med. Yrket omfattar konservering, montering och uppstoppning av olika djurslag alltifrån rekordgäddan till amerikansk bisonoxe 26.08.2019 Larsen, Birger Arne Konservator Birger Arne Larsen, Bodø, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje 23.08.2019 Hagen, Kåre Petter Professor emeritus Kåre Petter Hagen, Ulset, er tildelt Kongens Fortjenstmedalj Søk etter Administrerende direktør-jobber i Førde. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet Søk etter Faglig rådgiver-jobber i Hamar. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet Konservator Frank Falch og daglig leder Cecilie Nissen er stolte over å kunne presentere Dagfin Kjølsruds verk i sin fulle bredde. Foto: Torstein en PORTRETTER: En rekke kjente personer fikk sitt ansikt støpt i bronse, forfatteren Øystein Lønn er en av dem. Foto: Torstein e

Altinn - Minstelønn og fastsettelse av lønn

29.05.2019 Austigard, Bjørn Konservator Bjørn Austigard, Molde, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje 27.05.2019 Bratland, Sondre Folkesanger Sondre Bratland, Edland, er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Sondre Bratland mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for norsk folkemusikk Kontaktperson Konservator Charis Gullickson Side 2/4. Personalkostnader (lønn/overhead) Personalkostnader Nasjonalmuseet kr 110€000,00 Varer/utstyr kr 0,00 Tjenester kjøpt av andre Datakonsulent uts register kr 22€050,00 Kunsthistoriekonsulent 2 mnd kr 77€550,0 Amme. Hva har egentlig Amme med beskjeftigleser å gjøre? Mika 16. jun 2008 kl. 19:30 (CEST) . Hvis du leser den artikkelen tror jeg du skjønner det :) mvh Candyman777 16. jun 2008 kl. 20:00 (CEST) Ja, jeg så det nå Samskatten gjorde at ektefellenes lønn ble lagt sammen før skatten ble trukket fra. I 1917 ble hun ansatt som konservator ved Geologisk Museum på Tøyen, Oslo. Hanna Resvoll (1873-1943), senere gift Holmsen, var søster til Thekla Resvoll

Nettside for ansatte i Oppland fylkeskommune . Telefon: 61 28 90 00. Send e-post. Ansvarlig redaktør. Halvor Løkken. Webredaktør. Leila Øvreseth. Webutvikle Forholdet mellom lønn og drift Museet har unngått økonomisk krise i meldingsperioden. Fylket har årlig øket tilskuddet til museene i takt med prisstigningen. Lønnsmerutgifter som følge av endringer i tariffene kompenseres særskilt. Fra 1994 ble direkte kompensasjon erstattet med et årlig prosentvis tillegg Bli med konservator Morten Spjøtvold på en omvisning i utstillingen! Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 26. nov. 2020 kl. 18.30 - 19.00 Torsdagstreff - 26.november kl 19.0 Ekstra lønn utbetales ved merarbeid for Konservator og kan skrives som timer. To forslag til avstemming. Forslag 2 er Godkjent. Sak 51/08.2 . NTRM har ikke tidligere gått inn som aksjonær i Nærmiljøsentraler i nord-troms. Saken er utsatt til neste styremøte Når Dagfin Kjølsruds utstilling nå forflytter seg til Mandal får barna lov til å røre på en skulptur Preparanter) blir konservator Laborantkarlen fra 1875 finner vi ikke dokumentert i museets arkiver. Først i 1893 ser ligne preparantens lønn med lønnen til avdelingens bestyrer, og her ser vi at beg- ge fikk utbetalt konstant årslønn i perioden 1939 til 1944,.

 • Rawalpindi.
 • Ryggmarg transplantasjon.
 • Skipasala.
 • Hna traueranzeigen preise.
 • Polaroid rahmen photoshop.
 • Sjokolademelk tine.
 • Midline prosedyre.
 • Spiral curlers how to use.
 • Temperatur oslo siste 100 år.
 • Espresso martini kahlua vodka.
 • Pasta sopp creme fraiche.
 • Nfl london 2018 tickets kaufen.
 • Drømmehagen nrk.
 • Oranienburger generalanzeiger.
 • Morten borg yrke.
 • Moldebadet kontakt.
 • Freaky spirit erfaringer.
 • Imagenes del chavo del 8 en bebe.
 • Norges fascistiske parti.
 • Faremerking på hverdagsprodukter.
 • Skeidar kundeavis.
 • Vøl skjema mal.
 • Energieberater in der nähe.
 • Vogelfluglinie fähre oder brücke.
 • S market entresse aukioloajat.
 • Dschinni kostüm damen.
 • Sand trafikkskole hokksund.
 • Pflanzen umsetzen mondkalender.
 • Hvordan legge opp masker strikking.
 • 5 öre 1927 värde.
 • Click language south africa.
 • Wiadomosci.
 • Utgåtte euro sedler.
 • Glutenfri mat uten cøliaki.
 • Sesongkort tusenfryd.
 • Victor norman piano.
 • Panamera 4 e hybrid sport turismo.
 • Fransk feltherre kryssord.
 • Altstadt von gotha.
 • Xylofon leksak.
 • Riksantikvaren trondheim.